Julkisivuyhdistys – laadukkaan julkisivurakentamisen puolesta

Julkisivuyhdistys on teknisesti laadukkaan ja esteettisesti korkeatasoisen julkisivurakentamisen edistäjä. Riippumaton yhdistys on tarkoitettu kaikille julkisivuista kiinnostuneille henkilöille ja yhteisöille. Se kokoaa yhteen alan teknis-tieteellisiä asiantuntijoita, teollisuus-, urakointi- ja suunnitteluyrityksiä sekä rakennuttajia ja kiinteistönomistajia. Toiminnassa keskeistä on julkisivualaa koskevan uusimman tiedon levittäminen. Yhdistyksellä on omaa julkaisutoimintaa, jossa käsitellään monipuolisesti julkisivurakentamisessa ja -korjaamisessa käytettäviä materiaaleja, työtapoja ja teknisiä ratkaisuja. Monet yhdistyksen kehitysprojektit ovat tuottaneet uraauurtavaa tietoa ja suomalaisiin oloihin soveltuvia ohjeita. Tuoreimpia esimerkkejä ovat by 64 Tuulettuvat julkisivut ja by 70 Julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjaus. Yhdistys seuraa julkisivualan kehitystä sekä rakentamisen ja korjaamisen volyymia julkaisemalla säännöllisesti Julkisivujen markkinat -tutkimuksen. Yhdistys osallistuu aktiivisesti myös julkisivuista käytävään keskusteluun ja luo yhteyksiä alan kansainvälisiin toimijoihin. Julkisivuyhdistys tunnetaan hyvän julkisivurakentamisen palkitsijana. Se on perustanut kolme tunnustuspalkintoa, joista vanhin, Julkisivuteko-palkinto, on jaettu vuodesta 1997 lähtien. Muut palkinnot ovat Vuoden julkisivu -palkinto, joka jaetaan onnistuneille taloyhtiön korjausprojekteille, ja kerrostalon korjauksen ideakilpailu opiskelijoille. Se on suunnattu Tampereen teknillisen yliopiston, Aalto-yliopiston ja Oulun yliopiston arkkitehtikouluille. Julkisivuyhdistyksellä on yli sata jäsentä. Niille yhdistys tarjoaa lukuisia jäsenetuja, muun muassa uusinta tietoa ja verkottumismahdollisuuksia niin ammatillisesti kuin vapaa-ajallakin.  

Miksi jäseneksi?

Anton Panschin, toimitusjohtaja, Saumalaakso Oy: Milloin ja miksi liityit Julkisivuyhdistykseen (JSY)?  Suoritimme yrityksessämme sukupolvenvaihdoksen  joulukuussa 2014. Isäni on ollut JSY aktiivi yhdistyksen syntyajoilta asti. Eri vastuualueiden siirtäminen tehtiin hallitusti ja tulin Julkisivuyhdistyksen toimintaan aktiivisemmin mukaan vuonna 2017, jolloin sovimme hallituspaikan siirtämisestä itselleni. Hallituspaikan otin vastaan mielelläni, sillä tiedän, että isäni työn jatkaminen saumausten puolestapuhujana on tärkeää. Saumaukset ovat pieni, mutta erittäin tärkeä osa koko julkisivun tiiveyttä. Uskon, että omalla toiminnallani pystyn vaikuttamaan positiivisesti alan kehittymiseen ja tätä kautta rakentamisen laadun parantumiseen. Mitä hyötyä sinulle on ollut JSY:n jäsenyydestä? Julkisivuyhdistys on ainutlaatuinen “sulatusuuni” eri toimialoista. Alan kehittäminen ja korkea työn laatu ovat tärkeitä arvoja toiminnassamme.  Urakoitsijana saamme yhteyden ja luotua verkostoja eri toimialojen ammattilaisten välille. Verkostoitumisen kautta meillä on mahdollisuus tuoda omaa erikoisosaamistamme muiden julkisivuilla toimivien tahojen tietoon. Kohtaamisissa saamme arvokasta tietoa julkisivujen tilasta sekä tietoa alan viimeisistä trendeistä. Tämä luo suuntaa omaankin tekemiseemme. Tämä uniikki yhteistyö kehittää omaa osaamistamme ja pystymme kehittymään paremmiksi siinä, mitä teemme. Mitä odotan tulevalta toiminnalta? Julkisivuyhdistyksellä on aktiivinen hallitus ja jäsenistö. JSY:llä on hienoja hankkeita ja fokus sekä suunta on oikeassa asiassa. Uskon, että JSY jatkaa aktiivista uudistumistaan myös tulevaisuudessa. Jäsenistön tasainen kasvu takaa verkostojen laajentumisen myös tulevaisuudessa.

Aikaisemmin julkaistuja Miksi jäseneksi?

Maritta Koivisto, arkkitehti, SAFA Betoni-lehden päätoimittaja, Betoniteollisuus ry

Liity jäseneksi

Liity jäseneksi