Julkisivuyhdistys – laadukkaan julkisivurakentamisen puolesta

Julkisivuyhdistys on teknisesti laadukkaan ja esteettisesti korkeatasoisen julkisivurakentamisen edistäjä. Riippumaton yhdistys on tarkoitettu kaikille julkisivuista kiinnostuneille henkilöille ja yhteisöille. Se kokoaa yhteen alan teknis-tieteellisiä asiantuntijoita, teollisuus-, urakointi- ja suunnitteluyrityksiä sekä rakennuttajia ja kiinteistönomistajia.

Toiminnassa keskeistä on julkisivualaa koskevan uusimman tiedon levittäminen.

Yhdistyksellä on omaa julkaisutoimintaa, jossa käsitellään monipuolisesti julkisivurakentamisessa ja -korjaamisessa käytettäviä materiaaleja, työtapoja ja teknisiä ratkaisuja. Monet yhdistyksen kehitysprojektit ovat tuottaneet uraauurtavaa tietoa ja suomalaisiin oloihin soveltuvia ohjeita. Tuoreimpia esimerkkejä ovat by 64 Tuulettuvat julkisivut ja by 70 Julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjaus.

Yhdistys seuraa julkisivualan kehitystä sekä rakentamisen ja korjaamisen volyymia julkaisemalla säännöllisesti Julkisivujen markkinat -tutkimuksen. Yhdistys osallistuu aktiivisesti myös julkisivuista käytävään keskusteluun ja luo yhteyksiä alan kansainvälisiin toimijoihin.

Julkisivuyhdistys tunnetaan hyvän julkisivurakentamisen palkitsijana. Se on perustanut kolme tunnustuspalkintoa, joista vanhin, Julkisivuteko-palkinto, on jaettu vuodesta 1997 lähtien.

Muut palkinnot ovat Vuoden julkisivu -palkinto, joka jaetaan onnistuneille taloyhtiön korjausprojekteille, ja kerrostalon korjauksen ideakilpailu opiskelijoille. Se on suunnattu Tampereen teknillisen yliopiston, Aalto-yliopiston ja Oulun yliopiston arkkitehtikouluille.

Julkisivuyhdistyksellä on yli sata jäsentä. Heille yhdistys tarjoaa lukuisia jäsenetuja, muun muassa uusinta tietoa ja verkottumismahdollisuuksia niin ammatillisesti kuin vapaa-ajallakin.

 

Miksi jäseneksi?

Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, Betoni-lehden päätoimittaja, Betoniteollisuus ry:

Milloin ja miksi liityit Julkisivuyhdistykseen (JSY)?
Liityin yhdistykseen 2003, ja hallituksen jäsen minusta tuli 2008. Julkisivuyhdistys oli minulle ennestään tuttu sekä arkkitehtina että Betoni-lehden päätoimittajana. Olen tehnyt Betoni-lehteen vuosien mittaan artikkeleita Julkisivuyhdistyksen toiminnasta ja projekteista.

Minua pyydettiin jäseneksi, sillä JSY:n toimintaan haluttiin – ja halutaan edelleen – lisää arkkitehtejä. Pian jäseneksi liittymisen jälkeen aloin luennoida silloin tällöin julkisivujen arkkitehtuurista JSY:n tilaisuuksissa. Aloitin myös Julkisivuyhdistyksen excursioiden järjestämisen ulkomaille.

Mitä hyötyä sinulle on ollut JSY:n jäsenyydestä?
JSY on merkittävä tutkimushankkeiden alullepanija, joten yhdistyksen jäsenenä saan nopeasti uusinta tietoa julkisivujen tutkimuksesta. JSY järjestää myös erilaisia tilaisuuksia ja tutustumismatkoja koti- ja ulkomaisiin kohteisiin, esimerkiksi tutkimus- ja tuotevalmistajien laitoksiin.

JSY:n tarjoamat verkostoitumismahdollisuudet suunnittelijoiden, eri materiaalivalmistajien ja julkisivu-urakoitsijoiden kanssa ovat arvokkaita. Kohtaamisissa syntyy hyviä keskusteluja ja jopa kehitysideoita!

Arvostan myös yhdistyksen järjestämiä kilpailuja, joita ovat arkkitehtiopiskelijoiden vuosittainen kerrostalon korjauskilpailu ja Julkisivuteko-kilpailut. Jälkimmäisissä nostetaan esiin osaavia tekijöitä ja kohteita, ja samalla palkitaan laadukasta suunnittelua ja toteutusta.

Mitä odotan tulevalta toiminnalta?
Odotan, että JSY entiseen tapaan käynnistää säännöllisesti tutkimushankkeita julkisivualan eteenpäin viemiseksi ja uuden tiedon tuottamiseksi. Luotan myös siihen, että JSY tukee edelleen kotimaista ja kansainvälistä rakennusalan verkottumista ja tutkijayhteistyötä. Opetus- ja luennointipalveluiden lisääminen rakentamisen eri sektoreilla olisi hienoa.

Toivon, että JSY:n tunnettuus kasvaa ja toimintaan tulee lisää arkkitehteja. Myös kuntien rakennusvalvonnasta kaivataan lisää jäseniä, samoin rakennuttajien taholta. Opiskelijat ja nuoret ovat tervetulleita!

Yhdistyksen sisäisiä kehittämistoiveita ovat tiedonvälityksen tehostaminen jäsenistölle ja muille ajankohtaista julkisivutietoa tarvitseville. Freesi ilme ja tekemisen meininkiä myös jatkossa!

Liity jäseneksi

Liity jäseneksi