Kuvassa kilpailukohteena oleva Asunto Oy Laitakulma.

Kerrostalon korjaamisen ideakilpailu 2023

KILPAILUOHJELMA 14.9.2023 – 15.12.2023

Kilpailun järjestää Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksikkö ja rahoittaa Julkisivuyhdistys ry (JSY).

Kilpailu on järjestetty vuodesta 2002 lähtien ja nyt käynnistyvä syksyn 2023 kilpailu on järjestyksessään 16.

Kilpailun tarkoitus on tuottaa korkeatasoisia, monipuolisia ja toteuttamiskelpoisia ideoita kestävän kehityksen mukaiseen asuinkerrostalon perusparannukseen, jossa parannetaan rakennuksen toiminnallisuutta, esteettömyyttä, energiatehokkuutta, sekä tutkitaan mahdollisten lisäkerrosten ja/tai täydentämisrakentamisen vaihtoehtoja.

Korjauksen yhteydessä olemassa olevan rakennuksen arkkitehtoninen ja kaupunkikuvallinen ilme muuttuu. Muutokset tämän ilmeen suhteen voivat olla suuria tai pieniä, mutta niiden tulee olla kaikissa tapauksissa harkittuja.

Vuoden 2023 suunnittelukohde on vuonna 1959 valmistunut Asunto Oy Laitakulma, joka sijaitsee Oulun Heinäpäässä, Leverin kaupunginosassa osoitteessa Isokatu 82.

Kilpailuohjelman ja siihen liittyvät aineistot (4 kpl) voit ladata täältä:  https://1drv.ms/f/s!AuQrnsKwW5ZagwsMuHGBP9AvKKYy?e=xVJfsy

Mikäli lataamisessa ongelmia, ota yhteys: sihteeri@julkisivuyhdistys.fi tai +358 40 502 1769 / Riina

*******************************************************

 

Palkitut Kerrostalon korjauksen ideakilpailussa 2022

Kuvassa Kerrostalon korjauksen ideakilpailun 2022 voittajia: Kilpailussa palkittiin Sofia Euro, Sami Maaizate, Mikko-Ville Sirola, Elina Kettunen, Saara Pernu, Jemina Tabor, Jenni Halme, Milla Bergqvist, Joakim Pihlajaniemi, Laura Lehtinen, Meeri Koivistoinen, Katja Huitti, Vilma Saukkonen, Olivia Myntti, Elma Mettälä, Katja Pekkinen, Perttu Raudasoja, Altti Saarisalo ja Sanni Teräväinen.

Julkisivut tänään ja huomenna -seminaari 14.4.2023

Julkisivuyhdistys – JSY ry järjesti 14.4.2023 seminaarin, jossa kohtasivat arkkitehtiopiskelijoiden ideat perinteisten lähiökerrostalojen julkisivukorjaamisesta ja tutkittuun tietoon perustuvat näkemykset eri julkisivumateriaaleista, niiden ominaisuuksista ja soveltuvuudesta julkisivurakentamiseen.

”Julkisivut tänään ja huomenna” -seminaarissa julkistettiin perinteisen Kerrostalon korjauksen ideakilpailun 2022 tulokset ja asiantuntijapuheenvuoroissa kuultiin esitykset julkisivumateriaalien säänkestosta ja säilyvyydestä muuttuvassa ilmastossa sekä julkisivumateriaalit arkkitehtuurin kannalta.

Lue lisää seminaarista TÄSTÄ:

*****************************

Kerrostalon korjauksen ideakilpailun 2022 voitti ehdotus KATOILLA, tekijöinä Sofia Euro, Sami Maaizate ja Mikko-Ville Sirola Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä.

Arkkitehtiopiskelijat ideoivat viidennentoista kerran lähiötalon korjaamista

Kerrostalon korjauksen ideakilpailu 2022 ratkennut

Julkisivuyhdistyksen viidestoista Kerrostalon korjauksen ideakilpailu on ratkennut. Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikön opiskelijoiden tehtävä oli tuottaa arkkitehtonisesti korkeatasoinen korjaussuunnitelma Helsingin Meri-Rastilassa sijaitsevan Asunto Oy Rastilankallion asuinkerrostalon korjaamiseksi. Palkintojen saajat julkistettiin Julkisivuyhdistyksen järjestämässä ”Julkisivut tänään ja huomenna” -seminaarissa 14.4.2023.

Kerrostalon korjauksen ideakilpailussa 2022 jaettiin 1. palkinto (2 000 €), nimimerkille KATOILLA, tekijöinä Sofia Euro, Sami Maaizate, Mikko-Ville Sirola.

2. palkinto (1 500 €), nimimerkille KALLIONIITTY, tekijöinä Elina Kettunen, Saara Pernu, Jemina Tabor, Jenni Halme.

Lisäksi palkintolautakunta päätti jakaa kolme kunniamainintaa nimimerkeille:

– BOKSIT, tekijöinä Milla Bergqvist, Joakim Pihlajaniemi, Laura Lehtinen.

– KALLEUS, tekijöinä Meeri Koivistoinen, Katja Huitti, Vilma Saukkonen, Olivia Myntti.

-VANAMO, tekijöinä Elma Mettälä, Katja Pekkinen, Perttu Raudasoja, Altti Saarisalo, Sanni Teräväinen.

Kilpailuaika oli 29.8. – 19.12.2022. Kilpailuun saatiin 14 ehdotusta. Palkintolautakunta piti ehdotusten yleistasoa hyvänä. Tosin lisäkerrosten ja muiden julkisivujen osalta materiaalikirjo oli sangen niukka, ja eri julkisivumateriaalien mahdollisuuksia olisi voinut tutkia laajemminkin. Esimerkiksi lisäkerrokset oli toteutettu pääosin puurakenteisina ja usein myös puulla verhoiltuina.

Ehdotuksista muodostui myös vaikutelma, että 1990-luvun arkkitehtuuriin ehkä oli ollut hankala suhtautua, sillä sitä korvaamaan oli useimmiten haettu tyylillisiä elementtejä joko vanhemmasta tai uudemmasta ajasta.

Vuoden 2022 kilpailukohteena oli Helsingin Meri-Rastilan tie 21:ssä sijaitseva Asunto Oy Rastilankallio. Kilpailutontilla sijaitsee kuusi kerrostaloa, jotka on rakennettu vuonna 1991. Parvekkeet on rakentamisen jälkeen kunnostettu ja niihin on lisätty parvekelasitukset. Rakennukset sijaitsevat suurehkolla tontilla kohtuullisen väljästi, mutta tontin kallioisuus asetti piha-alueen käytölle omat haasteensa – joskin sen katsottiin tarjoavan mahdollisuuksia tavanomaisesta poikkeaviin ratkaisuihinkin.

Kilpailutehtävän alustana toimi Talo A, mutta kiinteistön talojen samankaltaisuuden vuoksi ratkaisuja ajateltiin kyettävän ”monistamaan” muihinkin taloihin.

Kaupunkikuvaa ja alueen viihtyisyyttä kohentavan ratkaisun lisäksi opiskelijoiden piti miettiä rakennusten toiminnalliset parannukset, rakenteiden energiateknisiä ja muuta toimivuutta kehittäviä ratkaisuja. Lisäksi rakennuksia piti laajentaa korottamalla korkeintaan kahden lisäkerroksen verran, ja ehdotuksen piti sisältää hissit.

”1990-luvun rakennusten lämmöneristys on jo lähtökohtaisesti paljon parempi kuin esimerkiksi 1970-luvun rakennuksilla, jolloin lisälämmöneristämisellä ei välttämättä saa niin suurta hyötyä. Jotkin ehdotukset olivat osanneet ottaa tämän huomioon ja tehneet vain pieniä kunnostuksia julkisivuille, jotka kuitenkin mahdollistivat lisäkerrosten rakenteilla ja ratkaisuilla julkisivujen lisälämmöneristämisen myöhemmin”, Julkisivuyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Stina Hyyrynen mainitsee kilpailutehtävässä mainittuun energiatehokkuuden parantamiseen liittyvänä näkökulmana.

Palkintolautakuntaan kuuluivat:
Satu Huuhka, tenure track -professori (korjausrakentaminen), TkT, arkkitehti SAFA, Tampereen yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö, palkintolautakunnan puheenjohtaja
Teemu Hirvilammi, yliopisto-opettaja (rakennusoppi), arkkitehti SAFA, Tampereen yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö
Malin Moisio, väitöskirjatutkija (korjausrakentaminen), arkkitehti SAFA, Tampereen yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö
Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Julkisivuyhdistys ry:n hallituksen jäsen
Stina Hyyrynen, projektipäällikkö, DI, A-Insinöörit, Julkisivuyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja
– Sini Isola, KuM, TaM, As. Oy Rastilankallion edustaja ja hallituksen puheenjohtaja
– Tarja Petroff, As. Oy Rastilankallion edustaja ja hallituksen jäsen

Toteuttamiskelpoisia ideoita lähiötalojen korjaamiseen ja toiminnalliseen kehittämiseen

Kerrostalon korjauksen suunnittelukilpailu on Julkisivuyhdistys – JSY ry:n rahoittama perinteinen korjausrakentamisen ideakilpailu, joka toteutettiin tällä kertaa Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikön kanssa. Kilpailua on järjestetty vuodesta 2002 alkaen, nyt 15:nnen kerran.

Kilpailulla pyritään löytämään korkeatasoisia, ennakkoluulottomia ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja 1960-1990 -luvuilla valmistuneiden lähiökerrostalojen toiminnallisuuden kehittämiseen, julkisivujen energiakorjauksiin sekä hissien ja lisäkerrosten rakentamiseen.

Erityisesti 1970-luku on tunnettu toisteisesta elementtirakenteisesta rakennuskannastaan. 1980-luvulta alkaen kerrostalotuotanto on monimuotoistunut arkkitehtonisesti, mutta pääpiirteiset rakenneratkaisut ovat pysyneet paljolti ennallaan.
Rakennuskannan ikääntyessä korjaustarve laajenee tai siirtyy vääjäämättä myös myöhempään tuotantoon. Lisäksi rakennusten energiatehokkuudessa on usein nykymittapuulla parantamisen varaan, ulkoasu päivityksen tarpeessa ja toiminnallisuus puutteellista muun muassa esteettömyyden suhteen.

Tarpeen tuntea eri julkisivumateriaalit

”Eri aikakausien rakennusten erilaisuus ja moninaisuus voidaan nähdä rikkaudeksi ja ympäristön perusarvoksi. Rakennukset viestivät suunnittelun tasosta, rakennustyön laadusta sekä saamastaan ylläpidosta. Rakennukset kertovat myös eri aikakausien resursseista, saatavissa olevista materiaaleista, rakennustekniikasta, tyyli-ihanteista, arvostuksista, toteutustavoista ja rakentamisen volyymistä”, arkkitehti SAFA Maritta Koivisto totesi Rakennustuoteteollisuuden edustajana kilpailun tuomaristossa.

”Tarkasteltaessa tarkemmin julkisivuja on hyvä huomioida, että julkisivu on sekä visuaalinen että tekninen kokonaisuus, johon vaikuttavat valittu rakenneratkaisu, materiaalit, värit, pintakäsittelytavat ja detaljit sekä muut julkisivuun liittyvät rakenneosat. Näillä on merkitystä, kun valitaan kestävä, pitkäikäinen ja huollettavissa oleva julkisivu”, muistutti Koivisto.

”On tarpeen tuntea eri julkisivumateriaalien mahdollisuudet, kestävyys ja huollettavuus. Esimerkiksi tuulettuvissa julkisivuissa pintamateriaalien ja muiden rakenneosien kirjo on laaja. Julkisivuyhdistyksen laatimaan by64 Tuulettuvat julkisivut -julkaisuun on kerätty tuulettuvia julkisivurakenteita koskevat hyvän rakentamistavan mukaiset suunnittelu- ja toteutusohjeet rakennushankkeen eri vaiheisiin sekä uudis- että korjausrakentamista silmällä pitäen. Myös by75 Muurattujen ja rapattujen julkisivujen kuntotutkimus-julkaisu antaa ohjeita ylläpitoon ja korjaamiseen”, kertasi Koivisto.

”Perinteinen vuosittainen kilpailu edustaa Julkisivuyhdistyksen kannalta merkityksellistä ja käytännönläheistä yhteistyötä niin arkkitehtiopiskelijoiden kuin yliopistojen sekä asuinkiinteistörakennuttajien ja -omistajien kanssa”, Koivisto mainitsi Julkisivuyhdistyksen pitkäaikaisena hallituksen jäsenenä.

Edistetään hyvää julkisivujen esteettistä ja teknistä rakentamistapaa

Julkisivuyhdistys – JSY ry on vuonna 1995 perustettu aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää julkisivujen hyvää esteettistä ja teknistä rakentamistapaa, edistää määräysten ja ohjeiden aikaansaamista sekä käyttökelpoisten rakenneratkaisujen kehittämistä. Lisäksi yhdistys tarjoaa alalla toimiville yrityksille keskustelufoorumin, julkaisee alaa koskevan tutkimus- ja kehitystyön tuloksia sekä osallistua kansainväliseen toimintaan.

Yhdistykseen kuuluu satakunta jäsentä, jotka edustavat kattavasti materiaaliteollisuutta, suunnittelijoita, tutkimuslaitoksia ja korkeakouluja. Myös opiskelijat voivat liittyä henkilöjäseninä ilman jäsenmaksua yhdistykseen.

Kerrostalon korjauksen ideakilpailun lisäksi JSY järjestää joka toinen vuosi asunto-osakeyhtiöille ja asumiskäytössä oleville kiinteistöyhtiöille suunnatun Julkisivuremontti-kilpailun.

 

Kerrostalon korjauksen ideakilpailun 2022 ehdotuskohtaiset perustelut:

Kilpailun palkintolautakunta totesi 2022 kilpailun palkituista töistä seuraavaa:

Kerrostalon korjauksen ideakilpailu 2022. 1. palkinto ehdotus KATOILLA.

1. palkinto KATOILLA, tekijöinä Sofia Euro, Sami Maaizate, Mikko-Ville Sirola:

Ehdotuksen KATOILLA ulkoarkkitehtuuri on näyttävää ja yksityiskohtaisen huoliteltua. Tontin eri rakennukset on esitetty rapattavaksi eri värein, mikä tuo kokonaisuuteen vaihtelua säilyttäen kuitenkin muiden materiaalien ja harmonisen väripaletin kautta yhtenäisen olemuksen. Ehdotus muuttaa olemassa olevien rakennusten arkkitehtuuria voimakkaasti muusta ympäristöstä poikkeavaksi, mutta syntyvä arkkitehtuuri on itsessään yhtenäistä ja onnistunutta. Myös esitystapa on kauttaaltaan korkealaatuinen.

Voit ladata kuvat KATOILLA tästä:
Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3
Kuva 4
Kuva 5

Kerrostalon korjauksen ideakilpailu 2022. 2. palkinto ehdotus KALLIONIITTY.

2. palkinto KALLIONIITTY, tekijöinä Elina Kettunen, Saara Pernu, Jemina Tabor, Jenni Halme:

Ehdotus KALLIONIITTY on ilmeeltään rauhallinen ja selkeän siistilinjainen. Lisäkerrokset jatkavat suoraviivaisesti alkuperäisten linjoja. Sekä massoittelu että materiaalienkäyttö on hallitun vähäeleistä ja realistista – pienellä paletilla on saatu onnistuneesti tuotettua omaleimaista ilmettä. Alkuperäinen ja uusi muodostavat selkeän harmonisen kokonaisuuden, jossa ne on erotettavissa toisistaan, mutta rajanveto ei ole silmäänpistävä.

Voit ladata kuvat KALLIONIITTY tästä:
Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3

Kerrostalon korjauksen ideakilpailu 2022. Kunniamaininta ehdotus BOKSIT.

Kunniamaininta BOKSIT, tekijöinä Milla Bergqvist, Joakim Pihlajaniemi, Laura Lehtinen:

Ehdotus BOKSIT on ammattitaitoisen varmaotteisesti ja realistisesti laadittu. Se täyttää kilpailuohjelman tavoitteet työekonomisella tavalla. Pelkistetyn rauhallinen ulkoasu on minimalistisuudessaan toimiva, mutta sisältää kuitenkin boksiteeman myötä myös erottuvaa ilmettä. Alkuperäistä arkkitehtonista henkeä säilyy ensisijaisesti värityksessä, aukotuksessa, parvekkeiden sijoittelussa ja arkkitehtuurin yleisessä modernissa otteessa.

Voit ladata kuvay BOKSIT tästä:
Kuva 1
Kuva 2

Kerrostalon korjauksen ideakilpailu 2022. Kunniamaininta ehdotus KALLEUS.

Kunniamaininta KALLEUS, tekijöinä Meeri Koivistoinen, Katja Huitti, Vilma Saukkonen, Olivia Myntti:

Ehdotus KALLEUS uudistaa rakennusten ulkoasua kokonaisvaltaisesti. Arkkitehtoninen kokonaisuus on hallitun huolellinen. Olemassa olevia julkisivuja on muokattu varsin raskaalla kädellä. Syntyvä olemus on kuitenkin veistoksellisen tyylikäs ja erottuvan omaleimainen.

Voit ladata kuvat KALLEUS tästä:
Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3

Kerrostalon korjauksen ideakilpailu 2022. Kunniamaininta ehdotus VANAMO.

Kunniamaininta VANAMO, tekijöinä Elma Mettälä, Katja Pekkinen, Perttu Raudasoja, Altti Saarisalo, Sanni Teräväinen:

Ehdotus VANAMO säilyttää onnistuneesti rakennusten alkuperäiset julkisivut, joihin lisäkerrokset sopeutuvat värityksellään, pystysuuntaisisilla linjoillaan ja osin aukotuksellaan. Muodostuva kokonaisuus on eheä ja harmoninen. Pientalomaisuus voidaan nähdä viitteenä saaristoarkkitehtuuriin, mitä kautta ehdotus kytkeytyy tontin merelliseen sijaintiin ainakin mielikuvatasolla.

Voit ladata kuvat VANAMO tästä:
Kuva 1
Kuva 2

***
Lisätietoja kilpailusta:
Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, Rakennustuoteteollisuus RTT, Julkisivuyhdistys ry,
puh. 040-900 3577, maritta.koivisto@rakennusteollisuus.fi
Stina Hyyrynen, DI, A-insinöörit Oy, Julkisivuyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja, puh. 040-662 4232 stina.hyyrynen@ains.fi
• Satu Huuhka, tenure track -professori (korjausrakentaminen) Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikkö, puh. 050-300 9260, satu.huuhka@tuni.fi

Arvostelupöytäkirjan voit ladata tästä.

Koko kilpailuun liittyvän aineiston voit ladata oheisesta OneDrive-linkistä:
https://1drv.ms/f/s!AuQrnsKwW5ZagUe8Kcvbe0MT6SvM?e=QdobVV

Lisätietoja tiedotusaineistosta Riina Takala-Karppanen, puh. 040-502 1769, sihteeri@julkisivuyhdistys.fi

********************************************************************************************

Julkisivut tänään ja huomenna -seminaari 14.4.2023 HelsingissöVuoden 2022 Kerrostalon korjauksen ideakilpailun tulokset

Kilpailun voittajat julkistetaan Julkisivut tänään ja huomenna – seminaarissa 14.4.2023 Helsingissä klo 13.30 – 16.00.

Paikkana Teollisuuskeskus, Eteläranta 10, Helsinki. Kahvitarjoilu alkaa klo 13.00. Seminaariin voi osallistua myös etäyhteydellä.

Ilmoittautumiset 4.4.2023 mennessä oheisesta linkistä, josta näet myös ohjelman:

ILMOITTAUTUMISET:

*************************************************************

Kerrostalon korjauksen ideakilpailu 2022

Kerrostalon korjauksen ideakilpailussa 2022 opiskelijoiden tehtävänä oli ideoida Helsingin Meri-Rastilassa sijaitsevan Asunto Oy Rastinkallion korjaamista.

Kilpailun tarkoituksena on tuottaa korkeatasoisia, monipuolisia ja toteuttamiskelpoisia ideoita asuinkerrostalojen julkisivujen energiakorjaukseen ja mahdolliseen parvekkeiden uudistamiseen, toiminnalliseen kehittämiseen sekä lisäkerrosten rakentamiseen.

Julkisivuyhdistys – JSY ry:n rahoittama kilpailu järjestettiin 15:nnen kerran ja se toteutettiin Tampereen yliopiston Arkkitehtuurin yksikön kanssa.

Palkintolautakuntaan kuuluivat:

Satu Huuhka, tenure track -professori (korjausrakentaminen), TkT, arkkitehti SAFA, Tampereen yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö, palkintolautakunnan puheenjohtaja

Teemu Hirvilammi, yliopisto-opettaja (rakennusoppi) , arkkitehti SAFA, Tampereen yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö

Malin Moisio, väitöskirjatutkija (korjausrakentaminen), arkkitehti SAFA, Tampereen yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö

Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Julkisivuyhdistys – JSY ry:n hallituksen jäsen

Stina Hyyrynen, diplomi-insinööri, A-Insinöörit Oy, Julkisivuyhdistys – JSY ry:n hallituksen puheenjohtaja

Sini Isola, KuM, TaM, As Oy Rastilankallion edustaja ja hallituksen puheenjohtaja

Tarja Petroff, As Oy Rastilankallion edustaja ja hallituksen jäsen

– Palkintolautakunnan sihteerinä toimi Tapio Kaasalainen, yliopisto-opettaja (korjausrakentaminen), Tampereen yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö.

Vuoden 2022 kilpailuohjelman voit katsoa TÄSTÄ

**************************************************************

VUODEN 2021 arkkitehtiopiskelijakilpailun tulokset on julkistettu

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen arkkitehtuurin opiskelijoille suunnattu kerrostalon korjauksen ideakilpailu (6.9. – 10.12.2021) on ratkaistu. Suunnittelukohteena oli seitsemän 1970-luvun lopulla rakennettua 4-kerroksista betonirunkoista ja tiilijulkisivuista asuinkerrostaloa; Saniaistie 3 (HEKA) Helsingin Tapanilassa. Palkintojen saajat julkistettiin 5.5.2022 Julkisivuyhdistyksen järjestämässä Julkisivuwebinaarissa.

Kilpailussa jaettiin

1. palkinto (2 000 €), nimimerkille ”VIISTE”, tekijöinä Aino Hirvilammi, Eetu Salminen ja Joel Lehtola Oulun ammattikorkeakoulusta.
2. palkinto (1 500 €), nimimerkille ”MOSAIIKKI”, tekijöinä Risto Piirainen ja Silja Suitiala Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä.
3. palkinto (1 000 €), nimimerkille ”LÄMPÖ”, tekijöinä Miisa Kaivos, Kim Mäenpää ja Ida Nguyen Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Lisää tuloksista ja kilpailusta.

**************************

Vuoden 2020
Vuoden 2020 arkkitehtiopiskelijakilpailun voitti ehdotus nimimerkille ”Ikimänty”, tekijöinä Samu Rantanen, Elissa Helminen ja Linnea Lindberg Tampereen yliopiston (TAU) arkkitehtuurin yksiköstä. 2. palkinto meni ehdotukselle ”Uurre”, tekijöinä Johanna Partanen, Laura Lamberg ja Riina Hagren Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä.
Sen lisäksi jaettiin kolme lunastusta: ”Kimara”, tekijöinä Johanna Vartiainen ja Roosa Nokelainen Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä ”Käännetty katse”, tekijänä Veera Saastamoinen Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä ”Latva”, tekijöinä Maija Simoska ja Bea Walta Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä.
Julkisivukilpailu_tiedote_1903_2021.pdf

Vuoden 2019
Kerrostalon korjauksen ideakilpailun voitti ehdotus ”KUMU”, tekijöinä Anni Jäntti, Venla Kotilainen ja Veera Saastamoinen Tampereen yliopiston (TAU) arkkitehtuurin yksiköstä. Toisen palkinnon sai ehdotus ”SUSHI” ja kolmannen ehdotus ”PIKI”.  Lue lisää kilpailusta…
Tiedote myös palkintojenjakotilaisuudesta. Lue lisää…

Vuoden 2018
Kerrostalon korjauksen ideakilpailun voitti ehdotus ”SUUNTA 225°” Lisäksi jaettiin 3. palkinto seuraaville nimimerkeille: ”GLASS ÅRET OM”, ”JYRKÄNNE” ja ”TUULENKÄRKI”. Tästä voit lukea tarkemmin kilpailusta ja sen tuloksista: Lue lisää…

Vuoden 2017
kilpailussa palkittiin jaetulla 2. palkinnolla ehdotukset ”LATVUS” ja ”PILKE” ja 3. palkinnon sai ehdotus ”VIIVAKOODI”. Lue lisää…

Vuoden 2015
kilpailussa palkittiin kiinnostavia julkisivuratkaisuja. 1. palkinnon voitti ehdotus ”RIIPPUVAT PUUTARHAT”. 2. palkinnon sai ehdotus ”SAKKI” ja 3. palkinnon ehdotus ”KEKO”. Lue lisää…

Vuoden 2014
arkkitehtiopiskelijakilpailussa energiatehokkuustarkastelu oli vahvasti esillä. Kilpailussa jaetun 2. palkinnon saivat ehdotukset ”VARVU” ja ”DOWN+SHIFT”. Kolmannen palkintosijan sai ehdotus ”SALMIAKKI”. Lue lisää…

Vuoden 2013
arkkitehtiopiskelijakilpailussa koettiin ennätysvuosi, sillä ehdotuksia saatiin kaikkiaan 47. Opiskelijoita kiinnosti oppilasasuntolan korjaaminen, joka oli ideointikohteena. Kilpailussa palkittiin jaetulla 1. sijalla ehdotukset ”THE PITCHES Pitches” ja ”VAKKA” ja 3. palkinnolla ehdotus ”VITALITY DORMITORY”. Lue lisää…
Jari Kauppi Forssan Ammatti-instituutista kertoo Kiinteistöpostin artikkelissa vuonna 2014, miten opiskelijoiden ideoita mahdollisesti hyödynnetään oppilasasuntolarakennusten korjaamisessa. Lue lisää…

Vuoden 2012
arkkitehtiopiskelijakilpailussa palkittiin realistisuudeltaan ansiokas ehdotus ”KOTO”.  Toisen palkinnon sai ehdotus ”SERPENTIINI” ja kolmanen palkinnon ehdotus ”BETWEEN YARDS”. Lue lisää…

Vuoden 2010
arkkitehtiopiskelijakilpailussa 1. palkinnon voitti ehdotus ”YHDESSÄ”. Jaetun 2. palkinnon jakoivat ehdotukset ”SOPUKAT” ja  ”CASSIS”. Lue lisää…

Aikaisempien kilpailujen ohjelmat:

KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 2021

Kilpailuaika oli 6.9.2021 – 10.12.2021. Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on osoittanut kilpailua varten kohdetontin Helsingin Tapanilasta osoitteesta Saniaistie 12. Kilpailuun ja ohjelmaan pääset tästä:

Kerrostalon korjauksen ideakilpailu 2020:

Kilpailuaika 2.9. – 9.12.2020. Ideointikohteena Tampereen Runkokadulla sijaitseva Tampereen Vuokra-asuntojen omistama asuinkortteli. Kilpailuohjelmaan pääset tästä.

Kerrostalon korjauksen ideakilpailu 2019:
Kilpailuaika 4.9.– 11.12.2019. Vuoden 2019 kohde on Kirkkokatu 14-16 Hämeenkyrön Kyröskoskella. Kilpailuohjelman voit ladata täältä – Lue lisää…

Kerrostalon korjauksen ideakilpailu 2018:
Lataa tästä Kilpailuohjelma 2018

 

Liity jäseneksi

Liity jäseneksi