JSY 2021 kerrostalokorjauskilpailun ohjelmasta esitetyt kysymykset

Kysymys 1
Autopaikkoja tai väestönsuojia lisärakentamisen osalta ei tarvinnut esittää, mutta täytyykö irtainvarastot osoittaa lisärakentamisen osalta?

Kyllä, Asuntotuotannon suunnitteluohjeen mukaisesti, irtaimisto- ja ulkoiluvälinevarastojen mitoitus: noudatetaan liitteenä olevaa Topten ohjekorttia “OHJE-ARK02C Asuinrakennusten aputilojen mitoitusohje”.
Yhteistiloja on eri rakennuksissa erityyppisiä, oletuksena kuitenkin kaikissa asuinrakennuksissa tulisi olla sen asuntojen käyttöön irtaimistovarastot sekä lastenvaunuvarasto. Rakennus 1 osalta pyritään säilyttämään siinä olevat yhteistilojen toiminnot, jottei muille rakennuksille jouduta tekemään vastaavasti suurempia muutostoimenpiteitä. Joustavimmin voidaan sijoittaa ulkoiluvälinevarastoja joille kylmät pihavarastot ovat mahdollisia.

***

Kysymys 2
Huomasimme, että kellarikerroksen saunatilat on remontoitu 2017-2018. Minkä laajuinen remontti on ollut kyseessä, kannattaako saunatiloja lähteä siirtämään?

Emme suosittele, että talosaunaosasto siirrettäisiin toiseen sijaintiin yhteistilakerroksessa. Hekan asunnot ovat huoneistosaunattomia, joten talosaunaosasto tarvitaan ja se säilytetään.

***

Kysymys 3
Saako rakennuksen korottamisen lisäksi rakennusta laajentaa pihan suuntaan? 

Asuinpinta-alaa ei laajenneta lisäsiipirakennuksin, haetaan korotusratkaisua lisäkerroksin.

***

Kysymys 4
Piirustuksissa on eriäväisyyksiä seinärakenteen suhteen. 1-2 krs -dokumentissa seinärakenteen paksuudeksi määritellään seuraava:

 

 

 

 

Ja Pohja 1-2 kerros_seinärakennedetaljeja -dokumentissa seinärakenteeksi on määritelty vastaava:

 

 

 

 

 

 

 

 

Eroavaisuuksia on siis ulkopuolisen teräsbetonirakenteen paksuuden kohdalla. Samoin myös yllä olevan kuvan kantamattoman seinän sisäpuolinen teräsbetonirakenne näyttää olevan 80mm, kun taas alemmassa kuvassa se olisi 70mm. 1:20 ulkoseinärakennedetaljit eivät myöskään täsmää samassa dokumentissa olevissa piirustuksissa määriteltyyn ulkoseinän paksuuteen, jossa se on 360mm, kun taas 1:20 ulkoseinärakententeissa se on 350mm. Sama täsmäämättömyys toistuu myös kantamattomien seinien kohdalla. 270mm vs 290mm.

Kysymys olisikin, että mitkä seinärakenteet ovat oikeanlaiset?

Kun toteutetaan kuoriva (energia)saneeraus, yleensä ulkokuori ja lämmöneriste puretaan ja korvataan uudella rakenteella, jolloin purettavan ulkokuoren paksuudella ei ole merkitystä lopputulokseen. Mikäli koko seinärakenne kuitenkin säilytetään, käytetään pohjapiirroksen mukaisia rakennetyyppejä, jotta rakennuksen ulkomitat täsmäävät.

***

Kysymys 5
Onko mahdollista saada kilpailualueen kantakarttaa tai asemapiirrosta dwg-muodossa? Kilpailuasiakirjoista ei selviä maaston muodot eikä korkeusasemat.

Dwg kantakartta liitetty kilpailuaineistoon: Kantakartta_saniaistie_3_2d_mv_maanal.dwg
Kilpailukohde ei ole aktiivinen peruskorjauskohde, joten pintavaaituskarttaa ei ole saatavissa tällä hetkellä.

***

Kysymys 6
Olisiko porrashuoneen mittoja saatavilla, materiaaleista ei selviä niitä? Paljonko tilaa jää portaiden sivuille ja eteen, mitkä ovat portaan mitat, sekä sen etenemä ja nousu?
Onko nykyisellään kaikilla alueen taloilla omat saunat ja yhteistilat?
Voisiko yhteistiloista saada sisäkuvia mm. porrashuoneesta ja sisäänkäynnistä sekä saunasta?

Kilpailukohde ei ole aktiivinen peruskorjauskohde, joten Asuntotuotannolla tai Hekalla ei ole tällaista oheismateriaalia toimitettavissa. Ulkokuvia löytyy mm Hekan kohdesivuilta https://www.hekaoy.fi/fi/asunnot/kohteet/saniaistie-3 .
Ko tilat peruskorjataan asuntotuotannon ohjeen mukaan niin, että kaikki tilapinnat uusitaan tai käsitellään peruskorjaussuunnitelmien mukaan.
Halutessaan kilpailija voi tutustua kohteeseen paikan päällä olemalla yhteydessä Heka Koillinen aluetoimistoon 09-57673400. Koronarajoitusten vuoksi asuntoihin ei järjestetä käyntejä.

***

Kysymys 7
Kilpailuohjelman kohdassa 3.2 kilpailualue on hieman ristiriitaisesti ilmaistu:
Kilpailukohteena on Helsingin Tapanilassa osoitteessa Saniaistie 3 sijaitsevan kerrostalokortteli. Yleistarkastelu ja kaupunkikuvallinen pohdinta tehdään koko kilpailualueella ja tarkempi korjaussuunnitelma tulee laatia rakennukseen numero 1. Kilpailualue on esitetty tämän kilpailuohjelman liitteessä.

Kysymys: Onko kilpailualue liitteen mukainen yksi rakennus ja sen piha vai koko kortteli ja tarkempi ehdotus ko. liitteen kilpailualueelta?

Kilpailualue on kilpailuohjelman liitteessä oleva punaisella rajattu alue ja havainnekuvissa näkyvissä saman korttelin rakennuksissa voidaan soveltaa korjauskohteen talo numero 1 teemoja.

***
HeKan vastaus:
Ohessa Asuntotuotannon (ja Hekan) peruskorjaustavoitteiden mukaiset vastaukset kysymyksiin sekä pari liitettä:
–  Topten yhteistilojen mitoitusohje (jos kilpailussa pidetään oleellisena näyttää lisääntyvän asuntomäärän vaikutukset mm varastotiloihin rakennuskohtaisesti – muokatkaa tarvittaessa, mikäli fokus on julkisivuarkkitehtuurin ratkaisuissa, sillä kohteen kokonaissuunnittelun työmäärä lähtee helposti käsistä yhteistilojen kasvattamisen ja niiden järkevän sijoittelun suhteen: tavoitteen mukaista ei ole esim. varastotilojen reilusti kasvaessa muuttaa pohjakerroksen asuinhuoneistoa ulkoiluvälinevarastoksi, vaan mieluummin rakentaa pihavarasto)
–  dwg-kantakarttaote asemapiirustuspohjaksi zipattuna.

Porrashuoneen mitat, joita kaivattiin, on esitetty mielestäni hissiratkaisua varten riittävässä määrin liitepiirustuksessa ”Pohja 1-2 kerros_seinärakennedetaljeja.pdf”.

TÄYDENTÄVÄT LIITTEET:

(pdf) OHJE ARK02C  

(zipattu tiedosto, joka sisältää mm. kantakartan) Saniaistie 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU

6.9.2021 – 10.12.2021

KILPAILUOHJELMA

Kilpailu on Julkisivuyhdistys ry:n (JSY) rahoittama perinteinen korjausrakentamisen ideakilpailu, joka vuonna 2021 suunnataan seuraavien oppilaitosten arkkitehti- ja rakennusarkkitehtiopiskelijoille:

AALTO-YLIOPISTO
OULUN YLIOPISTO
TAMPEREEN YLIOPISTO
METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU
OULUN AMMATTIKORKEAKOULU
SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Kilpailu on järjestetty vuodesta 2002 lähtien ja nyt käynnistyvä syksyn 2021 kilpailu on järjestyksessään 14. Kilpailun teknisistä järjestelyistä vastaa Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikkö. Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on osoittanut kilpailua varten kohdetontin Helsingin Tapanilasta osoitteesta Saniaistie 12.

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on omistaa tai hallita tontteja ja niillä olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot vuokrataan.
Hekan strategian ytimessä on tarjota asukkailleen kohtuuhintaista, laadukasta ja turvallista arkea. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa osinkoa. Yhtiö vastaa Helsingin kaupungin omis- tajaohjauksen mukaisesti valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratalojen ylläpidosta ja hallinnosta.
Heka on Suomen suurin vuokranantaja ja omistaa noin 50 000 asuntoa eri puolilla Helsinkiä. Asuntokannassa on paljon eri-ikäisiä rakennuksia, joista vanhin on vuodelta 1906. Moni Hekan asunto on myös suojeltu asemakaavassa: esimerkiksi iso osa Puu-Käpylän ja Puu-Vallilan kodeista sijaitsevat Hekan taloissa.
Tulevan kahden vuoden aikana Hekalle valmistuu yhteensä 1053 uutta asuntoa eri puolille Helsinkiä. Samaan aikaan peruskorjauksesta valmistuu yhteensä 1224 asuntoa

Tämän arkkitehti- ja rakennusarkkitehtiopiskelijoille suunnatun kilpailun tavoitteena on tuottaa korkeatasoisia, monipuolisia ja toteuttamiskelpoisia ideoita 1960–1980- luvuilla rakennettujen lähiökerrostalojen julkisivujen energiakorjaukseen, parvekkeiden uudistamiseen, toiminnalliseen kehittämiseen ja lisäkerrosten rakentamiseen.
Vuonna 2021 suunnittelukohde on Helsingin Tapanilassa osoitteessa Saniaistie 3 oleva asuinkerrostalokortteli, jossa tarkemman tarkastelun kohteena on rakennus numero 1. Talon 1. suunnitteluratkaisuja voidaan ajatella sovellettavan korttelikokonaisuuden muissa rakennuksissa.

Kilpailuun voivat osallistua kohdassa 1.1. mainittujen oppilaitosten arkkitehti- ja rakennusarkkitehtiopiskelijat sekä kilpailuaikana oppilaitoksista valmistuvat arkkitehdit ja rakennusarkkitehdit. Kilpailuehdotuksen voi laatia joko yksilö- tai ryhmätyönä. Kilpailukieli on suomi. Kilpailu viedään läpi kussakin oppilaitoksessa oppilaitoskohtaisten erillisohjeiden mukaisesti. Kilpailun suorittamisesta hyväksytysti on lähtökohtaisesti mahdollisuus saada opintosuorituksia kussakin oppilaitoksessa määritellyllä tavalla.

Kilpailijat saavat halutessaan esittää kilpailua koskevia kirjallisia kysymyksiä ja saada siten mahdollisia lisäselvityksiä tai -tietoja.
Kysymykset tulee lähettää kilpailusihteerille sähköpostitse osoitteeseen: ari.rahikainen@tuni.fi pe 24.9.2021 klo 16.00 mennessä.
Kysymykset ja vastaukset julkaistaan Julkisivuyhdistys ry:n verkkosivuilla viimeistään 1.10. 2021 klo 17.00 mennessä.

Kilpailuohjelma ja muu kilpailumateriaali on ladattavissa oheisesta LINKISTÄ:

Pelkän kilpailuohjelman voit ladata tästä LINKISTÄ:

Aikaisemmat kilpailut:

Vuoden 2020
Vuoden 2020 arkkitehtiopiskelijakilpailun voitti ehdotus nimimerkille ”Ikimänty”, tekijöinä Samu Rantanen, Elissa Helminen ja Linnea Lindberg Tampereen yliopiston (TAU) arkkitehtuurin yksiköstä. 2. palkinto meni ehdotukselle ”Uurre”, tekijöinä Johanna Partanen, Laura Lamberg ja Riina Hagren Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä.
Sen lisäksi jaettiin kolme lunastusta: ”Kimara”, tekijöinä Johanna Vartiainen ja Roosa Nokelainen Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä ”Käännetty katse”, tekijänä Veera Saastamoinen Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä ”Latva”, tekijöinä Maija Simoska ja Bea Walta Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä.
Julkisivukilpailu_tiedote_1903_2021.pdf

Vuoden 2019
Kerrostalon korjauksen ideakilpailun voitti ehdotus “KUMU”, tekijöinä Anni Jäntti, Venla Kotilainen ja Veera Saastamoinen Tampereen yliopiston (TAU) arkkitehtuurin yksiköstä. Toisen palkinnon sai ehdotus “SUSHI” ja kolmannen ehdotus “PIKI”.  Lue lisää kilpailusta…
Tiedote myös palkintojenjakotilaisuudesta. Lue lisää…

Vuoden 2018
Kerrostalon korjauksen ideakilpailun voitti ehdotus “SUUNTA 225°” Lisäksi jaettiin 3. palkinto seuraaville nimimerkeille: “GLASS ÅRET OM”, “JYRKÄNNE” ja “TUULENKÄRKI”. Tästä voit lukea tarkemmin kilpailusta ja sen tuloksista: Lue lisää…

Vuoden 2017
kilpailussa palkittiin jaetulla 2. palkinnolla ehdotukset “LATVUS” ja “PILKE” ja 3. palkinnon sai ehdotus “VIIVAKOODI”. Lue lisää…

Vuoden 2015
kilpailussa palkittiin kiinnostavia julkisivuratkaisuja. 1. palkinnon voitti ehdotus “RIIPPUVAT PUUTARHAT”. 2. palkinnon sai ehdotus “SAKKI” ja 3. palkinnon ehdotus “KEKO”. Lue lisää…

Vuoden 2014
arkkitehtiopiskelijakilpailussa energiatehokkuustarkastelu oli vahvasti esillä. Kilpailussa jaetun 2. palkinnon saivat ehdotukset “VARVU” ja “DOWN+SHIFT”. Kolmannen palkintosijan sai ehdotus “SALMIAKKI”. Lue lisää…

Vuoden 2013
arkkitehtiopiskelijakilpailussa koettiin ennätysvuosi, sillä ehdotuksia saatiin kaikkiaan 47. Opiskelijoita kiinnosti oppilasasuntolan korjaaminen, joka oli ideointikohteena. Kilpailussa palkittiin jaetulla 1. sijalla ehdotukset “THE PITCHES Pitches” ja “VAKKA” ja 3. palkinnolla ehdotus “VITALITY DORMITORY”. Lue lisää…
Jari Kauppi Forssan Ammatti-instituutista kertoo Kiinteistöpostin artikkelissa vuonna 2014, miten opiskelijoiden ideoita mahdollisesti hyödynnetään oppilasasuntolarakennusten korjaamisessa. Lue lisää…

Vuoden 2012
arkkitehtiopiskelijakilpailussa palkittiin realistisuudeltaan ansiokas ehdotus “KOTO”.  Toisen palkinnon sai ehdotus “SERPENTIINI” ja kolmanen palkinnon ehdotus “BETWEEN YARDS”. Lue lisää…

Vuoden 2010
arkkitehtiopiskelijakilpailussa 1. palkinnon voitti ehdotus “YHDESSÄ”. Jaetun 2. palkinnon jakoivat ehdotukset “SOPUKAT” ja  “CASSIS”. Lue lisää…

Aikaisempien kilpailujen ohjelmat:

Kerrostalon korjauksen ideakilpailu 2020:

Kilpailuaika 2.9. – 9.12.2020. Ideointikohteena Tampereen Runkokadulla sijaitseva Tampereen Vuokra-asuntojen omistama asuinkortteli. Kilpailuohjelmaan pääset tästä.

Kerrostalon korjauksen ideakilpailu 2019:
Kilpailuaika 4.9.– 11.12.2019. Vuoden 2019 kohde on Kirkkokatu 14-16 Hämeenkyrön Kyröskoskella. Kilpailuohjelman voit ladata täältä – Lue lisää…

Kerrostalon korjauksen ideakilpailu 2018:
Lataa tästä Kilpailuohjelma 2018

 

Liity jäseneksi

Liity jäseneksi