Julkisivuremontti-kilpailut


Julkisivuyhdistys on järjestänyt vuodesta 2010 lähtien asunto-osakeyhtiöille suunnatun Julkisivuremontti-kilpailun. Kilpailussa haetaan onnistuneen julkisivuremontin toteuttaneita taloyhtiöitä. Huomiota suunnataan korjauksen tekniikan ja arkkitehtuurin lisäksi koko hankkeen sujumiseen valmistelusta viimeistelyyn asti. Tavoitteena on tarjoa hyviä esimerkkejä taloyhtiöille, joissa vasta suunnitellaan omaa korjausta. Nykyisten energiatehokkuusmääräysten mukaisesti kilpailukohteissa kiinnitetään erityistä huomiota onnistuneisiin energiatehokkuutta parantaviin korjaustoimiin.
Vuoden 2019 Julkisivuremonttikilpailu on käynnistynyt


 

Laadukkaita ja onnistuneita julkisivuremontteja etsitään jälleen


Julkisivuremontti 2019 –kilpailu on suunnattu asunto-osakeyhtiöille. Siinä haetaan laadukkaita, onnistuneita ja esimerkillisiä toteutettuja julkisivukorjaushankkeita. Huomiota ei kiinnitetä pelkästään tekniikkaan tai arkkitehtuuriin, vaan valmisteluvaiheesta lopputuloksen onnistuneisuuteen saakka. Korjausrakentamisen energiantehokkuusmääräysten aikakautena on luonnollista, että kohteissa kiinnitetään erityistä huomiota energiatehokkuuden parantamiseksi tehtyihin toimenpiteisiin, mutta myös toimenpiteille asetettuihin tavoitteisiin ja niissä onnistumiseen.

Kilpailuun voivat osallistua sellaiset asunto-osakeyhtiöt, joiden julkisivuremontti on otettu vastaan elokuuhun mennessä. Kilpailuun voivat kuitenkin osallistua myös ne julkisivuremontit, jotka on toteutettu vuosina 2018 ja 2017.

Palkittavaa valittaessa tuomaristo kiinnittää huomiota erityisesti korjauksen onnistuneisuuteen, kestävän kehityksen periaatteiden huomioimiseen ja elinkaaritalouteen. Tarkemmin tarkastellaan hankesuunnittelun ja toteutussuunnittelun onnistumista, päätöksentekoprosessin onnistuneisuutta, palvelua ja toimintaa remontin aikana, kustannusten hallittavuutta, aikataulussa pysymistä, saavutettua tai arvioitua energiatehokkuutta, julkisivun estetiikan ja arkkitehtuurin saamaa palautetta sekä häiriöiden vähäisyyttä ja tiedonkulun onnistuneisuutta.

Ehdotuksia voivat tehdä taloyhtiöt, isännöitsijät, suunnittelijat, urakoitsijat, materiaalitoimittajat.
Ilmoittautuminen tapahtuu 1 osallistumislomakkeella, joka annetaan asunto-osakeyhtiön nimissä hallituksen puheenjohtajan ja isännöitsijän yhteystiedoin. Lisäksi täytetään lomake 2 Kohteen tiedot, jossa selvitetään julkisivuremontin onnistumiseen vaikuttaneita tekijöitä ja perusteluita ehdokkaaksi ryhtymisestä sekä mielipiteitä mm. viestinnän onnistumisesta remontin aikana.
Kannattaa huomioida, että mitä kattavampi tausta-aineisto on, sitä paremmin tuomaristo saa käsityksen hankkeesta. Lisäksi kohteesta tarvitaan kuvamateriaalia – vähintään ennen ja jälkeen korjauksen –kuvia, mutta mitä enemmän kuvamateriaaliakin on käytettävissä, sitä parempi.

Kilpailuaineisto sisältää Kilpailun säännöt, Osallistumislomakkeen, Liitteen 1 ja Liitteen 2 sekä valokuvia.
Ehdotukset on tehtävä pe 23.8.2019 mennessä.
Aineisto toimitetaan osoitteeseen sihteeri@julkisivuyhdistys.fi

Palkittavat julkistetaan Kiinteistö 2019 –tapahtuman 2.-3.10.2019 yhteydessä Helsingin Messukeskuksessa.

Tuomaristoon kuuluvat Julkisivuyhdistyksen edustajina Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja, projektipäällikkö Toni Pakkala Tampereen yliopisto Rakenteiden korjaamisen ja elinkaaritekniikan tutkimusryhmästä, toimitusjohtaja Tomi Hautakangas ARK:sto Oy:stä, päätoimittaja, arkkitehti SAFA Maritta Koivisto Rakennustuoteteollisuus ry:stä ja AKHA ry:n edustajina RI, Ekon. Juhani Siikala FM Siikala Ky:stä ja DI, Arto Krootila Consiter Oy:stä sekä Julkisivuyhdistyksen sihteeri Riina Takala-Karppanen Viestintäpalvelu Kahvimaa Oy:stä.
Kilpailun järjestävät Julkisivuyhdistys r.y. ja Kiinteistöalan ammattilaiset AKHA ry yhteistyössä RPT Docu Oy:n Kiinteistöposti-lehden ja Suomen Messusäätiön kanssa.

Lataa tästä Kilpailuaineisto 2019

Aiempia kilpailuja


Julkisivuremontti 2017 -kilpailu
Julkisivuremontti 2015 -kilpailu

Liity jäseneksi

Liity jäseneksi