Julkisivuremontti 2023 -kilpailu ratkennut

Asunto Oy Euran perinnejulkisivukorjaus voitti

Tiedote 11.10.2023
Yhdeksännen kerran järjestetyn Julkisivuremontti 2023 -kilpailun voittajat ovat ratkenneet. Tuomaristo päätti palkita ensimmäisellä palkinnolla kokonaisuudessaan onnistuneen helsinkiläisen Asunto Oy Euran perinnejulkisivukorjauksen. Toisen palkinnon saa tamperelainen As Oy Kaskitie 11-15 ja kolmannen palkinnon helsinkiläinen As Oy Pitäjänmäentie 17.

Kilpailuun saatiin 8 hyvin mallikelpoista ehdokasta, jotka edustivat hyvin eri-ikäisiä ja eri tavoin toteutettuja julkisivuremontteja. Hankkeissa oli toteutettu julkisivukorjaamisen tärkeää toimintaprosessia, jossa kuntotutkimukseen perustuen on valittu kohteeseen soveltuvin korjaustapa, osakkaat ja asukkaat on osallistettu hankkeeseen hyvin, suunnittelu ja toteuttaminen on ollut ammattitaitoista ja huolellista ja korjaamisen prosessi on viety kokonaisuudessaan läpi hallitusti.

”Julkisivuremontit ovat tyypillisesti haastavia niin suunnittelun kuin toteutuksen osalta, jotta löydetään oikeat korjaustavat ja -menetelmät. Lisäksi oman haasteensa tuo osakkaiden ja asukkaiden huomioiminen. Voittaneissa kohteissa esille tulleet haasteet oli onnistuttu selvittämään ammattitaitoisesti sekä osakkaita ja asukkaita kuunnellen”, Julkisivuyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Stina Hyyrynen toteaa kilpailuehdokkaista.

 

 

1. palkinto Asunto Oy Eura

Helsinkiläisen Asunto Oy Euran julkisivuremontissa tehtiin erinomaisen hieno perinnejulkisivukorjaus, jossa onnistuttiin palauttamaan 1920-luvun arkkitehtuuri, ilme ja tunnelma vuosikymmenten jälkeen.

Rapatun julkisivun, ikkunoiden ja vesikaton korjaustavat oli sovitettava Sr-2 -suojelumerkintään, mikä velvoitti käyttämään julkisivukorjaamisessa mahdollisimman tarkasti alkuperäisiä muotoja, materiaaleja ja värisävyjä. Julkisivu palautettiin ”moderneilla” korjausmenetelmillä ja materiaaleilla alkuperäiseen asuunsa vuosikymmenten jälkeen, mikä oli myös osakkaiden ja asukkaiden yhteinen tahtotila.

Kokonaisvaltainen korjaushanke suunniteltiin huolellisesti ja siihen saatiin erinomaisesti perinnekorjauksen hallitsevat suunnittelijat ja urakoitsija. Hanke oli kokonaisuudessaan erittäin onnistunut, hallituksen ja isännöitsijän yhteistyö ja toiminta aktiivista ja osakkaat ja asukkaat hyvin hankkeen tavoitteisiin osallistaen.

 

2. palkinto As Oy Kaskitie 11-15

Tamperelaisen As Oy Kaskitie 11-15:n julkisivukorjaus edustaa haasteellisen tiiltä ja betonia yhdistäneen julkisivun innovatiivista ja kokonaisuutena hyvin hallittua korjausta. Vanha betonipalkein ja -pilarein kehystetty tiilijulkisivu korjattiin uudenlaisena, levyrappauksen ja tiililaatan yhdistävänä tuulettuvana julkisivuratkaisuna.

Huolellisen suunnittelun tuloksena syntyi kokonaistaloudellinen, energiatehokas, arkkitehtuuria säilyttävä ja asumisviihtyisyyttä parantava lopputulos.

 

 

3. palkinto As Oy Pitäjänmäentie 17

Helsinkiläisen As Oy Pitäjänmäentie 17:n julkisivuremontissa yhdistyivät ansiokkaasti erikoinen hirsirunkorakenne, alkuperäisen arkkitehtuurin vaaliminen entisen ulkoasun ja yksityiskohtien palauttamisella, energiatehokkuuden parantaminen ja asumisviihtyisyyden parantaminen.

Kokonaisuutena ottaen hallitusti ja osakkaat sekä asukkaat huomioiden läpiviety korjaushanke, jolla vuonna 1934 valmistunut asuinkerrostalo siirtyi uudelle aikakaudelle.

Korjausrakentamistietoutta vahvistettava

”Suunnitelmallinen kiinteistönpito ja oikea-aikainen korjaaminen ovat avainasemassa, kun rakennuksia ylläpidetään. Taloyhtiöissä on edessä korjausrakentamisen piikki. Samalla, kun talossa tehdään suuria remontteja, asumisen laatutasoa ja energiatehokkuutta olisi järkevää parantaa. Alan tutkimus- ja kehitystoimintaa ja korjausrakentamisen koulutusta kaikilla tasoilla pitäisi pikaisesti lisätä. Korjausneuvontaa ja korjaamista sekä ylläpitoa koskevaa tietoa tulisi olla entistä paremmin saatavilla. Asukkaiden, kiinteistönomistajien ja isännöitsijöiden sekä julkisten päättäjien tietoisuutta korjausvelan ja sen kasvun vaikutuksista pitää lisätä”, arkkitehti SAFA Maritta Koivisto totesi Rakennustuoteteollisuuden edustajana kilpailun tuomaristossa.

”Rakennukset tulee rakentaa pitkäikäisiksi, kestämään peruskorjaukset ja tarvittaessa myös toiminnan muutokset. Kestävä korjausrakentaminen ylläpitää ja jatkaa rakennusten käyttöikää, mahdollistaa muuntojoustavia ratkaisuja niin toiminnallisuuden kuin rakenteidenkin osalta. Julkisivuyhdistyksen tavoitteena on toimissaan edistää teknisesti laadukasta ja esteettisesti korkeatasoista julkisivurakentamista ja korjaamista”, Koivisto painotti.

Seuraava kilpailu kahden vuoden päästä

Julkisivuremontti-kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010. Nykyisin kilpailu toteutetaan kahden vuoden välein ja edellisen kerran palkinto jaettiin vuonna 2021. Julkisivuyhdistys – JSY ry on järjestänyt Julkisivuremonttikilpailua yhteistyössä Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA Ry:n ja Suomen Messusäätiön kanssa, jolta on saatu 3 000 euron palkintoraha jaettavaksi palkittaville taloyhtiöille. Tuomaristossa on ollut edustus myös Suomen Isännöintiliitosta ja Kiinteistöliitto Uusimaasta.

Tuomariston kokoonpano:
Stina Hyyrynen, Julkisivuyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, kehityspäällikkö, A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Tomi Hautakangas, toimitusjohtaja, ARK:sto Ky
Maritta Koivisto, päätoimittaja, arkkitehti SAFA, Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Riina Takala-Karppanen, Julkisivuyhdistyksen sihteeri, toimittaja, Viestintäpalvelu Kahvimaa Oy
Arto Krootila, DI, Consitor Oy, AKHA Ry
Eino Rantala, tietokirjailija,  tekn.tri, rakennusneuvos, Ekosto Oy, AKHA Ry
Mia Koro-Kanerva, toimitusjohtaja, Isännöintiliitto
Jari Virta, TkT, rakennustekninen kehityspäällikkö, Kiinteistöliitto Uusimaa

Lisätietoja kilpailusta:
JSY Stina Hyyrynen, puh. 040 662 4232, stina.hyyrynen@ains.fi
JSY Maritta Koivisto, puh. 040 900 3577, maritta.koivisto@rakennusteollisuus.fi

Voit ladata tiedotteen tästä:

Voit ladata kohdekohtaiset perustelut:
1. palkinto Asunto Oy Eura
Lataa kuva Asunto Oy Eura Ennen
Lataa kuva Asunto Oy Eura Jälkeen

2. palkinto As Oy Kaskitie 11-15
Lataa kuva As Oy Kaskitie 11-15 Ennen
Lataa kuva As Oy Kaskitie 11-15 Jälkeen

3. palkinto As Oy Pitäjänmäentie 17
Lataa kuva As Oy Pitäjänmäentie 17 Ennen
Lataa kuva As Oy Pitäjänmäentie 17 Jälkeen

Voit ladata tiedotteet ja kohdekohtaiset perustelut sekä enemmän kuvia palkituista kohteista tämän OneDrive-linkin kautta: https://1drv.ms/f/s!AuQrnsKwW5Zagxw2oxBVG5nEl0v6?e=iam03S

Lisätietoja aineistosta Riina Takala-Karppanen, 040 502 1769, sihteeri@julkisivuyhdistys.fi

************************************************************************

Millaisia julkisivuremontteja palkittu aikaisemmin?

Alta löytyy tietoa aikaisempina vuosina palkituista julkisivuremonteista. Julkisivuremontti-kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010.

Julkisivuremontti 2021 -kilpailun voitto espoolaiselle maamerkille

As Oy Säästökontu onnistui
vaativassa julkisivuremontissa

Espoolainen Asunto-osakeyhtiö Säästökontu on voittanut Julkisivuremontti 2021- kilpailun, jonka voittajien julkistamista koronapandemia on siirtänyt useampaan kertaan. Toisen palkinnon saa tamperelaisen As Oy Tammelan Keskuksen julkisivuremontti ja kolmannen palkinnon helsinkiläinen Asunto-osakeyhtiö Kalevankatu 45.

Palkinnot julkistettiin 26.4.2022 Taloyhtiö 2022 -tapahtumassa Helsingissä.

Tapiolan keskeinen maamerkki uudistui

Asunto-osakeyhtiö Säästökonnun julkisivuremontti on ollut kokonaisvaltainen ja vaativa korjaushanke. Viljo Revellin suunnitteleman kerrostalon julkisivuremontissa on erinomaisella tavalla säilytetty Tapiolan keskeisiin maamerkkeihin kuuluvan, vuonna 1959 rakennetun ”taskumattitalon” omaleimainen ilme.
Julkisivumateriaalit on valittu harkiten ja käytetty alkuperäistä materiaalia uudella tavalla. Vaativan kohteen uudet rakenteelliset ratkaisut on suunniteltu perusteellisesti ja toteutettu niitä huolellisesti suunnitelmia työmaalla tarvittaessa vielä hioen.
Taloyhtiöllä on kiinteistöstrategia, johon nyt toteutettu julkisivuremontti pohjautuu, ja ylläpidosta on huolehdittu suunnitelmallisesti. Julkisivukorjaushanke on toteutettu alkuperäisessä aikataulussa ja kustannusarviossa pysyen.

Aktiivinen hallitus vauhditti korjaushanketta

Tamperelaisen As Oy Tammelan Keskuksen julkisivuremontin toteuttaminen on hyvä esimerkki osallistuvasta ja aktiivisesta hallitustyöskentelystä. Korjaushankkeen eri vaihteet on kilpailutettu, taloyhtiö valvonut tarkasti hankkeen etenemistä ja neuvotellut tarvittaessa teknisistä ratkaisuista ja niiden kustannuksista.
Eri korjausvaihtoehdoista tehtiin käyttöikätarkastelut ja hanke eteni kokonaisuudessaan kokeneen suunnittelutoimiston kanssa, joka on kehittänyt taloyhtiöiden korjaushankkeiden läpiviemiseen oman toimintamallinsa.
70-lukulaisesta kerrostalosta on tullut onnistuneen julkisivukorjauksen ansiosta alueen muista kerrostaloista omaleimaisesti erottuva, julkisivuiltaan kirkastunut ja remontilla energiantehokkuuttaan parantanut kerrostalo.

Arvotalon hienopiirteinen julkisivuremontti

Helsinkiläinen Asunto-osakeyhtiö Kalevankatu 45 edustaa toteutukseltaan onnistunutta esimerkkiä 1890-luvulla rakennetun arvotalon julkisivukorjauksesta. Taloyhtiö on voinut tukeutua niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin arvotalojen julkisivujen korjaamisen ammattilaisiin ja yhteistyö kaikkien osapuolten kanssa on sujunut erinomaisesti. Julkisivut on korjattu hienosti alkuperäisen värityksen palauttaen ja julkisivukoristeet taidokkaasti käsityönä korjaten. Materiaali- ja rakenneratkaisuissa on kiinnitetty huomiota pitkäaikaiskestävyyteen. Urakoitsijan toimintamalli asukastiedottamisessa on toiminut hyvin.

Esimerkillisen hyviä julkisivuremontteja

Julkisivuremontti-kilpailuun on suunnattu asunto-osakeyhtiöille, mutta tällä kertaa kilpailuun saivat osallistua myös pääosin asuinkäytössä olevat kiinteistöosakeyhtiöt. Kilpailulla haetaan onnistuneita ja laadukkaasti toteutettuja julkisivuremontteja esimerkiksi niille yhtiöille, joissa julkisivukorjaus on vasta edessäpäin tai hanke valmisteluvaiheessa.
Kilpailussa kiinnitetään huomiota arkkitehtuurin ja teknisten ratkaisujen lisäksi hankkeen kokonaisuuteen – päätöksentekoprosessiin, hanke- ja toteutussuunnitteluun, kustannusten hallittavuuteen, aikataulussa pysymiseen, asukastiedottamiseen ja urakan aikaiseen viestintään sekä energiansäästötavoitteiden huomioimiseen.

”Rakennusten erilaisuus ja moninaisuus on ympäristömme rikkaus. Jokainen rakennus on myös ainutkertainen osa lähiympäristöään, joka viestii olemassaolollaan suunnittelun tasosta, rakennustyön laadusta sekä saamastaan kohtelusta ja ylläpidosta, kuten ehdolla olevissa kilpailuehdotuksissa oli nähtävissä”, arkkitehti SAFA Maritta Koivisto totesi Rakennustuoteollisuuden edustajana kilpailun tuomaristossa.

”Rakennukset tulee rakentaa pitkäikäisiksi, kestämään peruskorjaukset ja tarvittaessa myös toiminnan muutokset. Kestävä korjausrakentaminen ylläpitää ja jatkaa rakennusten käyttöikää, mahdollistaa muuntojoustavia ratkaisuja niin toiminnallisuuden kuin rakenteidenkin osalta. Julkisivuyhdistyksen tavoitteena on toimissaan edistää teknisesti laadukasta ja esteettisesti korkeatasoista julkisivurakentamista ja korjaamista”, Koivisto painotti.

Kilpailu kahdeksannen kerran

Asunto-osakeyhtiöille suunnattu kilpailu järjestettiin nyt kahdeksannen kerran. Se on toteutettu yhteistyössä Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA Ry:n ja Suomen Messujen kanssa.
Voittajat saavat rahapalkinnon lisäksi kunniakirjan ja seinälaatan kiinnitettäväksi taloyhtiön seinään muistuttamaan hienosta onnistumisesta.

Tuomaristoon kuuluivat Julkisivuyhdistyksen edustajina
Toni Pakkala, Julkisivuyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, TkT, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto Rakenteiden korjaamisen ja elinkaaritekniikan tutkimusryhmä
Tomi Hautakangas, toimitusjohtaja, ARK:sto Ky
Maritta Koivisto, päätoimittaja, arkkitehti SAFA, Rakennustuoteteollisuus ry
Riina Takala-Karppanen, Julkisivuyhdistyksen sihteeri, toimittaja, Viestintäpalvelu Kahvimaa Oy sekä
Arto Krootila, DI, Consitor Oy, AKHA Ry
Eino Rantala, TkT, tietokirjailija, Ekosto Oy
Mia Koro-Kanerva, toimitusjohtaja, Isännöintiliitto
Jari Virta, TkT, rakennustekninen kehityspäällikkö, Kiinteistöliitto Uusimaa.

Edellisen kerran Julkisivuremontti -palkinto jaettiin vuonna 2019. Seuraavan kerran kilpailu järjestetään vuonna 2023.
Suomen Messut ja Messusäätiö ovat rahoittaneet kilpailua vuodesta 2010 alkaen. Aikaisempina vuosina Julkisivuremontti-kilpailun voittajat on usein julkistettu Suomen Messujen tapahtumissa. Ensi vuonna järjestetään jälleen Kiinteistö 2023 -messut, jotka pidetään Helsingissä 11.-12.10.2023.

Lisätietoja kilpailusta: Maritta Koivisto, puh. 040 – 900 35 77, sähköposti: maritta.koivisto@rakennusteollisuus.fi

Kuva yllä: Sakari Röyskö Ideastructura Oy

***

Voit ladata oheiset materiaalit:

Lehdistötiedote 26.4.2022
Lataa pdf tästä. 
Lataa word tästä.

Kohdekohtaiset perustelut ja valokuvat:

(Huom. Kuvien julkaisemisen yhteydessä mainittava kuvaajan nimi. Tieto löytyy kuvannimestä sekä kuvateksteistä)

1. palkinto Asunto-osakeyhtiö Säästökontu – perustelut … tästä.
Säästökontu ennen … kuvatiedosto tästä.
Säästökontu jälkeen … kuvatiedosto tästä.

Säästökontu ennen … kuva Espoon kaupunginmuseon arkistosta.

2. palkinto As Oy Tammelan Keskus – perustelut … lataa tästä.
Tammelan Keskus ennen … kuvatiedosto tästä.
Tammelan Keskus jälkeen… kuvatiedosto tästä.

3. palkinto Asunto-osakeyhtiö Kalevankatu 45 – perustelut … lataa tästä.
Kalevankatu 45 ennen … kuvatiedosto tästä.
Kalevankatu 45 jälkeen … kuvatiedosto tästä.

Lisätietoja tiedotusmateriaalista: Riina Takala-Karppanen, puh. +358 40 502 1769, sihteeri@julkisivuyhdistys.fi

***

AKHA ry – Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry on asunto- ja kiinteistöyhtiöiden työskentelyn osaamisverkosto, joka ylläpitää asiantuntijarekisteriä hallitustyöskentelyn ammattilaisista ja välittää heitä avustamaan tai osallistumaan taloyhtiöiden hallitusten työskentelyyn. www.akha.fi

Julkisivuyhdistys r.y. – Vuonna 1995 perustetun yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää julkisivujen hyvää esteettistä ja teknistä rakentamistapaa. Julkisivuyhdistys palvelee taloyhtiöitä mm. netistä löytyvällä JUKO-ohjeistokansiolla ja Betonivauriovideolla, minkä lisäksi on tuotettu JUKO- Julkisivujen korjausopas. ”Julkisivu on kaikkien asia.” www.julkisivuyhdistys.fi

*****************************************************************

Aikakauden arkkitehtuuria kunnioittavia ja mallikkaita toteutuksia

Vuoden 2019 -kilpailu on ratkennut

Tuomaristo päätti palkita 1. palkinnolla 70-luvulla rakennetun helsinkiläisen Asunto Oy Puistonportti Bostads Ab:n julkisivuremontin. Toisen palkinnon saa 50-luvulla rakennettu As Oy Viisikko Espoosta ja kolmannen palkinnon 1900-luvun alussa rakennettu As Oy Kristian 17 Helsingistä.
Voittajat julkistettiin to 3.10.2019 Kiinteistö 2019 -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa. Yhteensä 3 000 euron suuruisen palkinnon rahoittaa Suomen Messusäätiö. Lue lisää tästä:

Kuvassa poseeraavat tuomaristo ja vuoden 2019 Julkisivuremonttikilpailun voittajat.

Varhaisemmat kilpailut ja niiden tuloksia:

Julkisivuremontti 2017 -kilpailu: Aikansa arkkitehtuuria ja hyviä esimerkkejä korjaushankkeista palkittiin kuudennen kerran järjestetyssä Julkisivuremontti 2017 -kilpailussa. Kilpailussa palkittiin jaetulla 1. palkinnolla As Oy Satakallio ja Asunto Oy Pääsky Helsingistä sekä 3. palkinnolla As Oy Kaupinpirtti Tampereelta. Kunniamaininnan sai As Oy Aleksanterinkatu 9 Tampereelta. Lue lisää…
Kilpailusta ja kohteista julkaistuja artikkeleita:
Betoni-lehti 4/2017
As Oy Satakallio Kiinteistöposti 8/2017
Asunto Oy Pääsky Kiinteistöposti 9/2017

Julkisivuremontti 2015 -kilpailu: Asunto Oy Forssan Rytynpyölissä toteutettiin esimerkillisen hyvä julkisivukorjausprosessi, minkä ansiosta se palkittiin 1. palkinnolla Julkisivuremontti-kilpailussa. 2. palkinnon sai As Oy Korkearinne hallitusta ja määrätietoisesti toteutetusta julkisivuremontistaan. Kilpailussa jaettiin myös kunniamaininta Asunto Oy Säästövanhalle. Lue lisää…
Kilpailusta ja kohteista julkaistuja artikkeleita:
Asunto Oy Forssan Rytynpyöli Kiinteistöposti 1/2016
As Oy Korkearinne Kiinteistöposti 1/2016
Asunto Oy Säästövanha Kiinteistöposti 1/2016

Julkisivuremontti 2013 -kilpailu: Pitkäjänteisyys, huolellinen ote kaikkiin päätöksiin ja teknisiin ratkaisuihin koko hankkeen ajan sekä taloyhtiön hyvä henki – perusteita, miksi Asunto Oy Raskinpolku 8:n Turusta palkittiin 1. palkinnolla Julkisivuremontti 2013 –kilpailussa. Kunniamaininnan saivat As Oy Honkamäenniitty Turusta ja Bostad Ab Kyrkoesplanaden Asunto Oy Kirkkopuistikko 9 Vaasasta. Lue lisää…
Kilpailusta ja kohteista julkaistuja artikkeleita:
Asunto Oy Raskinpolku Kiinteistöposti 2/2014
As Oy Honkamäenniitty Kiinteistöposti 3/2014
Asunto Oy Kirkkopuistikko Kiinteistöposti 3/2014

Julkisivuremontti 2012 -kilpailu: Tamperelaisen Asunto Oy Näsinamurin julkisivukorjaus toteutettiin niin oppikirjamaisen esimerkillisesti, että siitä kannattaa ottaa oppia muiden julkisivukorjausta suunnittelevien asunto-osakeyhtiöiden, suunnittelijoiden ja valvojien sekä urakoitsijoiden. Asunto Oy Näsinamuri oli ehdoton voittaja Julkisivuremontti 2012 –kilpailussa. Kunniamaininnan sai Asunto Oy Kupittaankartio Turusta. Lue lisää…
Kilpailusta ja kohteista julkaistuja artikkeleita:
Asunto Oy Näsinamuri Kiinteistöposti 9/2012
Asunto Oy Kupittaankartio Kiinteistöposti 9/2012

Julkisivuremontti 2011 -kilpailu: Kilpailun ensimmäisen sijan jakavat vuonna 1970-luvulla valmistunut Asunto Oy Vattuniemenkatu 4 ja 1950-luvulla valmistunut Asunto Oy Mannerheimintie 83-85. Kunniamaininnalla palkitaan 20-luvulla rakennetun Asunto-osakeyhtiö Pääskylänkatu 7:n julkisivuremontti. Lue lisää…
Kilpailusta ja kohteista julkaistuja artikkeleita:
Artikkelit palkituista Kiinteistöposti 9/2011

Julkisivuremontti 2010 -kilpailu: Turkulainen As Oy Raskintornit voitti ensimmäisen Julkisivuremonttikilpailun vuonna 2010. Kilpailun tuomaristo piti Turun Runosmäen lähiössä sijaitsevan kerrostaloyhtiön julkisivuremontin toteuttamista erinomaisena osoituksena asukkaiden kuuntelemisen tärkeydestä ja merkityksestä laadukkaan ja kestävän julkisivukorjaushankkeen läpiviemisessä. Lisäksi Raskintornien remonttia pidettiin erinomaisen onnistuneena esimerkkinä erilaisten tarpeiden ja toimintaympäristöjen huomioimisesta tällaisissa hankkeissa. Korjaushanke oli myös  uudistanut koko taloyhtiön toiminta- ja korjauskulttuurin sekä asumisen arvot. Lue lisää…
Kilpailusta ja kohteista julkaistuja artikkeleita:
Artikkeli palkituista Kiinteistöposti 9/2010

Liity jäseneksi

Liity jäseneksi