Kangasala Arts Centre in Kangasala, Finland designed by Heikkinen-Komonen Architects

Julkisivuteko-palkinto

Julkisivuteko-palkinnon tarkoituksena on kiinnittää huomiota hyvän julkisivun merkitykseen ihmisen elinympäristön osana.

Palkinnon avulla halutaan laajentaa yleistä tietämystä laadukkaasta suunnittelusta ja rakentamisesta. Samalla voidaan arvioida ja palkita julkisivuihin liittyvää suunnittelua, tutkimusta ja kehitystä ja toteutusta niin uudis- kuin korjausrakentamisen näkökulmalta.

Palkittavana voi olla esimerkiksi rakennettu kohde, tutkimus, innovaatio tai korjausmenetelmä tai -tapa. Palkinto voidaan myöntää myös ns. elämäntyöpalkintona henkilölle tai yritykselle, joka on edistänyt julkisivurakentamista.

 


Kuvassa palkittujen edustajat tuomariston jäsenten Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja Toni Pakkalan
(vas.) ja arkkitehti, SAFA Maritta Koiviston kanssa Korjausrakentaminen 2017 -tapahtuman yhteydessä
pidetystä julkistamistilaisuudesta.

Julkisivuteko 2016 -palkinnolla palkittiin
arkkitehtuuria, tutkimusta ja tekniikkaa sekä korjausrakentamista

Julkisivuteko -palkinnon tarkoituksena on kiinnittää huomiota hyvän julkisivun merkitykseen ihmisen elinympäristön osana. Palkinnon avulla halutaan laajentaa yleistä tietämystä laadukkaasta suunnittelusta ja rakentamisesta. Samalla voidaan arvioida ja palkita julkisivuihin liittyvää suunnittelua, tutkimusta ja kehitystä ja toteutusta niin uudis- kuin korjausrakentamisen näkökulmalta.

Palkittavana voi olla esimerkiksi rakennettu kohde, tutkimus, innovaatio tai korjausmenetelmä tai -tapa. Palkinto voidaan myöntää myös ns. elämäntyöpalkintona henkilölle tai yritykselle, joka on edistänyt julkisivurakentamista.

Vuoden 2016 palkinto annetaan toiminnasta, joka merkittävällä tavalla on edistänyt hyvää julkisivurakentamista Suomessa. Arvostelussa julkisivuna tarkastellaan seiniä laajemmin koko rakennuksen ulkovaippaa.

Palkinnon kohdetta valittaessa kiinnitetään erityistä huomiota: yleiseen merkitykseen arkkitehtuurin, tekniikan ja tutkimuksen kannalta, toiminnallisiin, esteettisiin, teknisiin ja taloudellisiin ansioihin sekä ekologiseen ja elinkaaritehokkaaseen kestävyyteen.

Kilpailussa oli tällä kertaa kolme sarjaa: arkkitehtuuri, tekniikka ja tutkimus sekä korjausrakentaminen.

Tuomaristo palkitsee sarjassa

ARKKITEHTUURI Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy

TUTKIMUS JA TEKNIIKKA BEKO – Betonijulkisivujen korjausstrategiat -tutkimus 2006-2010

KORJAUSRAKENTAMINEN Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy

Julkisivuteko 2016 -palkinnon tuomariston puheenjohtajana toimi diplomi-insinööri Mikko Tarri, A-Insinöörit Oy ja jäseninä arkkitehti SAFA Maritta Koivisto, Rakennustuoteteollisuus RTT ry, tekniikan tohtori Jukka Lahdensivu, Ramboll Finland Oy, yliasiamies, arkkitehti SAFA Henna Helander, Helsingin rakennusvalvontavirasto sekä päätoimittaja Riina Takala-Karppanen Kiinteistöposti-lehdestä. Jukka Lahdensivu ei osallistunut sarjan 2: Tutkimus ja tekniikka-arviointiin.

Julkisivuyhdistyksen tarkoitus

Julkisivuyhdistys ry on perustettu vuonna 1995. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää julkisivujen hyvää esteettistä ja teknistä rakentamistapaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys myötävaikuttaa teknisten määräysten ja ohjeiden aikaansaamiseksi sekä käyttökelpoisten rakenneratkaisujen kehittämiseksi, edistää alan koulutusta ja julkaisee alaa koskevaa tietoa, edistää alaa koskevaa tutkimus- ja tuotekehitystyötä sekä osallistuu alaan liittyvään kansainväliseen toimintaan.

Yhdistyksellä on tällä hetkellä sekä yritys- että henkilöjäseniä. Yhdistyksen yritysjäsenet kattavat monipuolisesti alalla toimivia teollisuus-, urakoitsija- ja suunnitteluyrityksiä sekä rakennuttajia, kiinteistönomistajia ja tutkimuslaitoksia. Julkisivuyhdistys ry jakaa määräajoin myös Julkisivutekopalkinnon.

 


Kuvassa Flooranaukio, Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy, kuva Jussi Tiainen.

  1. Sarja ARKKITEHTUURI

Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy
Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen on useiden vuosien ajan useissa suunnittelukohteissaan käyttänyt eri materiaaleja ja niiden ominaisuuksia laadukkaasti hyödyksi. Toimiston suunnittelutöissä on arkkitehtoninen kokonaisuus hallittua, yksityiskohtien suunnitteluun on paneuduttu huolella ja myös innovatiivisesti onnistuttu kehittämään aina jotakin uutta. Toimistolla on useita uudis- ja korjausrakentamisen kohteita.

Kohteina mainittakoon mm. : Tiedekeskus Heureka ja laajennus Vantaalla, Stakesin ja Senaatti-kiinteistöjen toimitilat Helsingissä, Hämeenlinnan maakunta-arkisto, Asunto Oy Flooranaukio ja Kumpulan kiinteistöt Oy Lontoonkuja Helsingissä, Savonlinnan pääkirjasto, Santahaminatalo, Kangasala-talo sekä useita kohteita myös ulkomailla.

Lisätietoja: http://www.heikkinen-komonen.fi

 


BEKO-tutkimuksessa koottu tietokanta on mahdollistanut monien erilaisten
tarkastelujen tekemisen Suomen betonielementtikerrostalojen nykytilasta.

2. Sarjassa TUTKIMUS JA TEKNIIKKA

BEKO – Betonijulkisivujen korjausstrategiat -tutkimus 2006-2010
BEKO-tutkimuksessa koottiin tietokanta noin tuhannen betonielementtirakennuksen kuntotutkimusraporteista. Tietokanta on mahdollistanut monien erilaisten tarkastelujen tekemisen Suomen betonielementtikerrostalojen nykytilasta. Rakenteiden vaurioitumisen etenemismallin ja sitä kautta korjaustarpeisiin varautuminen kehitystyö oli yksi keskeinen hankkeessa kiinteistönomistajille kehitetty työkalu, jonka yksinkertaistettu versio on tulossa Ympäristöministeriön toimesta nettiin ja vapaaseen käyttöön.

Tutkimuksessa kootusta kansainvälisestikin ainutlaatuisen tietokannan analysoinnin tuloksena on syntynyt Jukka Lahdensivun väitöskirja Durability properties and actual deterioration of Finnish concrete facades and balconies (2012). Koottu tietokanta on myös pohjana olemassa olevien betonirakenteiden aktiivisen korroosion mallintamista käsittelevässä Arto Köliön 2016 valmistuneessa kiitettäväksi arvioidussa väitöskirjassa Propagation of carbonation induced reinforcement corrosion in existing concrete facades exposed to the Finnish climate sekä Toni Pakkalan työn alla olevassa ilmastonmuutokseen sopeutumista käsittelevässä väitöstutkimuksessa.

BEKO-tutkimus on ollut eräs keskeinen tekijä Rakenteiden elinkaaritekniikan tutkimusryhmän nousemisessa tieteellisen tutkimuksen tasossa kansainvälisen arvioinnin mukaan erittäin korkealle. Tästä kertoo myös ryhmän tutkijoiden saamat kutsut key note -puhujiksi tieteellisiin konferensseihin sekä kutsu ACI:n betonirakenteiden ilmastonmuutokseen sopeutumisen työryhmään.

Tekijät: TTY Rakenteiden elinkaaritekniikka, Ympäristöministeriö sekä noin 10 suurta kiinteistönomistajaa

Lisätietoja:  http://www.tut.fi/elinkaari

 


Suomessa on luonnonkiviverhottuja massiivitiiliseinäisiä rakennuksia noin 200. Helsingin
rautatieasema on ollut yksi Insinööritoimisto Lauri Mehton merkittävistä
korjaussuunnittelukohteista.

3. Sarjassa KORJAUSRAKENTAMINEN

Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy
Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy on erikoistunut perinteisen rakennesuunnittelun lisäksi myös julkisivusaneerauksiin liittyviin kuntotutkimuksiin ja korjaussuunnitelmiin. Toimisto on tehnyt merkittävää ja laaja-alaista työtä vuosikymmenten ajan ja ollut mukana monissa merkittävissä niin arvorakennusten kuin asuinrakennusten kuntotutkimus- ja suunnittelukohteissa.

Insinööritoimisto Lauri Mehto on ollut kehittämässä erilaisia korjausmenetelmiä, kuten viime vuosina luonnonkivijulkisivujen korjaustekniikkaa sekä tehnyt korjaussuunnittelun huomattavan moneen tällaiseen kohteeseen, joista viimeisimpänä Helsingin päärautatieaseman korjaaminen. Luonnonkiviverhottuja massiivitiiliseinäisiä rakennuksia on Suomessa luokkaa 200. Suurelta osin nämä ovat kirkkoja sekä kansallisia monumentteja, kuten Kansallismuseo, Kansallisteatteri, Kallion kirkko, Tampereen tuomiokirkko, Turun taidemuseo, jne. Näiden kohteiden kuntotutkimus sekä korjaussuunnittelu ovat olleet varsin poikkeuksellisia verrattuna tavanomaisempiin tiilirakenteisiin.

Toimisto on tehnyt vuosien ajan betonirakenteiden kuntotutkimusta ja korjaussuunnittelua sekä kehittänyt korjausmenetelmiä.

Muita kohteita mm: Puukäpylän peruskorjaus, Fazerin pääkonttorirakennusten peruskorjaus, Asunto Oy Lauttasaaren Metalli-teollisuuskiinteistön muuttaminen asunnoiksi, Taivallahden kasarmien muutos asunnoiksi jne.

Lisätietoja:  http://www.laurimehto.fi

Aikaisemmat Julkisivuteko-palkinnot

Julkisivuyhdistys on jakanut Julkisivuteko-palkinnon tätä ennen 4 kertaa. Ensimmäinen palkinto jaettiin vuonna 1997 ja sen sai Espoon Keilaniemessä Nokian toimistotalon kaksoisjulkisivuratkaisu. Lue lisää…

Liity jäseneksi

Liity jäseneksi