Kangasala Arts Centre in Kangasala, Finland designed by Heikkinen-Komonen Architects

Julkisivuteko-palkinto

Julkisivuteko-palkinnon tarkoituksena on kiinnittää huomiota hyvän julkisivun merkitykseen ihmisen elinympäristön osana.

Palkinnon avulla halutaan laajentaa yleistä tietämystä laadukkaasta suunnittelusta ja rakentamisesta. Samalla voidaan arvioida ja palkita julkisivuihin liittyvää suunnittelua, tutkimusta ja kehitystä ja toteutusta niin uudis- kuin korjausrakentamisen näkökulmalta.

Palkittavana voi olla esimerkiksi rakennettu kohde, tutkimus, innovaatio tai korjausmenetelmä tai -tapa. Palkinto voidaan myöntää myös ns. elämäntyöpalkintona henkilölle tai yritykselle, joka on edistänyt julkisivurakentamista.

 

SÄÄNNÖT JA OHJEET

PALKINNON JAKAJA

Julkisivuyhdistys ry on perustettu vuonna 1995. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää julkisivujen hyvää esteettistä ja teknistä rakentamistapaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys myötävaikuttaa teknisten määräysten ja ohjeiden aikaansaamiseksi sekä käyttökelpoisten rakenneratkaisujen kehittämiseksi, edistää alan koulutusta ja julkaisee alaa koskevaa tietoa, edistää alaa koskevaa tutkimus- ja tuotekehitystyötä sekä osallistuu alaan liittyvään kansainväliseen toimintaan.

Yhdistyksellä on noin sata jäsentä. Yhdistyksen yritysjäsenet kattavat monipuolisesti alalla toimivia teollisuus-, urakoitsija- ja suunnitteluyrityksiä sekä tutkimuslaitoksia.

Julkisivuyhdistys ry jakaa määräajoin Julkisivutekopalkinnon. Edellisen kerran palkinto jaettiin vuonna 2016. 

PALKINNON TARKOITUS

Julkisivutekopalkinnon tarkoituksena on kiinnittää huomiota hyvän julkisivun merkitykseen ihmisen elinympäristön osana. Palkinnon avulla halutaan laajentaa yleistä tietämystä laadukkaasta suunnittelusta ja rakentamisesta.

PALKITTAVA TOIMINTA JA ARVIOINTIPERUSTEET

Palkinto annetaan toiminnasta, joka on merkittävällä tavalla edistänyt hyvää julkisivurakentamista Suomessa.

Palkinto voi kohdistua rakennettuun kohteeseen, tutkimukseen, innovaatioon, keksintöön, korjausmenetelmään tai -tapaan tai muuhun julkisivurakentamista edistävään toimintaan.

Arvostelussa julkisivuna tarkastellaan seiniä laajemmin koko rakennuksen ulkovaippaa. Kohde voi olla uudis- tai korjausrakentamiskohde. Myös ns. Elämäntyöpalkinto voidaan jakaa henkilölle tai yritykselle, joka on edistänyt julkisivurakentamista.

Palkinto jaetaan kolmessa sarjassa:

  • Arkkitehtuuri
  • Tekniikka ja tutkimus
  • Korjausrakentaminen

Palkinnon kohdetta valittaessa kiinnitetään erityistä huomiota: yleiseen merkitykseen arkkitehtuurin, tekniikan ja tutkimuksen kannalta, toiminnallisiin, esteettisiin, teknisiin ja taloudellisiin ansioihin sekä ekologiseen ja elinkaaritehokkaaseen kestävyyteen. 

EHDOTUKSET PALKINNON SAAJAKSI

Palkinto myönnetään joko yksityiselle henkilölle, henkilöryhmälle tai yhteisölle tai yritykselle. Julkisivuyhdistyksen jäsenten ohella yksityishenkilöt ja yhteisöt ovat oikeutettuja tekemään ehdotuksia palkinnon saajaksi.

Ehdotukset perusteluineen palkinnon saajasta tulee tehdä Julkisivuyhdistykselle 30.9.2020 mennessä. Täytettävä lomake löytyy osoitteesta https://www.lyyti.in/Julkisivuteko_2020

EHDOTUKSEN LAADINTAOHJEET

Ehdotukseen on liitettävä arviointia varten riittävät tiedot ja perustelut sekä ehdotuksen tekijän ja ehdokkaan yhteystiedot. Tutkimuksista on liitettävä mukaan tiivistelmä. Arvostelulautakunta voi tarvittaessa pyytää ehdotuksesta lisämateriaalia.

Materiaaliin on merkittävä, mihin kategoriaan sitä ehdotetaan. Lähetettyjä asiakirjoja ei palauteta. Ehdotuksen tekijä vastaa siitä, että toiminta voidaan julkistaa ilman tekijänoikeusloukkausta. Ehdotettavan konkreettisen rakennuskohteen, tutkimuksen tai vastaavan tulee olla valmistunut vuoden 2015 jälkeen.

PALKINTOLAUTAKUNTA

Julkisivuyhdistyksen hallitus on asettanut Julkisivutekopalkinnon 2020 palkintolautakunnan, jonka kokoonpano on seuraava:

  • Puheenjohtajana Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja, tekniikan tohtori Toni Pakkala, Tampereen yliopisto, Rakenteiden korjaamisen ja elinkaaritekniikan tutkimusryhmä
  • Arkkitehti SAFA Maritta Koivisto, Rakennustuoteteollisuus RTT ry
  • Tekniikan tohtori Jukka Lahdensivu, Ramboll Finland Oy
  • Arkkitehti SAFA Henna Helander, Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala, SAFAn puheenjohtaja
  • Freelancer-toimittaja, Julkisivuyhdistyksen sihteeri, Riina Takala-Karppanen Viestintäpalvelu Kahvimaa Oy

Arvostelulautakunnan sihteerinä toimii Julkisivuyhdistyksen valitsema edustaja. Sihteerillä ei ole äänivaltaa.  Arvostelulautakunta voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Arvostelulautakunnan päätöksestä ei voi valittaa.

PALKINNON JAKAMINEN

Julkisivuyhdistys ry julkaisee arvostelulautakunnan päätökset ja jakaa palkinnot Julkisivuyhdistyksen 25-vuotisjuhlagaalassa Helsingissä 5.11.2020. Päätöksestä ilmoitetaan etukäteen palkinnon saajille. Palkinnoista tiedotetaan myös yhdistyksen hallituksen päättämällä tavalla.

PALKINTO

Julkisivutekopalkinnon sääntöjen mukaan voidaan kerralla jakaa yksi tai useampia palkintoja. Perustellusta syystä voidaan palkinto jättää myös jakamatta. Julkisivutekopalkintona 2020 jaetaan kunniakirjat.

Lisätietoja: Riina Takala-Karppanen, sihteeri@julkisivuyhdistys.fi, puh. 040 502 1769

tai Maritta Koivisto, maritta.koivisto@rakennusteollisuus.fi, puh. 040 900 3577

Voit ladata Julkisivuteko 2020 -palkinto-ohjeet (pdf) tästä linkistä.


Kuvassa palkittujen edustajat tuomariston jäsenten Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja
Toni Pakkalan (vas.) ja arkkitehti, SAFA Maritta Koiviston kanssa Korjausrakentaminen
2017 -tapahtuman yhteydessä pidetystä julkistamistilaisuudesta.

Edellinen Julkisivuteko-palkinto

Julkisivuyhdistys jakoi edellisenä Julkisivuteko-palkinnon vuonna 2016. Silloin kilpailussa oli kolme kategoriaa: Arkkitehtuuri, Tutkimus ja tekniikka sekä Korjausrakentaminen. Julkisivuteoista palkittiin Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy, Betonijulkisivujen korjausstrategiat -tutkimus 2006 – 2010 ja Insinööritoimisto Lauri Mehto. Lue lisää…

Aikaisemmat Julkisivuteko-palkinnot

Julkisivuyhdistyksen historian ensimmäinen Julkisivuteko-palkinto annettiin vuonna 1997 Keilaniemessä sijaitsevan Nokia-talon kaksoisjulkisivuratkaisulle. Lue lisää…

Arkkitehti Timo Vormala palkittiin asuntoarkkitehtuuristaan Julkisivuteko-palkinnolla vuonna 2000. Tuomaristo perusteli palkintoa myös Timo Vormalan hyvillä julkisivuratkaisuilla, joilla on luotu esimerkillisen komeaa kaupunkikuvaa. Lue lisää…

Julkisivuyhdistyksen historian kolmas Julkisivuteko-palkinto myönnettiin vuonna 2001 korkealuokkaisia julkisivuja tuottaneelle yhteistyölle. Palkinnon saivat Arkkitehtitoimisto Huttu-Hiltunen Oy ja CCC-yhtiöt erinomaisesta työympäristöä ja taajamakuvaa tuottaneesta yhteistyöstä. Lue lisää…

Vuonna 2004 Julkisivuteko-palkintoon muodostettiin kaksi kategoriaa – arkkitehtuuri ja tekniikka ja tutkimus. Palkinto myönnettiin Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistolle ja Jakomäen Kiinteistöt Oy:lle niiden toteuttamista julkisivukorjauksista, joilla on onnistuttu luomaan hyviä julkisivuja ihmisten jokapäiväiseen elinympäristöön. Lue lisää…

Liity jäseneksi

Liity jäseneksi