Huom. Tiedotetta korjattu 9.11.2020

Kuvassa oikealta lukien Mikko Tarri, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Risto Huttunen, Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy, Santeri Lipasti, Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy, Satu Huuhka Tampereen yliopisto ja tuomariston edustajina Maritta Koivisto, Toni Pakkala ja Riina Takala-Karppanen.

Tiedote 6.11.2020

Julkisivuteko-palkinnot julkistettiin Julkisivuyhdistyksen 25-vuotisjuhlagaalassa 5.11.2020 Ravintola Palacessa Helsingissä.

Julkisivuteko-palkinnon tarkoituksena on kiinnittää huomiota hyvän julkisivun merkitykseen ihmisen elinympäristön osana. Palkinnon avulla halutaan laajentaa yleistä tietämystä laadukkaasta suunnittelusta ja rakentamisesta. Samalla voidaan arvioida ja palkita julkisivuihin liittyvää suunnittelua, tutkimusta, kehitystä ja toteutusta niin uudis- kuin korjausrakentamisen näkökulmalta. Palkittavana voi olla esimerkiksi rakennettu kohde, tutkimus, innovaatio tai korjausmenetelmä tai -tapa. Palkinto voidaan myöntää myös ns. elämäntyöpalkintona henkilölle tai yritykselle, joka on edistänyt julkisivurakentamista.

Julkisivuteko palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1997 ja sen jälkeen palkinto on jaettu aiemmin viisi kertaa yhdeksälle eri toimijalle. Kilpailun järjestää ja palkinnon myöntää Julkisivuyhdistys ry.

Vuoden 2020 palkinto annetaan toiminnasta, joka merkittävällä tavalla on edistänyt julkisivurakentamista Suomessa. Arvostelussa julkisivuna tarkastellaan seiniä laajemmin koko rakennuksen ulkovaippaa.

Palkinnon kohteita valittaessa kiinnitettiin erityistä huomiota yleiseen merkitykseen arkkitehtuurin sekä tekniikan ja tutkimuksen kannalta, toiminnallisiin, esteettisiin, teknisiin ja taloudellisiin ansioihin sekä ekologiseen ja elinkaaritehokkaaseen kestävyyteen.

Kilpailussa oli tällä kertaa kolme sarjaa:
1. Arkkitehtuuri
2. Tekniikka ja tutkimus
3. Korjausrakentaminen

Tuomaristo palkitsee:
1. Sarjassa ARKKITEHTUURI
Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy

Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy on vuosien ajan suunnittelukohteissaan käyttänyt eri materiaalien ominaisuuksia laadukkaasti hyödyksi. Toimiston suunnittelutöissä on arkkitehtoninen kokonaisuus hallittua, yksityiskohtien suunnitteluun on paneuduttu huolella ja myös usein innovatiivisesti pyritty ja onnistuttu kehittämään jotain uutta.

Toimistolla on useita uudis- ja korjausrakentamisen kohteita, sekä aluearkkitehtuurikilpailujen että korttelisuunnitelmien voittoja ja toteutuksia. Heidät on palkittu useilla palkinnoilla niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Kohteista mainittakoon mm.:
Helsingin Asumisoikeus Oy Kaanaankatu 6, Kumpulan Kiinteistöt Oy Kaanaanpiha 4 – Uudenlainen julkisivuratkaisu käyttäen innovatiivisesti muutamaa valkobetonielementtiä ja tiiltä.

Länsisatamankatu, Jätkäsaari – Kuitubetoniset pitsijulkisivut ja valkobetoniset eri pintakäsittelyin elävöitetyt julkisivut rajaavat ison asuinkorttelin kiinnostavalla tavalla.

Folkhälsanin Gullkronan-talo, Ruskeasuo, Helsinki – veistosmaisella muodolla ja tiilijulkisivujen arkkitehtuurilla on kapealle tontille saatu tehokkaasti näyttävä ja kiinnostava rakennus

Lisätietoja: https://h-l.fi


Kaanaankatu 6, Helsinki, Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy, kuva Marko Huttunen

  1. Sarjassa TUTKIMUS JA TEKNIIKKA
    Dosentti, tekniikan tohtori Satu Huuhka, arkkitehti SAFA

Satu Huuhka on jo pitkään tehnyt kansainvälisesti korkeatasoista korjausrakentamisen ja kiertotalouden tutkimusta Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikössä. Sadun tutkimuksessa yhdistyy niin arkkitehtoninen kuin tekninenkin osaaminen. Hän on suuntautunut jo diplomityönsä aikaan rakenneosien ja materiaalien kierrätykseen sekä uudelleenkäyttöön.

Sadun vuonna 2016 valmistunut väitöskirja tutki Suomen olemassa olevaan rakennuskantaan sitoutuneita resursseja sekä niiden hyödyntämispotentiaalia. Sen jälkeinen tutkimustyö on keskittynyt kestävään rakentamiseen sekä kiertotalouskysymyksiin. Satu on nykyisin kansainvälisesti verkostoitunut ja tunnustettu tutkija, joka on ollut pitkäjänteisesti mukana luomassa yhteistyötä arkkitehtuurin ja rakennetekniikan tutkimuksen välille.

Sadun viimeaikaisiin meriitteihin kuuluvat kansainvälisen tutkimuskonsortion kokoaminen ReCreate -tutkimukseen sekä tutkimustoiminta Karlsruhe Institut für Technologiessa. Satu on mukana myös nelivuotisessa kansainvälisessä Circuit eli Circular Construction In Regenerative Cities (CIRCuIT) -EU-hankkeessa, jota koordinoi Kööpenhamina, Suomessa HSY ja Tampereen yliopisto on tutkimuspartnerina.

Lisäksi Satu on aikoinaan palkittu Julkisivuyhdistyksen arkkitehtiopiskelijoille suunnatussa Kerrostalon korjauksen -ideakilpailussa vuonna 2008.

Lisätietoja: satu.huuhka@tuni.fi


Rakennusta puretaan elementeiksi, kuva Claus Asam.

  1. Sarjassa KORJAUSRAKENTAMINEN
    A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Sisä-Suomen korjaussuunnittelun yksikkö

A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n Korjaussuunnittelun yksikkö on jo hyvin pitkään ollut luomassa toimivaa, asukkaat huomioon ottavaa korjausprosessipolkua taloyhtiöille aina kuntotutkimuksesta valmiiseen julkisivu- ja parvekekorjaukseen asti.

Sen lisäksi, että A-Insinöörit on tunnetusti haluttu taloyhtiöiden kumppani. Toimivasta korjaushankkeen hallinnasta kertoo mm. se, että heidän korjauskohteensa on ollut lähes joka kerta palkintosijoilla Julkisivuyhdistyksen järjestämän Julkisivuremontti-kilpailun alusta lähtien niin Pirkanmaalla kuin pääkaupunkiseudulla.

Kilpailun perusteluissa on poikkeuksetta nostettu esiin heidän asukkaat huomioonottava, kokonaisvaltainen prosessi. Lisäksi yksikkö on ollut erittäin kiinteästi mukana Julkisivuyhdistyksen toiminnassa sen alusta lähtien. He ovat olleet ideoimassa tutkimusaiheita sekä osallistuneet lähes kaikkiin yhdistyksen tutkimushankkeisiin tarjoten niihin laajaa asiantuntemustaan. A-Insinöörien Sisä-Suomen korjausyksikön yksikönjohtajana toimii Mikko Tarri.

Lisätietoja: https://www.ains.fi/palvelut/korjausrakentamisen-suunnittelupalvelut/korjaussuunnittelu

AsOy Kaupinpirtti Julkisivuteko 2020

As Oy Kaupinpirtti, kolmas palkinto vuoden 2017 Julkisivuremonttikilpailussa, kuva A-Insinöörit Suunnittelu Oy.

Julkisivuteko 2020 -palkinnon tuomariston puheenjohtajana toimi Julkisivuyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, tekniikan tohtori Toni Pakkala ja jäseninä arkkitehti SAFA Henna Helander, johtava asiantuntija, Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala ja SAFAn puheenjohtaja, arkkitehti SAFA Maritta Koivisto, päätoimittaja, Rakennustuoteteollisuus RTT ry, tekniikan tohtori Jukka Lahdensivu, johtava asiantuntija Ramboll Finland Oy, Julkisivuyhdistyksen sihteeri Riina Takala-Karppanen, freelancer-toimittaja, Viestintäpalvelu Kahvimaa Oy.

Lisätietoja:
Julkisivuyhdistys ry
Puheenjohtaja Toni Pakkala puh. 040 1981 962 toni.pakkala@tuni.fi
Sihteeri Riina Takala-Karppanen puh. 040 502 1769 sihteeri@julkisivuyhdistys.fi www.julkisivuyhdistys.fi

Lehdistötiedote ja valokuvat ladattavissa tästä:

Lehdistötiedote (word)
Lehdistötiedote (pdf)

AsOy_Kaupinpirtti-kuva A-Insinöörit SuunnitteluOy.jpeg
AsOy_Näsinamuri-kuva Riina Takala-Karppanen.jpeg
H-L-Gullkronan-kuva Marko Muttunen.jpg
H-L-Kaanaankatu-kuva Marko Huttunen.jpg
H-L-Länsisatamankatu23-kuva-Arno de la Chapelle.jpg
Satu Huuhka-Kummatti Raahe-kuva Harri Hagan.jpg
Satu Huuhka-Rakennusta puretaan elementeiksi-kuva Claus Asam.jpg
Palkintojenjako_palkitut_kuvassa.jpg

 

Edellinen Julkisivuteko-palkinto vuodelta 2016


Kuvassa palkittujen edustajat tuomariston jäsenten Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja
Toni Pakkalan (vas.) ja arkkitehti, SAFA Maritta Koiviston kanssa Korjausrakentaminen
2017 -tapahtuman yhteydessä pidetystä julkistamistilaisuudesta.

Julkisivuyhdistys jakoi edellisenä Julkisivuteko-palkinnon vuonna 2016. Silloin kilpailussa oli kolme kategoriaa: Arkkitehtuuri, Tutkimus ja tekniikka sekä Korjausrakentaminen. Julkisivuteoista palkittiin Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy, Betonijulkisivujen korjausstrategiat -tutkimus 2006 – 2010 ja Insinööritoimisto Lauri Mehto. Lue lisää…

Aikaisemmat Julkisivuteko-palkinnot

Julkisivuyhdistyksen historian ensimmäinen Julkisivuteko-palkinto annettiin vuonna 1997 Keilaniemessä sijaitsevan Nokia-talon kaksoisjulkisivuratkaisulle. Lue lisää…

Arkkitehti Timo Vormala palkittiin asuntoarkkitehtuuristaan Julkisivuteko-palkinnolla vuonna 2000. Tuomaristo perusteli palkintoa myös Timo Vormalan hyvillä julkisivuratkaisuilla, joilla on luotu esimerkillisen komeaa kaupunkikuvaa. Lue lisää…

Julkisivuyhdistyksen historian kolmas Julkisivuteko-palkinto myönnettiin vuonna 2001 korkealuokkaisia julkisivuja tuottaneelle yhteistyölle. Palkinnon saivat Arkkitehtitoimisto Huttu-Hiltunen Oy ja CCC-yhtiöt erinomaisesta työympäristöä ja taajamakuvaa tuottaneesta yhteistyöstä. Lue lisää…

Vuonna 2004 Julkisivuteko-palkintoon muodostettiin kaksi kategoriaa – arkkitehtuuri ja tekniikka ja tutkimus. Palkinto myönnettiin Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistolle ja Jakomäen Kiinteistöt Oy:lle niiden toteuttamista julkisivukorjauksista, joilla on onnistuttu luomaan hyviä julkisivuja ihmisten jokapäiväiseen elinympäristöön. Lue lisää…

Liity jäseneksi

Liity jäseneksi