Tutkittua tietoa julkisivualan tarpeisiin

 

Julkisivuyhdistys – JSY ry perustettiin julkisivujen laadukkaan rakentamisen, korjausrakentamisen ja sen liiketoimintaosaamisen kehittämiseksi. Toimintaan on alusta pitäen kuulunut myös julkisivuja ja rakennusalaa koskevan tutkimuksen edistäminen ja alalla syntyvän tiedon kokoaminen ja jakaminen.

Yhdistys on koordinoinut lukuisia tutkimushankkeita ja -projekteja, joita on toteutettu yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimustyö jatkuu vilkkaana.

Suunnitellessaan uutta tutkimusta yhdistys punnitsee aina hyödyt sekä rakennetulle ympäristölle että jäsenistölleen. Yleishyödyllisenä toimijana se antaa tulokset kaikkien julkisivualan toimijoiden käyttöön.

Yksi yhdistyksen merkittävimpiä tuotoksia on JUKO-ohjeisto julkisivukorjauksen toteuttamiseen vuodelta 2007. Se oli ensimmäinen yleinen ja yhtenäinen julkisivukorjausten ohjeistus Suomessa. JUKOn toteuttamiseen osallistuivat Tampereen teknillinen yliopisto, VTT sekä toistakymmentä alalla toimivaa yritystä. Vuonna 2018 ohjeistoa täydennettiin uraauurtavilla julkisivujen talvikorjausohjeilla suomalaisiin oloihin. Nyt JUKO-ohjeisto on päivitystyön alla.

Liity jäseneksi

Liity jäseneksi