Julkisivujen markkinat seurannassa

Julkisivuyhdistys – JSY ry julkaisee säännöllisesti Julkisivujen markkinat ja seuranta Suomessa -tutkimuksen.

Tutkimus on suunnattu kaikille julkisivurakentamisen parissa toimiville: teollisuudelle, suunnittelijoille, kiinteistönomistajille, rakennuttajille, tutkimuslaitoksille sekä urakoitsijoille. Tutkimuksessa hyödynnetään aiempia julkaisuja, joista voidaan nähdä, mihin suuntaan julkisivurakentaminen on kehittymässä.

Tutkimus antaa ajantasaisen kuvan julkisivujen markkinoiden kehittymisestä sekä uudis- että korjausrakentamisen alalla ja eri julkisivumateriaalien markkinaosuuksien kehittymisestä. Tuulettuvien julkisivujen osuutta on tarkennettu jakamalla julkisivutuotteet materiaaleittain alaryhmiin.

Markkinatutkimusta on julkaistu vuodesta 1997 lähtien. Vuodesta 2015 sen on toteuttanut yhdistyksen toimeksiannosta Forecon Oy.

JULKISIVUJEN MARKKINAT JA SEURANTA SUOMESSA 2023 – tutkimus 

Hinnat

Julkisivuyhdistyksen jäsenet:
kestotilaus 1000, euroa + alv 24 % (aikaisempina vuosina tilanneet)
uusi tilaus  2000,- euroa + alv 24 %

Muut:
4000,- euroa + alv 24 %

Tilaus

Tilauslomakkeeseen

****

JULKISIVUJEN MARKKINAT SUOMESSA 2023 -raportin sisällysluettelo:

1. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

2. RAKENNUS‐ JA JULKISIVUKANTA SUOMESSA
Rakennuskanta ikäluokittain ja talotyypeittäin
Julkisivukanta Suomessa materiaaleittain

3. RAKENTAMINEN SUOMESSA
Talonrakentamisen kehitys
Rakentamisen arvo

4. JULKISIVUJEN UUDISRAKENTAMINEN
Julkisivujen uudisrakentamisen mallinnus
Uudisrakentamisen julkisivumateriaalijakauma
Talotyyppikohtaiset julkisivumateriaalijakaumat

5. JULKISIVUJEN KORJAUSRAKENTAMINEN
Julkisivujen uusimistarve ja säilyvyysmallit
Julkisivukanta ikäluokittain
Julkisivujen korjausrakentaminen

6. JULKISIVUJEN MAALAUS JA PINNOITUS

7. JULKISIVUJEN RAKENTAMINEN YHTEENSÄ
Julkisivumateriaalien osuudet koko rakentamisessa
Julkisivujen rakentaminen
Julkisivujen rappaus

8. PARVEKKEET
Parvekekanta
Parvekkeiden rakentaminen
Parvekkeiden uusimis‐ ja korjaustarve

9. LIIKETOIMINTABAROMETRI

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Peter Lind, toiminnanjohtaja@julkisivuyhdistys.fi, puh. +358 40 356 5995

Yhdistyssihteeri Riina Takala-Karppanen, sihteeri@julkisivuyhdistys.fi

Liity jäseneksi

Liity jäseneksi