Ohjeista ja oppaista hyötyä monipuolisesti

Oppaita-sivuille kootaan hyödyllistä tietoa sisältäviä ohjeita, selvityksiä ja julkaisuja, joiden toteuttamisessa Julkisivuyhdistys on ollut mukana tai koordinoinut niihin liittyviä tutkimus- ym. hankkeita.

Oppaat ja ohjeet palvelevat monipuolisesti sekä ammattilaisia että maallikoita, esimerkiksi kiinteistön korjaamista suunnittelevia asunto-osakeyhtiöitä.

Keskeinen opas on JUKO-ohjeistokansio julkisivukorjausten läpivientiä varten. JUKO-ohjeisto sisältää muun muassa tyypillisen julkisivukorjauksen kuvauksen asunto-osakeyhtiön näkökulmasta.

 

Kuva 38: Rappausnäytteen otto porakoneeseen asennettavalla timanttiporakärjellä.
(Kuvan lähde: Eristerappausjärjestelmien kuntotutkimusohje)

Ohje eristerappausjärjestelmien
kuntotutkimuksen toteuttamiseen

Eristerappausjärjestelmien käyttö rakennusten julkisivumateriaalina on yleistynyt viime vuosikymmeninä. Näillä järjestelmillä tarkoitetaan taustaan kiinnitetyn lämmöneristeen päälle tehtyjä paksu- ja ohutrappaus-eristejärjestelmiä.
Viime aikoina n. 10…15 vuotta vanhoissa eristerappausjärjestelmissä on havaittu paikoin runsasta vaurioitumista. Vaurioitumista on todettu sekä ohut- että paksurappaus-eristejärjestelmänä toteutetuissa julkisivuissa.
Vauriot ovat alustavien havaintojen perusteella osin työvirheistä johtuvia ja osin ympäristöolosuhteiden aiheuttamasta rasituksesta johtuvia.
10-15 vuotta vanhojen rappauksien teoreettinen käyttöikä on vasta noin puolessa välissä tai sen alle. Käyttöiän jääminen lyhyeksi vaikuttaa selvästi ratkaisun elinkaarikustannuksiin etenkin, kun järjestelmän tiedossa olevat korjausratkaisut ovat vähissä.
Toisaalta eristerappausjärjestelmien ohjeistus ja järjestelmistä käytössä ollut tutkimustieto on ollut vähäistä kohderyhmänä olevien rappausten valmistusajankohtana, 2000-luvun alussa.

Kuntotutkimuksille yhtenäinen ohjeistus
Eristerappausjärjestelmien kuntotutkimuksia on toteutettu jo pitkään, mutta yhtenäistä ohjeistusta kuntotutkimuksen toteuttamiseen ei ole ollut. Tämä kuntotutkimusohje on toteutettu Julkisivuyhdistyksen vetämän Eristerappausjärjestelmien vaurioituminen ja kuntotutkimusmenetelmät (ErVaKu) –projektin pohjalta.
Sen projektin lopputuotoksena syntyi tekn. kand. Antti-Matti Lembergin diplomityö ”Eristerappausjärjestelmien vauriomekanismit ja kuntotutkimusmenetelmät”. Kuntotutkimusohje on tehty kyseisen työn pohjalta Rakennustuotteiden Laatu Säätiö SR:n rahoituksella.
Ohje on kirjoitettu Tampereen yliopiston Rakennustekniikan yksikössä. Sen on kirjoittanut Antti-Matti Lemberg ja kirjoitustyötä ovat ohjanneet Jukka Lahdensivu, Arto Köliö ja Toni Pakkala. Lopullista ohjetta ovat kommentoineet myös ErVaKu-projektin ohjausryhmän jäsenet.
Ohje valmistui vuoden 2019 loppupuolella.

Eristerappausjärjestelmien kuntotutkimusohje – lataa TÄSTÄ.

Liity jäseneksi

Liity jäseneksi