Aikaa kestäviä tutkimuksia

 

Julkisivuyhdistys koordinoi julkisivuja ja rakentamista koskevia tutkimushankkeita ja -projekteja ja tuo esille myös muiden toimijoiden tuottamaa tietoa. Yhdistys on julkaissut 25 toimintavuotensa aikana lukuisan joukon aikaa kestäviä, julkisivualan kehitystä tukevia tutkimuksia.

• Lokakuu 2019:
Eristerappausjärjestelmien vauriomekanismit ja kuntotutkimusmenetelmän – ErVaKu-hankkeeseen liittyvä Antti-Matti Lembergin diplomityö on nyt valmis.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää eristerappausjärjestelmien käyttöikään vaikuttavat tekijät, kuten tyypillisimmät vauriomekanismit, rasitustekijät, materiaalien säilyvyysominaisuudet, laatuvaatimukset ja rakenteiden riskikohdat, sekä kuntotutkimusmenetelmät ja yleisimmät vauriot Suomessa.
Antti-Matin Lembergin diplomityö on luettavissa ja ladattavissa Tampereen yliopiston sivuilla: http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201906152022

Julkisivuyhdistys on käynnistämässä tutkimushanketta muurattujen ja rapattujen julkisivujen kuntotutkimusohjeen kirjoittamiseksi ja etsii sen toteuttamisesta kiinnostuneita yrityksiä. Ilmoita yrityksesi halukkuudesta osallistua hankkeeseen 19.4.2019 mennessä.

Tarkempia lisätietoja tästä tiedotteesta, jonka lopussa linkit myös tutkimussuunnitelmaan ja alustavaan sisällysluetteloon.

Korjausrappauskohteen toteutus osapuolten välisellä yhteistyöllä, suunnittelusta laastin valintaan ja toteutukseen, DI Joonas Hoikkalan diplomityö vuodelta 2017

Julkisivuyhdistyksen osittain rahoittamassa diplomityössä selvitettiin rappauksen toimintaa ja asioita, jotka vaikuttavat korjauksissa käytettävän laastin valintaan. Lisäksi selvitettiin asiantuntijahaastattelujen avulla eri osapuolien yhteistyön merkitystä korjausrappauskohteen onnistumiseen. Haastatteluiden pohjalta muodostettiin toimintamalli tilaajan käytettäväksi korjausrappauskohteissa.

Diplomityö on vapaasti ladattavissa osoitteessa: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20875

• Lisäkiinnitystutkimuksen yhteenveto ja tulosten tarkastelu, Jani Humalajoen diplomityö vuodelta 2016.

Diplomityön tiivistelmä – linkki http://urn.fi/URN:NBN:fi:tty-201508271534

Rantarakentamisen julkisivurakenteiden suunnittelun haasteita selvitettiin, Vesa Pajusen kandidaatin työ, vuodelta 2012.

Kirjallisuustutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa tietoa ja osaamista julkisivurakenteista merenrannan olosuhteissa. Tutkimukseen

Liity jäseneksi

Liity jäseneksi