Arkkitehtiopiskelijoiden kerrostalon korjauksen ideakilpailu käynnistyi

5.9.2019

Kilpailuaika 4.9.– 11.12.2019
Kerrostalon korjauksen ideakilpailu on Julkisivuyhdistys ry:n rahoittama perinteinen korjausrakentamisen ideakilpailu Aalto-yliopiston, Tampereen yliopiston ja Oulun yliopiston arkkitehtikoulujen opiskelijoille.

Kilpailun tavoitteena on tuottaa korkeatasoisia, monipuolisia ja toteuttamiskelpoisia ideoita 1960–1980-luvuilla rakennettujen lähiökerrostalojen julkisivujen energiakorjaukseen, parvekkeiden uudistamiseen, toiminnalliseen kehittämiseen ja lisäkerrosten rakentamiseen. Vuoden 2019 kohde on Kirkkokatu 14-16 Hämeenkyrön Kyröskoskella.

Kilpailun järjestävät yhteistyössä Julkisivuyhdistys ry, Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikkö, Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitos ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö sekä Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy.

Kilpailijat saavat halutessaan esittää kilpailua koskevia kirjallisia kysymyksiä ja saada siten mahdollisia lisäselvityksiä tai -tietoja.
Kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen:
ville-pekka.sakkinen@tuni.fi
Kysymykset tulee lähettää 18.9.2019 mennessä. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan Julkisivuyhdistys ry:n verkkosivuilla viimeistään 27.9.2019.

Kilpailu päättyy 11.12.2019 klo 16.00. Kilpailun tulokset julkistetaan tammikuussa 2020 erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

Tästä voit ladata KILPAILUOHJELMAn.

Kaikki ohjelma-asiakirjat voit ladata tästä linkistä:

Ohjelma-asiakirjat ovat kilpailuohjelma sekä
pohjakartta (dwg)
kilpailualue (jpg)
suunnittelualueella sijaitsevien kerrostalojen piirustukset (asemapiirros, pohjapiirrokset, julkisivut, leikkaukset, detaljit ym.)
valokuvia kohteesta ja lähialueelta (jpg)
asemakaavaote selitteineen
Hämeenkyrön keskustan yleiskaavakartta 2010

Liity jäseneksi

Liity jäseneksi