Kerrostalon korjauksen ideakilpailu käynnistynyt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU

6.9.2021 – 10.12.2021

KILPAILUOHJELMA

Kilpailu on Julkisivuyhdistys ry:n (JSY) rahoittama perinteinen korjausrakentamisen ideakilpailu, joka vuonna 2021 suunnataan seuraavien oppilaitosten arkkitehti- ja rakennusarkkitehtiopiskelijoille:

AALTO-YLIOPISTO
OULUN YLIOPISTO
TAMPEREEN YLIOPISTO
METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU
OULUN AMMATTIKORKEAKOULU
SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Kilpailu on järjestetty vuodesta 2002 lähtien ja nyt käynnistyvä syksyn 2021 kilpailu on järjestyksessään 14. Kilpailun teknisistä järjestelyistä vastaa Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikkö. Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on osoittanut kilpailua varten kohdetontin Helsingin Tapanilasta osoitteesta Saniaistie 12.

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on omistaa tai hallita tontteja ja niillä olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot vuokrataan.
Hekan strategian ytimessä on tarjota asukkailleen kohtuuhintaista, laadukasta ja turvallista arkea. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa osinkoa. Yhtiö vastaa Helsingin kaupungin omis- tajaohjauksen mukaisesti valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratalojen ylläpidosta ja hallinnosta.
Heka on Suomen suurin vuokranantaja ja omistaa noin 50 000 asuntoa eri puolilla Helsinkiä. Asuntokannassa on paljon eri-ikäisiä rakennuksia, joista vanhin on vuodelta 1906. Moni Hekan asunto on myös suojeltu asemakaavassa: esimerkiksi iso osa Puu-Käpylän ja Puu-Vallilan kodeista sijaitsevat Hekan taloissa.
Tulevan kahden vuoden aikana Hekalle valmistuu yhteensä 1053 uutta asuntoa eri puolille Helsinkiä. Samaan aikaan peruskorjauksesta valmistuu yhteensä 1224 asuntoa

Tämän arkkitehti- ja rakennusarkkitehtiopiskelijoille suunnatun kilpailun tavoitteena on tuottaa korkeatasoisia, monipuolisia ja toteuttamiskelpoisia ideoita 1960–1980- luvuilla rakennettujen lähiökerrostalojen julkisivujen energiakorjaukseen, parvekkeiden uudistamiseen, toiminnalliseen kehittämiseen ja lisäkerrosten rakentamiseen.
Vuonna 2021 suunnittelukohde on Helsingin Tapanilassa osoitteessa Saniaistie 3 oleva asuinkerrostalokortteli, jossa tarkemman tarkastelun kohteena on rakennus numero 1. Talon 1. suunnitteluratkaisuja voidaan ajatella sovellettavan korttelikokonaisuuden muissa rakennuksissa.

Kilpailuun voivat osallistua kohdassa 1.1. mainittujen oppilaitosten arkkitehti- ja rakennusarkkitehtiopiskelijat sekä kilpailuaikana oppilaitoksista valmistuvat arkkitehdit ja rakennusarkkitehdit. Kilpailuehdotuksen voi laatia joko yksilö- tai ryhmätyönä. Kilpailukieli on suomi. Kilpailu viedään läpi kussakin oppilaitoksessa oppilaitoskohtaisten erillisohjeiden mukaisesti. Kilpailun suorittamisesta hyväksytysti on lähtökohtaisesti mahdollisuus saada opintosuorituksia kussakin oppilaitoksessa määritellyllä tavalla.

Kilpailijat saavat halutessaan esittää kilpailua koskevia kirjallisia kysymyksiä ja saada siten mahdollisia lisäselvityksiä tai -tietoja.
Kysymykset tulee lähettää kilpailusihteerille sähköpostitse osoitteeseen: ari.rahikainen@tuni.fi pe 24.9.2021 klo 16.00 mennessä.
Kysymykset ja vastaukset julkaistaan Julkisivuyhdistys ry:n verkkosivuilla viimeistään 1.10. 2021 klo 17.00 mennessä.

Kilpailuohjelma ja muu kilpailumateriaali on ladattavissa oheisesta LINKISTÄ:

Pelkän kilpailuohjelman voit ladata tästä LINKISTÄ: