Arkkitehtiopiskelijoiden kerrostalon korjauksen ideakilpailu käynnistyi

Kilpailuaika 4.9.– 11.12.2019
Kerrostalon korjauksen ideakilpailu on Julkisivuyhdistys ry:n rahoittama perinteinen korjausrakentamisen ideakilpailu Aalto-yliopiston, Tampereen yliopiston ja Oulun yliopiston arkkitehtikoulujen opiskelijoille.

Kilpailun tavoitteena on tuottaa korkeatasoisia, monipuolisia ja toteuttamiskelpoisia ideoita 1960–1980-luvuilla rakennettujen lähiökerrostalojen julkisivujen energiakorjaukseen, parvekkeiden uudistamiseen, toiminnalliseen kehittämiseen ja lisäkerrosten rakentamiseen. Vuoden 2019 kohde on Kirkkokatu 14-16 Hämeenkyrön Kyröskoskella.

Kilpailun järjestävät yhteistyössä Julkisivuyhdistys ry, Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikkö, Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitos ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö sekä Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy.

Kilpailijat saavat halutessaan esittää kilpailua koskevia kirjallisia kysymyksiä ja saada siten mahdollisia lisäselvityksiä tai -tietoja.
Kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen:
ville-pekka.sakkinen@tuni.fi
Kysymykset tulee lähettää 18.9.2019 mennessä. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan Julkisivuyhdistys ry:n verkkosivuilla viimeistään 27.9.2019.

Kilpailu päättyy 11.12.2019 klo 16.00. Kilpailun tulokset julkistetaan tammikuussa 2020 erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

Tästä voit ladata KILPAILUOHJELMAn.

Kaikki ohjelma-asiakirjat voit ladata tästä linkistä:

Ohjelma-asiakirjat ovat kilpailuohjelma sekä
pohjakartta (dwg)
kilpailualue (jpg)
suunnittelualueella sijaitsevien kerrostalojen piirustukset (asemapiirros, pohjapiirrokset, julkisivut, leikkaukset, detaljit ym.)
valokuvia kohteesta ja lähialueelta (jpg)
asemakaavaote selitteineen
Hämeenkyrön keskustan yleiskaavakartta 2010