ErVaKu-hankkeeseen liittyvä diplomityö on valmis

Eristerappausjärjestelmien vauriomekanismit ja kuntotutkimusmenetelmän – ErVaKu-hankkeeseen liittyvä Antti-Matti Lembergin diplomityö on nyt valmis.
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää eristerappausjärjestelmien käyttöikään vaikuttavat tekijät, kuten tyypillisimmät vauriomekanismit, rasitustekijät, materiaalien säilyvyysominaisuudet, laatuvaatimukset ja rakenteiden riskikohdat, sekä kuntotutkimusmenetelmät ja yleisimmät vauriot Suomessa.
Tutkimuskysymyksiin pyrittiin vastaamaan kirjallisuusselvityksen sekä tutkimusaineiston avulla.
Tutkimusaineisto koostui 24 rakennuksen kuntotutkimusraportista, kuntoarvioraportista tai muulla tavoin järjestelmien vaurioitumiseen liittyvästä materiaalista.
Lisäksi järjestelmien yleisimpiä vauriotyyppejä ja riskikohtia pyrittiin arvioimaan kohdekäyntien perusteella. Eristerappausjärjestelmien kuntotutkimusmenetelmiä kartoitettiin soveltamalla tutkimuksessa kertynyttä tietoa sekä muiden rakenteiden kuntotutkimusmenetelmiä.

Havainnot
Tutkimusaineiston perusteella eristerappausjärjestelmien halkeilu oli sekä ohutrappaus-eristejärjestelmien että  paksurappaus-eristejärjestelmien tyypillisin vaurio.
Halkeilu kasvattaa järjestelmien kosteusrasitusta, joten se vaikuttaa myös monen muun vaurion syntymiseen, kuten laastin pakkasrapautumiseen tai pinnoitteen irtoamiseen.
Järjestelmien halkeilua tulisi tarkkailla etenkin järjestelmien ensimmäisinä vuosina, ja halkeamat tulisi korjata mahdollisimman pian niiden ilmestyttyä, jotta kosteus ei pääse vaurioittamaan rakennetta muulla tavoin.
Suunnittelu- ja työvirheet vaikuttavat myös merkittävästi rakenteiden käyttöikään ja vaurioitumiseen, koska toimimattomat ja tiivistämättömät liitokset lisäävät rappauksen kosteusrasitusta.
Lisäksi rappauksen levittämisen yhteydessä tehdyt työvirheet lisäävät merkittävästi rappauksen halkeiluriskiä.

Kuntotutkimusohjeistus tulossa
ErVaKu-hankkeeseen liittyen Julkisivuyhdistyksen tarkoituksena on julkaista kotisivulla rapattujen julkisivujen kuntotutkimusohje vuoden loppuun mennessä.

Antti-Matin Lembergin diplomityö on luettavissa ja ladattavissa Tampereen yliopiston sivuilla: http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201906152022