Julkisivujen Markkinat 2022 -tutkimus

Raporttia esiteltiin Hotelli Tammerissa, tunnelmallisissa kabinettitiloissa Tampereella.

Ainutlaatuista tutkittua tietoa julkisivumarkkinoista

Julkisivuyhdistyksen vuosittain teettämä Julkisivujen markkinat Suomessa -raportti on valmistunut. Johtava asiantuntija Markku Riihimäki Forecon Oy:stä esitteli tutusti raportin sisältöä jäsenistölle JulkisivuLounaalla Tampereella 30.8.2022. Paikalla oli yli 20 jäsentä.

Tutkimuksessa on vuodesta 2015 alkaen seurattu julkisivumarkkinoiden kehittymistä ja tarkasteltu markkinoita myös materiaalikohtaisesti. Julkisivujen uudisrakentamisen määrä oli viime vuonna noin 8,3 miljoonaa neliömetriä ja korjaamisen 3,0 miljoonaa neliömetriä.

Julkisivumäärissä lievä laskusuunta

Asuinkerrostaloihin ja pientaloihin rakennetaan vuosittain kumpaankin noin 1,4-1,5 miljoonaa neliötä julkisivua vuosina 2021-2022. Asuinrakennusten julkisivujen määrä kääntyy tänä vuonna kasvuun, mutta alkaa taittua taas laskuun ensi vuoden alussa. Laskua on ensi vuonna -9 %.

Toimitilojen julkisivujen uudistuotannon määrä vuonna 2021 oli noin 5,2 miljoonaa neliötä. Määrä pysyi ennallaan edellisvuodesta. Määrän odotetaan tänä vuonna vähenevän hieman.

Ensi vuonna toimitilojen julkisivuneliöt vähenevät edelleen. Eniten laskua on varastosssa, teollisuudessa ja maataloudessa.

Julkisten palvelurakennusten julkisivumäärä on iso erityisesti hoitoalan- ja kouluhankkeiden ansiosta. Määrä kasvaa tänä vuonna, mutta vähenee hieman ensi vuonna. Julkisessa rakentamisessa on voimakasta syklisyyttä isojen hankkeiden ajoittumisen takia.

Liike- ja toimistorakennusten julkisivujen tuotanto vähentyi edelleen paljon viime vuonna, mutta kääntyy selvään kasvuun tänä vuonna (17 %). Julkisivujen määrä kasvaa myös ensi vuonna.
Uudisrakentamisen julkisivumäärä päätyy ensi vuonna noin 8,1 miljoonaan neliömetriin.

Korjaustarve edelleen suuri

Julkisivujen laskennallisen korjaustarpeen mukaan korjaamisen määrän pitäisi tällä hetkellä olla noin 5,5 miljoonaa neliömetriä. Julkisivujen korjaustarpeen määrä kasvaa tällä vuosikymmenellä keskimäärin 2,6 % vuodessa hieman hidastuen.

Viime vuosina julkisivujen korjausrakentaminen on jäänyt selvästi tarpeenmukaisesta määrästä. Tällä hetkellä ollaan reilusti alapuolella ja julkisivukorjausten tulisi lähes kaksinkertaistua nykytasosta. Rappaamisessa jopa nelinkertaistua.

Toteutunut julkisivujen korjausrakentamisen määrä oli vuonna 2021 arviolta noin 3,0 miljoonaa neliötä. Määrä vähentyi edellisvuodesta hieman. Korona lisäsi pienkohteiden julkisivukorjaamista vuonna 2020, mutta määrä kääntyi taas laskuun viime vuonna.

Alkavia julkisivukorjaushankkeita on edelleen todella vähän vireillä, mutta kuitenkin hieman aiempaa enemmän. Korjaamista vähentää asuinkerrostalojen korjaamisen painottuminen putkiremontteihin ja uudisrakentamisen aktiivisuus vielä tällä hetkellä. Energiaremontit sen sijaan voivat lisätä julkisivujen korjaamista.

Puujulkisivujen osuus laski hieman huippuvuosista

Yleisin julkisivumateriaali on puu, jonka osuus viime vuonna oli noin 36 %. Markkinaosuus on hieman laskenut huippuvuosista johtuen lähinnä suuresta pientalojen vähenemisestä.

Puujulkisivujen määrän kuitenkin ennakoidaan kasvavan tänä vuonna vilkkaan pienrakentamisen myötä. Myös julkisissa rakennuksissa ja toimitiloissa yleisesti puun osuus kasvaa.

Metallijulkisivut ovat toiseksi yleisin julkisivumateriaali (noin 24 %). Metallijulkisivuja käytetään eniten teollisuus- ja varastorakentamisessa sekä myymälärakennusten rakentamisessa. Metallijulkisivujen määrä on kasvanut hyvin viime vuosina ja kasvu jatkuu tänä vuonna, mutta vähenee ensi vuonna.

Asuinkerrostalojen iso tuotanto on kasvattanut paljon betonin ja rapatun julkisivun määrää. Myös tiilen määrä on kasvanut. Betonijulkisivujen määrä kääntyi laskuun viime vuonna. Rapattujen ja tiilijulkisivujen määrä kasvaa vielä, mutta kääntyy laskuun ensi vuonna.

Muut julkisivumateriaalit (lähinnä levyt) ovat kasvattaneet suosiotaan mm. tuulettuvuusominaisuuksiensa vuoksi. Myös levyissä määrän arvioidaan vähenevän ensi vuonna.

Julkisivujen Markkinat -raportin voit tilata kotisivulla olevan linkin kautta:

Hinta aikaisemmin tilanneille 1000,-€ + alv 24 % ja ensimmäistä kertaa tilaaville 2000,-€ + alv 24 %.

Lisätietoa tutkimuksesta Stina Hyyrynen, stina.hyyrynen@ains.fi tai Peter Lind, toiminnanjohtaja@julkisivuyhdistys.fi

***

Tutkimuksesta:

Julkisivujen uudisrakentamisen  markkinoiden  arvioimisen  perustana  on  rakentamisen  tilastot. Forecon on mallintanut uudisrakentamista, jotta julkisivumarkkinoiden koko ja materiaalijakaumat  saadaan  esille  tilastotietoja  tarkemmin.  Korjausrakentamisen  syvempää tarkastelua varten on tehty laaja saneeraustarvetta koskeva mallinnus.
Pohjatietoa  täydennetään  julkisivualan  toimijoille  tehdyllä  tuotantokyselyllä. Kyselyn, pohjatiedon ja mallinusten tulokset kytketään toisiinsa ja yhdistetään lopputuloksiin.
Kyselyä  on  täydennetty  ja  tarkennettu  mm.  levyjen  osalta  vuonna  2017  ja  metallien osalta vuonna 2020.