Julkisivuremontti 2019 -kilpailu on ratkennut

Seitsemännen kerran järjestetty asunto-osakeyhtiöille suunnattu Julkisivuremonttikilpailu 2019 on ratkennut.
Tuomaristo päätti palkita 1. palkinnolla 70-luvulla rakennetun helsinkiläisen Asunto Oy Puistonportti Bostads Ab:n julkisivuremontin. Toisen palkinnon saa 50-luvulla rakennettu As Oy Viisikko Espoosta ja kolmannen palkinnon 1900-luvun alussa rakennettu As Oy Kristian 17 Helsingistä.
Voittajat julkistettiin to 3.10.2019 Kiinteistö 2019 -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa. Yhteensä 3 000 euron suuruisen palkinnon rahoittaa Suomen Messusäätiö.

Ansiokkaita prosesseja ja onnistuneita toteutuksia

Kuva copyright Ideastructura Oy

Asunto Oy Puistonportti Bostads Ab (Helsingin Lauttasaaressa) on tuomariston mielestä onnistunut ja rohkaiseva esimerkki siitä, miten 70-luvun arkkitehtuuria voidaan uudistaa voimakkaasti ja rakennuksen ilmettä modernisoida rakennuksen alkuperäiset erityispiirteet kuitenkin huomioiden.
Korjaushanke on kokonaisuudessaan harkittu, elinkaariajattelun ja pitkäaikaiskestävyyden huomioiva, perusteellisesti suunniteltu ja onnistuneesti toteutettu.
Se on myös poikkeuksellisen laaja perusparannushanke, koska ulkovaipan lisäksi uusittiin ja korjattiin talotekniikkaa.

As Oy Viisikon (Espoon Tapiolassa) julkisivuremonttissa ansiokasta tuomariston mielestä oli erityisesti osakkaiden huomioonottaminen hankesuunnittelu- ja toteutussuunnitteluvaiheen aikana. Vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin erityispiirteenä oli mm. se, että osakkaat saivat asuntokohtaisten rahoitusvastikkeiden tasolle vietyä kustannustietoa.
Hankkeessa hyödynnettiin ansiokkaasti myös nykyaikaisia työvälineitä asioiden havainnollistamiseksi ja visualisoimiseksi osakkaiden päätöksenteon tukena.
Viiden kerrostalon julkisivuihin palautettiin alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittava 60-lukulainen loistokkuus perinteikkäitä työmenetelmiä hyödyntäen. Onnistunut lopputulos on syntynyt myös harkituilla materiaaleilla ja kehitetty osin uusiakin ratkaisuja kohteeseen ja sen edustamaan rakennusajankohtaan hyvin istuviksi.

As Oy Kristian 17 (Helsingin Kruunuhaka) on tuomariston mielestä erittäin onnistunut esimerkki jugend-ajan arkkitehtuuria kunnioittavasta ja vaalivasta kulttuuriperintötyöstä. Vuonna 1906 valmistuneen talon julkisivuremontti on edellyttänyt perusteellista rakennushistoriallista selvitystyötä ja huolellista ja ammattitaitoista suunnittelua etenkin, kun on haluttu palauttaa esimerkiksi julkisivun reliefimäisyys ja rappausstruktuurit alkuperäisen mukaisiksi.
Suurten linjojen ja pienten detaljien muodostamassa teknisesti vaativassa korjaamisessa on tukeuduttu kokeneeseen rappaus- ja restaurointiurakoitsijaan ja muihin ammattilaisiin.

Esimerkit tärkeitä

Julkisivuyhdistyksen ja AKHA:n järjestämässä kilpailussa haetaan asunto-osakeyhtiöitä, joiden julkisivuremontit ovat onnistuneet, lopputulos on laadukas ja taloyhtiöiden hankkeet toimivat hyvinä esimerkkeinä myös niille, jotka vasta suunnittelevat julkisivukorjaamista.
Tästä syystä tuomaristo ei ole arvostelussaan kiinnittänyt huomiota pelkästään arkkitehtuuriin ja teknisiin ratkaisuihin, vaan myös siihen, miten hankkeen päätöksenteko- ja valmisteluvaihe on edennyt, miten kustannuksia on hallittu, onko pysytty aikataulussa, miten asukasviestintä on toteutettu ja onko tarkasteltu korjaamista tarkasteltu myös elinkaarilaskelmien ja energiatehokkuuden kannalta.
Tällä kertaa kilpailuun saatiin ennätykselliset 13 ehdotusta, jotka täyttivät hyvin julkisivukorjaamiselle kilpailussa asetetut kriteerit ja joukossa oli monta laadukasta toteutusta.

Seitsemäs kerta

Kilpailun järjestävät Julkisivuyhdistys r.y. ja Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry yhteistyössä RPT Docu Oy Kiinteistöposti-lehden ja Suomen Messujen kanssa.
Ensimmäisen kerran Julkisivuremontti-kilpailu järjestettiin vuonna 2010. Edellisen kerran palkinto jaettiin vuonna 2017.
Tämänvuotisen kilpailun ehdotukset mukaan lukien Julkisivuremonttipalkinnolla on palkittu 52 taloyhtiötä ja kunniamaininnan saanut 6 taloyhtiötä.

Tuomariston kokoonpano:
Julkisivuyhdistyksen edustajat
puheenjohtaja, projektipäällikkö Toni Pakkala Tampereen yliopiston rakenteiden korjaamisen ja elinkaaritekniikan tutkimusryhmä
päätoimittaja, arkkitehti SAFA Maritta Koivisto Rakennustuoteteollisuus RTT
toimitusjohtaja Tomi Hautakangas ARK:sto Ky
sihteeri, toimittaja Riina Takala-Karppanen Viestintäpalvelu Kahvimaa Oy
AKHAn edustajat
DI Arto Krootila Consitor Oy
RI, Ekon. Juhani Siikala FM Siikala Ky

***
Lisätietoja kilpailusta:
Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja Toni Pakkala, Tampereen yliopisto
puh: +358 40 198 1962, toni.pakkala@tuni.fi

***
Tiedotusmateriaalista:
Riina Takala-Karppanen, puh. +358 40 502 1769, sihteeri@julkisivuyhdistys.fi

***
MATERIAALIT:
Lataa tästä Yleistiedote Julkisivuremonttikilpailu 2019 (word)
Lataa tästä Yleistiedote Julkisivuremonttikilpailu 2019 (pdf)

Kohdekohtaiset perustelut ja valokuvat:

1. palkinto Asunto Oy Puistonportti Bostads Ab – perustelut:
(Huom. Kuvien julkaisemisen yhteydessä mainittava copyright –
Kuvat ennen remonttia copyright Heikki Pietilä).
1_Puistonportti_ennen_1.jpg
1_Puistonportti_ennen_2.jpg
1_Puistonportti_ennen_3.jpg
(Huom. Kuvien julkaisemisen yhteydessä mainittava copyright –
Kuvat jälkeen remontin copyright Ideastructura Oy).
1_Puistonportti_jalkeen_1.jpg
1_Puistonportti_jalkeen_2.jpg
1_Puistonportti_jalkeen_3.jpg
1_Puistonportti_jalkeen_4.jpg
1_Puistonportti_jalkeen_5.jpg
1_Puistonportti_jalkeen_6.jpg

2. palkinto As Oy Viisikko – perustelut:
2_Viisikko_ennen_1.jpg
2_Viisikko_ennen_2.jpg
2_Viisikko_ennen_3.jpg
2_Viisikko_ennen_4.jpg
2_Viisikko_jalkeen_1.jpg
2_Viisikko_jalkeen_2.jpg
2_Viisikko_jalkeen_3.jpg
2_Viisikko_jalkeen_4.jpg

3. palkinto As Oy Kristian 17 – perustelut:
3_Kristian17_ennen_1.jpg
3_Kristian17_ennen_2.jpg
3_Kirstian17_ennen_3.jpg
3_Kristian17_jalkeen_1.jpg
3_Kristian17_jalkeen_2.jpg
3_Kristian17_jalkeen_3.jpg
3_Kristian17_jalkeen_4.jpg