Julkisivuremontti 2023 -kilpailu: Asunto Oy Eura voitti

Asunto Oy Euran perinnejulkisivukorjaus voitti

Tiedote 11.10.2023

Yhdeksännen kerran järjestetyn Julkisivuremontti 2023 -kilpailun voittajat ovat ratkenneet. Helsinkiläisen Asunto Oy Euran Ensimmäisellä palkinnolla kokonaisuudessaan onnistunut  perinnejulkisivukorjaus voitti. Toisen palkinnon saa tamperelainen As Oy Kaskitie 11-15 ja kolmannen palkinnon helsinkiläinen As Oy Pitäjänmäentie 17. Palkinnot jaettiin 11.10.2023 Kiinteistö 2023 -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa.

Kilpailuun saatiin 8 hyvin mallikelpoista ehdokasta, jotka edustivat hyvin eri-ikäisiä ja eri tavoin toteutettuja julkisivuremontteja. Hankkeissa oli toteutettu julkisivukorjaamisen tärkeää toimintaprosessia, jossa kuntotutkimukseen perustuen on valittu kohteeseen soveltuvin korjaustapa, osakkaat ja asukkaat on osallistettu hankkeeseen hyvin, suunnittelu ja toteuttaminen on ollut ammattitaitoista ja huolellista ja korjaamisen prosessi on viety kokonaisuudessaan läpi hallitusti.

”Julkisivuremontit ovat tyypillisesti haastavia niin suunnittelun kuin toteutuksen osalta, jotta löydetään oikeat korjaustavat ja -menetelmät. Lisäksi oman haasteensa tuo osakkaiden ja asukkaiden huomioiminen. Voittaneissa kohteissa esille tulleet haasteet oli onnistuttu selvittämään ammattitaitoisesti sekä osakkaita ja asukkaita kuunnellen”, Julkisivuyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Stina Hyyrynen toteaa kilpailuehdokkaista.

 

1. palkinto Asunto Oy Eura

Helsinkiläisen Asunto Oy Euran julkisivuremontissa tehtiin erinomaisen hieno perinnejulkisivukorjaus, jossa onnistuttiin palauttamaan 1920-luvun arkkitehtuuri, ilme ja tunnelma vuosikymmenten jälkeen.

Rapatun julkisivun, ikkunoiden ja vesikaton korjaustavat oli sovitettava Sr-2 -suojelumerkintään, mikä velvoitti käyttämään julkisivukorjaamisessa mahdollisimman tarkasti alkuperäisiä muotoja, materiaaleja ja värisävyjä. Julkisivu palautettiin ”moderneilla” korjausmenetelmillä ja materiaaleilla alkuperäiseen asuunsa vuosikymmenten jälkeen, mikä oli myös osakkaiden ja asukkaiden yhteinen tahtotila.

Kokonaisvaltainen korjaushanke suunniteltiin huolellisesti ja siihen saatiin erinomaisesti perinnekorjauksen hallitsevat suunnittelijat ja urakoitsija. Hanke oli kokonaisuudessaan erittäin onnistunut, hallituksen ja isännöitsijän yhteistyö ja toiminta aktiivista ja osakkaat ja asukkaat hyvin hankkeen tavoitteisiin osallistaen.

 

 

2. palkinto As Oy Kaskitie 11-15

Tamperelaisen As Oy Kaskitie 11-15:n julkisivukorjaus edustaa haasteellisen tiiltä ja betonia yhdistäneen julkisivun innovatiivista ja kokonaisuutena hyvin hallittua korjausta. Vanha betonipalkein ja -pilarein kehystetty tiilijulkisivu korjattiin uudenlaisena, levyrappauksen ja tiililaatan yhdistävänä tuulettuvana julkisivuratkaisuna.

Huolellisen suunnittelun tuloksena syntyi kokonaistaloudellinen, energiatehokas, arkkitehtuuria säilyttävä ja asumisviihtyisyyttä parantava lopputulos.

 

3. palkinto As Oy Pitäjänmäentie 17

Helsinkiläisen As Oy Pitäjänmäentie 17:n julkisivuremontissa yhdistyivät ansiokkaasti erikoinen hirsirunkorakenne, alkuperäisen arkkitehtuurin vaaliminen entisen ulkoasun ja yksityiskohtien palauttamisella, energiatehokkuuden parantaminen ja asumisviihtyisyyden parantaminen.

Kokonaisuutena ottaen hallitusti ja osakkaat sekä asukkaat huomioiden läpiviety korjaushanke, jolla vuonna 1934 valmistunut asuinkerrostalo siirtyi uudelle aikakaudelle.

Korjausrakentamistietoutta vahvistettava

”Suunnitelmallinen kiinteistönpito ja oikea-aikainen korjaaminen ovat avainasemassa, kun rakennuksia ylläpidetään. Taloyhtiöissä on edessä korjausrakentamisen piikki. Samalla, kun talossa tehdään suuria remontteja, asumisen laatutasoa ja energiatehokkuutta olisi järkevää parantaa. Alan tutkimus- ja kehitystoimintaa ja korjausrakentamisen koulutusta kaikilla tasoilla pitäisi pikaisesti lisätä. Korjausneuvontaa ja korjaamista sekä ylläpitoa koskevaa tietoa tulisi olla entistä paremmin saatavilla. Asukkaiden, kiinteistönomistajien ja isännöitsijöiden sekä julkisten päättäjien tietoisuutta korjausvelan ja sen kasvun vaikutuksista pitää lisätä”, arkkitehti SAFA Maritta Koivisto totesi Rakennustuoteteollisuuden edustajana kilpailun tuomaristossa.

”Rakennukset tulee rakentaa pitkäikäisiksi, kestämään peruskorjaukset ja tarvittaessa myös toiminnan muutokset. Kestävä korjausrakentaminen ylläpitää ja jatkaa rakennusten käyttöikää, mahdollistaa muuntojoustavia ratkaisuja niin toiminnallisuuden kuin rakenteidenkin osalta. Julkisivuyhdistyksen tavoitteena on toimissaan edistää teknisesti laadukasta ja esteettisesti korkeatasoista julkisivurakentamista ja korjaamista”, Koivisto painotti.

Seuraava kilpailu kahden vuoden päästä

Julkisivuremontti-kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010. Nykyisin kilpailu toteutetaan kahden vuoden välein ja edellisen kerran palkinto jaettiin vuonna 2021. Julkisivuyhdistys – JSY ry on järjestänyt Julkisivuremonttikilpailua yhteistyössä Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA Ry:n ja Suomen Messusäätiön kanssa, jolta on saatu 3 000 euron palkintoraha jaettavaksi palkittaville taloyhtiöille. Tuomaristossa on ollut edustus myös Suomen Isännöintiliitosta ja Kiinteistöliitto Uusimaasta.

Tuomariston kokoonpano:
Stina Hyyrynen, Julkisivuyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, kehityspäällikkö, A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Tomi Hautakangas, toimitusjohtaja, ARK:sto Ky
Maritta Koivisto, päätoimittaja, arkkitehti SAFA, Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Riina Takala-Karppanen, Julkisivuyhdistyksen sihteeri, toimittaja, Viestintäpalvelu Kahvimaa Oy
Arto Krootila, DI, Consitor Oy, AKHA Ry
Eino Rantala, tietokirjailija,  tekn.tri, rakennusneuvos, Ekosto Oy, AKHA Ry
Mia Koro-Kanerva, toimitusjohtaja, Isännöintiliitto
Jari Virta, TkT, rakennustekninen kehityspäällikkö, Kiinteistöliitto Uusimaa

Lisätietoja kilpailusta:
JSY Stina Hyyrynen, puh. 040 662 4232, stina.hyyrynen@ains.fi
JSY Maritta Koivisto, puh. 040 900 3577, maritta.koivisto@rakennusteollisuus.fi

**************************

Voit ladata tiedotteen tästä:

Voit ladata kohdekohtaiset perustelut:
1. palkinto Asunto Oy Eura
Lataa kuva Asunto Oy Eura Ennen
Lataa kuva Asunto Oy Eura Jälkeen

2. palkinto As Oy Kaskitie 11-15
Lataa kuva As Oy Kaskitie 11-15 Ennen
Lataa kuva As Oy Kaskitie 11-15 Jälkeen

3. palkinto As Oy Pitäjänmäentie 17
Lataa kuva As Oy Pitäjänmäentie 17 Ennen
Lataa kuva As Oy Pitäjänmäentie 17 Jälkeen

Voit ladata tiedotteet ja kohdekohtaiset perustelut sekä enemmän kuvia palkituista kohteista tämän OneDrive-linkin kautta: https://1drv.ms/f/s!AuQrnsKwW5Zagxw2oxBVG5nEl0v6?e=iam03S

Lisätietoja: Riina Takala-Karppanen, 040 502 1769, sihteeri@julkisivuyhdistys.fi