Julkisivumateriaalien tuntemus entistä tärkeämpää tulevaisuudessa

Julkisivut tänään ja huomenna -seminaari 14.4.2023

Julkisivuyhdistys – JSY ry järjesti 14.4.2023 seminaarin, jossa kohtasivat arkkitehtiopiskelijoiden ideat perinteisten lähiökerrostalojen julkisivukorjaamisesta ja tutkittuun tietoon perustuvat näkemykset eri julkisivumateriaaleista, niiden ominaisuuksista ja soveltuvuudesta julkisivurakentamiseen.

”Julkisivut tänään ja huomenna” -seminaarissa julkistettiin perinteisen Kerrostalon korjauksen ideakilpailun 2022 tulokset ja asiantuntijapuheenvuoroissa kuultiin esitykset julkisivumateriaalien säänkestosta ja säilyvyydestä muuttuvassa ilmastossa sekä julkisivumateriaalit arkkitehtuurin kannalta.

Palkitut Kerrostalon korjauksen ideakilpailussa 2022

Kuvassa Kerrostalon korjauksen ideakilpailun 2022 voittajia.

Materiaalituntemuksen merkitys kasvaa

Tutkijatohtori Toni Pakkala Tampereen yliopistosta painotti korjausrakentamisen laatua, koska jokainen rakennus ja sen mikroilmasto on erilainen.

Rakennukseen kohdistuvien kosteusrasitusten vuoksi erityistä huomiota pitäisi kiinnittää räystäisiin ja parvekelasituksiin sekä käyttää vain tunnettuja, kestäviä ratkaisuja rasitetuimmille alueille ja ilmansuunnille.

Kiinteistöjen pitkän tähtäimen suunnittelemisessa ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumisessa tärkeää onkin tehdä kuntotutkimukset ajallaan ja pyrkiä lyhentämään huoltosyklejä.

– On tarpeen tuntea eri julkisivumateriaalien mahdollisuudet, kestävyys ja huollettavuus. Esimerkiksi tuulettuvissa julkisivuissa pintamateriaalien ja muiden rakenneosien kirjo on laaja. Julkisivuyhdistyksen laatimaan by 64 Tuulettuvat julkisivut -julkaisuun on kerätty tuulettuvia julkisivurakenteita koskevat hyvän rakentamistavan mukaiset suunnittelu- ja toteutusohjeet rakennushankkeen eri vaiheisiin sekä uudis- että korjausrakentamista silmällä pitäen. Myös by 75 Muurattujen ja rapattujen julkisivujen kuntotutkimus-julkaisu antaa ohjeita ylläpitoon ja korjaamiseen, arkkitehti SAFA Maritta Koivisto totesi Rakennustuoteteollisuuden edustajana kilpailun tuomaristossa.

Myös Julkisivuyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Stina Hyyrynen A-Insinöörit Suunnittelu Oy:stä muistutti siitä, miten ilmastonmuutos tulee rasittamaan erityisesti julkisivurakenteita ja julkisivut ovat entistä tärkeämmässä osassa rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta:

– Julkisivumateriaalien ja -järjestelmien valinnalla tulee olemaan iso rooli. Myös julkisivurakenteiden suunnitteluun pitää panostaa entistä enemmän niin uudis- kuin korjausrakentamisessa. Korjausrakentamisen painopiste siirtyy uudempaan rakennuskantaan, mikä on monimuotoisempaa rakenteiden ja osin materiaalien kannalta. Tämä asettaa entistä suurempia haasteita korjaussuunnittelijoille – arkkitehdeille ja rakennesuunnittelijoille, Hyyrynen viestitti.

Arkkitehti, SAFA Henna Helander piti tärkeänä, että arkkitehdeillä on laaja näkökanta erilaisiin materiaaleihin, jotta rakentamisessa voidaan toteuttaa sitä, mitä halutaan.

”Kun ihmiset saavat itse päättää, minkälaisia rakennuksia rakennetaan, silloin meillä on paljon vaihtelevampaa ympäristöä. Väitän, että ympäristömme monimuotoistuu ja meillä tulee olemaan ympäristössämme enemmän epätäydellisyyksiä. Meidän täytyisi ottaa ilo irti esimerkiksi kasvillisuudesta ja kaikista muistakin uusista mahdollisuuksista”, Helander totesi.

Julkisivuyhdistys järjesti 14.4.2023 Julkisivut tänään ja huomenna -seminaarin.

Ilmastonmuutokseen liittyvät asiat houkuttelivat seminaariin julkisivualalla toimivia yritysten edustajia sekä opiskelijoita.

Suunnitelmat konkretisoivat lisärakentamisen mahdollisuudet

Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikön opiskelijoiden tehtävänä oli ideoida Helsingin Meri-Rastilassa sijaitsevan Asunto Oy Rastilankallion julkisivukorjaus. Tontilla on kuusi vuonna 1991 valmistunutta, kolmikerroksista, betonirakenteista ja hissitöntä kerrostaloa, joista rakennussuunnitelma piti tehdä ensisijaisesti A-taloon. Suunnitelmalta edellytettiin, että se olisi sovellettavissa myös muihin tontilla oleviin taloihin.

Taloyhtiön puheenvuoron käyttäneet Maria Lahtinen-Kaislaniemi ja Pipsu Isola totesivat yhtiön pitäneen arkkitehtiopiskelijoiden ehdotuksissa niiden monipuolisuudesta ja siitä, miten erilaisia suunnitelmia ryhmätöinä oli syntynyt.

Maria Lahtinen-Kaislaniemi totesi, että hallituksen jäsenillä on jo nyt ehdotuksista erilaisia suosikkeja, minkä vuoksi päätöksen tekeminen tulee olemaan haastavaa. Hänen mukaansa opiskelijoiden tekemät kuvat tukevat päätöksentekoa myös siinä mielessä, että ne motivoivat muutoksiin.

Taloyhtiössä on kaavailtu lisärakentamista, koska kattojen korjaaminen tulee ajankohtaiseksi 10-15 vuoden päästä. Isosta osasta lisäkerroksia olisi mahdollisuus luoda merinäköala ja luontonäkymiä. Lisäksi alueelle on tulossa uusi kaava, jossa on paljon viisikerroksisia taloja.

Lisärakentamisen yhteydessä voisi olla mahdollista rakentaa myös hissit. Taloyhtiössä on myös muita pitkän aikavälin tavoitteita, kuten maalämpöön siirtyminen ja sähköjen ja valiastuksen uudelleen suunnittelu ekologisemmaksi. Taloyhtiön erityispiirteenä on aktiivinen puutarharyhmä, joka on mm. kartoittanut pihan perinnekasvit, joita pyritään suojelemaan.

Julkisivuyhdistyksen seminaarissa Asunto Oy Rastilankallion esittely 14.4.2023.

Maria Lahtinen-Kaislaniemi (vas.) ja Pipsu Isola pitivät arkkitehtiopiskelijakilpailun ehdotuksia taloyhtiön kannalta hyödyllisinä, koska ne konkretisoivat lisärakentamisen vaihtoehtoja.