Kerrostalon korjauksen ideakilpailu 2019: Kysymykset ja vastaukset

Kilpailuaika 4.9.– 11.12.2019
Kerrostalon korjauksen ideakilpailu on Julkisivuyhdistys ry:n rahoittama perinteinen korjausrakentamisen ideakilpailu Aalto-yliopiston, Tampereen yliopiston ja Oulun yliopiston arkkitehtikoulujen opiskelijoille.
Kilpailijat saavat halutessaan esittää kilpailua koskevia kirjallisia kysymyksiä ja saada siten mahdollisia lisäselvityksiä tai -tietoja.

***
Saapuneita kysymyksiä on muokattu ja yhdistelty tarpeen mukaan.

K: Minkä tyyppistä asumista Kyröskoski tarvitsee? Millaisia asukkaita taloon haetaan ja millaisia asukkaita lähiympäristössä asuu tällä hetkellä?
V: Suunnitelman asukaskohderyhmä on opiskelijan itsensä valittavissa. Kyröskosken keskustataajamassa sekä kilpailualueella on tarve vaihtelevan kokoisille asunnoille. Rakennuksen ympäristössä sijaitsee kerros- ja pientaloista muodostuvat asuinalueet sekä Kyröskosken keskusta.

K: Ovatko asunnot kokonaan kunnan omistamia vuokra-asuntoja myös tulevaisuudessa?
V: Kyllä

K: Onko rakennuksessa tehty tai tulossa putkiremontti?
V: Rakennuksessa ei ole tehty putkiremonttia. Tulevaisuudessa rakennuksen laajemman remontin yhteydessä tehdään täyslinjaremontti. Kilpailusuunnitelmissa voidaan täten tarvittaessa sijoittaa uudelleen olemassa olevia hormilinjoja, jos se on perustelua suunnitelman kannalta.

K: Onko rakennuksessa havaittu viitteitä sisäilmaongelmista?
V: Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä on puutteellinen. Tällä hetkellä kohteessa on pelkästään koneellinen ilmanpoisto.

K: Onko ikkunoissa tuuletusluukku?
V: Ikkunoiden vieressä on erikseen avattava tuuletusluukku, jonka kautta saadaan ilmanvaihdon korvausilma. Muita korvausilmaventtiileitä ei ole tiedossa.

K: Missä kulkevat rakennuksen kantavat seinälinjat?
V: Kantavia seiniä ovat rakennuksen lyhyet päätyseinät, porrashuoneiden seinät sekä huoneistojen väliset seinät.

K: Missä kulkevat palo-osastojen rajat?
V: Palo-osastojen rajat kulkevat jokaisen huoneiston sekä porraskäytävien välillä.

K: Onko rakennuksessa väestönsuojaa? Kuinka väestönsuojelu tulisi huomioida kilpailussa?
V: Väestönsuoja sijaitsee toisaalla, eikä sitä tarvitse ottaa huomioon suunnitteluratkaisuissa.

K: Millainen on lämpökeskuksen ja siihen liittyvien polttoainevarastojen ja varaston nykyinen käyttö? Missä nykyinen kaukolämpöliittymä sijaitsee ja mitkä sen mitat ovat?
V: Polttoainevarastohuoneet eivät ole käytössä ja niitä voi vapaasti hyödyntää suunnitelmissa. Lämpökeskusta voi hyödyntää varauksin. Lämpökeskuksen pohjoisnurkassa sijaitsee kaukolämpövaihdin ja työskentelyalue, joiden tilantarve on yhteensä 3 x 3 metriä. Kilpailusuunnitelmissa mahdollisesti ehdotettavien ylimääräisten teknisten järjestelmien (esim. maalämpö) tilantarve tulee huomioida erikseen.

K: Mikä hormi kulkee vaatehuoneissa? Pohjapiirustuksissa on eroavaisuuksia hormien sijainnissa.
V: Vaatehuoneessa on ilmanvaihdon poistoilmahormi. Hormien sijainnit määritellään yläpohjapiirustuksen mukaan. Kilpailusuunnitelmissa voidaan myös tarvittaessa sijoittaa uudelleen olemassa olevia hormilinjoja, jos se on perusteltua suunnitelman kannalta.

K: Miten sadevesiviemäröinti hoidettiin ennen kattoremonttia? Ovatko vanhat sadevesijärjestelmän putket tai mahdolliset kattokuilut yhä olemassa, missä ne sijaitsevat ja missä kunnossa ne ovat?
V: Vanhat vesikattorakenteet on korvattu uusilla. Vanhat rakennuksen sisäiset poistovesiputket kulkevat olemassa olevien hormikanavien sisällä. Poistovesiputkien kunnosta ei ole tietoa.

K: Miten pelastustiet on järjestetty nostoautoille?
V: Kohderakennuksen itä- ja länsipuoliset piha-alueet soveltuvat mitoituksen ja maaperän rakenteen puolesta nostoautolle.

K: Jos sama pohjaratkaisu toistuu olemassa olevissa kerroksissa, tarvitseeko jokainen pohjapiirros esittää erikseen plansseissa?
V: Pohjapiirrokset esitetään siinä laajuudessa kuin niihin on tullut muutoksia mm. parvekkeiden kehittämisen ja tilamuutosten myötä. Pohjapiirrosotteiden käyttäminen on mahdollista, jos niihin liitetään muutoksen sijainnin osoittava pohjakaavio.

K: Riittääkö havainnekuvissa pääjulkisivujen esittämiseen lintuperspektiivi?
V: Havainnekuvilla tarkoitetaan yleisesti perspektiivikuvia. Kuvakulmat ovat opiskelijan itsensä valittavissa. Kilpailun kohteena olevan rakennuksen molemmat julkisivut tulee esittää havainnekuvissa.

K: Onko olemassa olevien ikkunoiden koko pääteltävä skaalaamalla julkisivuista vai onko mahdollista saada erillisiä ikkunamittoja?
V: Kaikkien rakennusosien mitoitus ja sijainti määritellään kilpailuaineiston avulla.

K: Onko kilpailuehdotus mukana kilpailussa, jos se on lähetetty ennen kilpailun päättymistä, mutta se saapuu Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikköön kilpailun päättymisen jälkeen? Esimerkiksi työ lähetetään postitse 9.12.2019, ja se on perillä 12.12.2019 Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikössä.
V: Kyllä. Postitusajankohdan on oltava ennen kilpailun päättymistä 11.12.2019 klo 16.00. Postitusajankohta on kiistatta käytävä ilmi postileimasta tai se on voitava muutoin tarvittaessa todistaa.

K: Mihin kilpailuehdotukset paikalle itse tuotuna jätetään?
V: Kilpailutyöt liitteineen voi palauttaa Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikön henkilökunnan taukotilaan myöhemmin tulevaan Julkisivukilpailu-hyllykköön.

V: Tilamerkintöjen selitykset
S = Siivouskomero
PUH. = Puhelinkeskus
Z-symboli = Sähköpääkeskus
Talouskellari = Kylmäkellari

Palkintolautakunta 27.9.2019

Pääset kilpailumateriaalin sisältävälle sivulle tästä linkistä.