Lähde mukaan päivittämään Tuulettuvat julkisivut -ohjetta

Suomen Betoniyhdistyksen julkaisu by 64 Tuulettuvat julkisivut tullaan päivittämään vuoden 2020 aikana Julkisivuyhdistyksen toimesta. Hankkeeseen toivotaan mukaan asiantuntijuutta niistä yrityksistä, jotka toimivat tuulettuvien julkisivurakenteiden parissa.

Vuonna 2016  ilmestynyt opas oli kauan kaivattu ja kysytty suunnittelu- ja toteutusohje tuulettuvia julkisivurakenteita koskien. Ohjeen päivityksellä varmistetaan, että mm. palomääräyksiä koskevat ohjeet vastaavat nykyisin voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Lisäksi päivitystyössä tullaan tarkastelemaan kansainvälisessä yhteistyössä syntyneitä valmiiden rakenteiden laatukriteereitä. Näiden lisäksi päivitystyössä tullaan ottamaan huomioon ne muut päivitystarpeet, joita osallistuvat yritykset nostavat esille.

Hankkeeseen osallistuvista yrityksistä muodostetaan hankkeelle ohjausryhmä. Päivitystyön vastuuhenkilöksi julkisivuyhdistyksen hallitus on nimittänyt Petri Ahosen.
Kirjoitustyöstä vastaa myös alkuperäisen käsikirjoituksen laatinut ja julkisivuyhdistyksen toiminnanjohtajana toimiva Petri Annila.
Ohjausryhmän on tarkoitus kokoontua vielä ennen kesälomia etäkokoukseen, jossa hanke virallisesti käynnistetään. Päivitetty käsikirjoitus on tarkoitus hyväksyä syksyllä 2020. Hankkeen alustava kokonaisbudjetti 6 000 € (alv. 0 %), joka jaetaan tasan hankkeeseen osallistuvien yritysten kesken.

Pyytäisimme ilmoittamaan yrityksenne kiinnostuksesta osallistua hankkeeseen Julkisivuyhdistyksen toiminnanjohtajalle Petri Annila toiminnanjohtaja@julkisivuyhdistys.fi / 0400 934 893.
Kiinnostuksensa osoittaneille yrityksille toimitetaan myöhemmin hankkeen yksityiskohtainen toteutussuunnitelma, jossa on eritelty myös lopullinen rahoitusosuus.

Mikäli tämä Julkisivuyhdistyksen uutiskirje ei tavoita kaikkia laadukkaasta julkisivurakentamisesta kiinnostuneita osaajia yrityksessänne, voitte lisätä heidät uutiskirjeen vastaanottajaksi yhdistyksen kotisivuilta www.julkisivuyhdistys.fi / tilaauutiskirje