MuRaKu-pätevyystenttipäivä 14.12.2023

Muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkijan pätevyystentti järjestetään 14.12.2023. Prosessia on uudistettu ja tentti suoritetaan nyt sähköisesti klo 9.00 – 17.00 välisenä aikana. Tenttiaika on 2 tuntia, ja voit itse valita sinulle sopivimman ajankohdan tentin tekemiseen. Varaa sen tekemiseen keskeytyksetön työskentelyaika.

Tentti pohjautuu by 75 Muurattujen ja rapattujen julkisivujen kuntotutkimus 2021 -ohjekirjaan.

Tenttimaksu on 250,- € + alv 24 %.

Ilmoittaudu tenttiin oheisella linkillä 13.12.2023 mennessä: https://www.lyyti.fi/reg/Muurattujen_ja_rapattujen_rakenteiden_kuntotutkijan_patevyystentti_8811

Muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkijan pätevyyskoulutus ja -tentti on syntynyt Julkisivuyhdistys – JSY ry:n aloitteesta. Marraskuussa JSY toteutti yhdessä Suomen betoniyhdistys ry:n ja FISE Oy:n kanssa pätevyyteen liittyvän kaksipäiväisen koulutuksen. Koulutukseen saattoi osallistua, vaikka ei haekaan pätevyyttä.

Nyt on pätevyystentin aika. Hyväksytty tenttisuoritus on yhtenä pätevyysvaatimuksena muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkijan pätevyydessä.

Lisätietoja pätevyysvaatimuksista löydät FISEn sivulta:

https://www.patevyyspalvelu.fi/cms/fi/wagtail/pages/hakuohjeet/energia-ja-kuntoasiantuntijat/muurattujen-ja-rapattujen-rakenteiden-kuntotutkija/

Kuntotutkimusohje ajan tasalle

Eristerappausjärjestelmien vauriomekanismit ja kuntotutkimusmenetelmät (ErVaKu) -hankkeeseen 2010-luvun lopulla tehdyn opinnäytetyön pohjalta Julkisivuyhdistys tuotti ohjeen eristerapattujen julkisivujen kuntotutkimuksiin. Edellinen, vain koville alustoille tehty kuntotutkimusopas by 44 Rapatun julkisivun kuntotutkimus oli vuodelta 1998 ja osin puutteellinen.

Julkisivuyhdistys päätti käynnistää näiden oppaiden yhdistämisen ja ajantasalle saattamisen MuRaKu -hankkeena vuonna 2020. Rapattujen rekanteiden lisäksi hankkeeseen otettiin mukaan myös muuratut rakenteet, joiden kuntotutkimuksia ei ole käsitelty aiemmin yhdessäkään oppaassa. MuRaKu -hankkeen pohjalta tuotettiin opas by 75 Muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkimus 2021.

Kuntotutkimus edellyttää erityisosaamista

Muurattujen ja rapattujen rakenteiden tekotapojen sekä materiaalien kirjo on ollut vuosikymmenten saatossa laaja, mikä edellyttää kuntotutkijalta erityisosaamista vaurioitumisesta sekä vauriomekanismeista ja mahdollisista korjaustavoista.

Pätevyyskoulutuksella ja haettavalla pätevyydellä pyritään parantamaan korjausrakentamisen laatua ja saadaan lisää ammattilaisia korjausrakentamiseen. Pätevyyden myötä tilaajat saavat ammattiosaamista mittaviinkin korjaushankkeisiin. Julkisivuyhdistyksen Foreconilta tilaaman vuosittaisen Julkisivujen markkinat Suomessa -tutkimuksen perusteella rappausten osalta korjausmäärän tulisi kasvaa merkittävästi korjausvelan taittamiseksi.