Muuratuille ja rapatuille julkisivuille kuntotutkimusohje – yrityksistä yhteistyökumppaneita etsitään

Julkisivuyhdistys ry on käynnistämässä tutkimushanketta muurattujen ja rapattujen julkisivujen kuntotutkimusohjeen kirjoittamiseksi ja etsimässä sen toteuttamisesta kiinnostuneita yrityksiä.

Kovalle alustalle tehdyille rappauksille on olemassa kuntotutkimusohje by 44 Rapatun julkisivun kuntotutkimus, joka on julkaistu vuonna 1998 ollen siten Betoniyhdistyksen by-kirjasarjan vanhin käytössä oleva julkaisu. Ohjeessa on jo osin vanhentunutta tietoa, eikä siinä esimerkiksi käsitellä rappausalustan vaurioitumista tai rappausalustasta aiheutunutta rappauksen vaurioitumista.

Muuratuille rakenteille ja eristerappausjärjestelmille ei vastaavaa ohjeistusta ole laisinkaan, joskin Julkisivuyhdistyksen vetämässä Eristerappausjärjestelmien vauriomekanismit ja kuntotutkimus –hankkeen (ErVaKu) lopputuotoksena ollaan julkaisemassa kevään aikana erillistä ohjeistusta eristerappausjärjestelmien kuntotutkimukseen. Ohjeistus toteutetaan siten, että se on helposti liitettävissä tämän hankkeen kokonaisuuteen.

Jos yrityksesi haluaa osallistua hankkeeseen, ilmoita halukkuudesta hankkeen yhteyshenkilö Toni Pakkalalle 19.4.2019 mennessä.

Tarkempi tutkimussuunnitelma ja by 44:n pohjalta valmisteltu alustava sisällysluettelo löytyvät liitteenä. Tutkimussuunnitelman mukaisesti 15:llä mukaan lähtevällä yrityksellä/yhdistyksellä kustannus olisi 2500 € / yritys.
Julkaisun kirjoittajina toimivat Tampereen yliopiston Rakenteiden korjaamisen ja elinkaaritekniikan tutkimusryhmä tekn. toht. Jukka Lahdensivun johdolla. Julkaisukanava päätetään vasta kyseisen hankkeen toimikunnan kanssa, mutta mahdollinen vaihtoehto on mm. pyrkiä saamaan julkaisu osaksi by:n kirjasarjaa.

Lisätietoja hankkeesta
Toni Pakkala, dipl.ins.
Puheenjohtaja, Julkisivuyhdistys ry
Projektipäällikkö / tohtorikoulutettava
Tampereen yliopisto, Rakenteiden korjaamisen ja elinkaaritekniikan tutkimusryhmä

+358 40 198 1962
toni.pakkala@tuni.fi
PL 21
33101 TAMPERE

Ladattavat liitteet:
Tutkimussuunnitelma_JSY.pdf
Sisällysluettelo_JSY.pdf