Ohje muurattujen ja rapattujen julkisivujen tutkimiseksi valmis

Julkisivuyhdistyksen käynnistämän Muurattujen ja rapattujen julkisivujen kuntotutkimus -hankkeen lopputuotos on valmistunut ja julkaistaan elokuussa Betoniyhdistyksen by-kirjasarjassa niin pehmeäkantisena kuin e-kirjanakin!
Ohje käsittelee muurattujen julkisivurakenteiden ja niin kovalle alustalle kuin lämmöneristeiden päälle toteutettujen rappausten kuntotutkimuksia. Muuratuille rakenteille ei ole aiemmin kuntotutkimusohjetta ollut, kovalle alustalle tehtyjen rappausten edellinen ohjeistus oli vuodelta 1998 ja eristerappauksien kuntotutkimusohje julkaistiin kaksi vuotta sitten JSY:n ErVaKu-hankkeessa (linkki ErVaKu-ohjeen esittelyyn). Siten tarve kyseiselle julkaisulle oli suuri.

Muurattujen ja rapattujen julkisivujen kuntotutkijan tulee tuntea tutkittavat rakenteet, niiden tyypillisimmät vauriot ja rasitustekijät sekä korjausmenetelmät. Muurattujen rakenteiden tunteminen on oleellista usein myös rapattuja julkisivuja tutkittaessa, sillä alusrakenteena on usein muuraus. Muuratuissa raketeissa kuntotutkijan tulee erityisesti tuntea kuorimuuri- ja massiivirakenteiden erot ja rapatuissa julkisivuissa eri alustoille toteutettujen ratkaisujen erot. Julkaisussa onkin käyty kuntotutkimusmenetelmien lisäksi kattavasti läpi rakenteiden historiaa ja eri rakenteille tyypillisiä vauriomekanismeja.

Julkaisu toimii ohjeena muurattujen ja rapattujen julkisivujen kuntotutkijoille ja kuntotutkimuksen tilaajille. Se antaa sekä antaa tarvittavat perustiedot kyseisten julkisivurakenteiden kuntotutkimuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja tilaamiseen.

Lisätietoja julkaisusta: toni.pakkala@tuni.fi

Kirja ilmestyy 5.8.2021. Se on tilattavissa osoitteesta Rakennustietokauppa