Osallistu Julkisivuremontti 2021 -kilpailuun

Julkisivuyhdistyksen ja Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHAn perinteinen Julkisivuremonttikilpailu on käynnissä. Ehdotuksia palkittavista kohteista voi tehdä 27.8.2021 saakka.Kilpailuun voivat osallistua asunto-osakeyhtiöt ja pääosin asuinkäytössä olevat kiinteistöosakeyhtiöt, joissa on toteutettu onnistunut ja laadukas julkisivuremontti.

Kilpailussa kiinnitetään huomiota arkkitehtuurin ja teknisten ratkaisujen lisäksi hankkeen kokonaisuuteen – päätöksentekoprosessiin, hanke- ja toteutussuunnitteluun, kustannusten hallittavuuteen, aikataulussa pysymiseen, asukastiedottamiseen ja urakanaikaiseen viestintään sekä energiansäästötavoitteiden huomioimiseen.

Ehdotuksia voivat tehdä hallituksen puheenjohtajat, kiinteistönomistajat ja heidän edustajansa (esim. kiinteistöpäälliköt, vuokrataloyhtiöiden edustajat jne) isännöitsijät, suunnittelijat, urakoitsijat ja materiaalitoimittajat.
Julkisivuremontti on valmistunut vuonna 2019 tai 2020 tai se vastaanotetaan vuoden 2021 elokuuhun mennessä. Aikaisemmin kilpailuun osallistuneita kohteita ei hyväksytä ehdokkaiksi.

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä pyydetyt tiedot lomakkeisiin, jotka löytyvät tästä linkistä sekä toimittamalla kuvamateriaalia.

Lisätietoja: Riina Takala-Karppanen puh. +358 40 502 1769 tai sihteeri@julkisivuyhdistys.fi