Palkittavia julkisivutekoja etsitään – Julkisivuteko 2020

Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy, Betonijulkisivujen korjaussrategiat -tutkimus 2006-2010 ja Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy on palkittu Julkisivuteko 2016 -palkinnolla. Mikä olisi sellainen kohde, tutkimus, innovaatio, keksintö, korjausmenetelmä tai -tapa tai ehkä elämäntyö, mikä mielestäsi pitäisi palkita Julkisivutekona.

Julkisivuteko 2020 -palkinnon saajia etsitään. Ehdotuksia voi tehdä 30.9.2020 mennessä.

Julkisivutekopalkinnon tarkoituksena on kiinnittää huomiota hyvän julkisivun merkitykseen ihmisen elinympäristön osana. Palkinnon avulla halutaan laajentaa yleistä tietämystä laadukkaasta suunnittelusta ja rakentamisesta.

Palkinto annetaan toiminnasta, joka on merkittävällä tavalla edistänyt hyvää julkisivurakentamista Suomessa. Palkinto voi kohdistua rakennettuun kohteeseen, tutkimukseen, innovaatioon, keksintöön, korjausmenetelmään tai -tapaan tai muuhun julkisivurakentamista edistävään toimintaan.

Arvostelussa julkisivuna tarkastellaan seiniä laajemmin koko rakennuksen ulkovaippaa. Kohde voi olla uudis- tai korjausrakentamiskohde. Myös ns. Elämäntyöpalkinto voidaan jakaa henkilölle tai yritykselle, joka on edistänyt julkisivurakentamista.

Palkinto jaetaan kolmessa sarjassa:

  • Arkkitehtuuri
  • Tekniikka ja tutkimus
  • Korjausrakentaminen

Palkinnon kohdetta valittaessa kiinnitetään erityistä huomiota: yleiseen merkitykseen arkkitehtuurin, tekniikan ja tutkimuksen kannalta, toiminnallisiin, esteettisiin, teknisiin ja taloudellisiin ansioihin sekä ekologiseen ja elinkaaritehokkaaseen kestävyyteen. 

Katso tarkemmat ohjeet tästä.