Muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkijan pätevyyskoulutus 8.-9.11.2023 Tampereella

 

Muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkimusoppaan taustaa

Julkisivuyhdistys tuotti 2010-luvun lopulla  ohjeen eristerapattujen julkisivujen kuntotutkimuksiin ErVaKu-hankkeen yhteydessä tehdyn opinnäytetyön pohjalta. Edellinen, vain koville alustoille tehty kuntotutkimusopas by 44 oli vuodelta 1998 ja osin puutteellinen.

Julkisivuyhdistys päätti käynnistää näiden oppaiden yhdistämisen ja ajantasalle saattamisen MuRaKu-hankkeena vuonna 2020. Hankkeeseen otettiin mukaan myös muuratut rakenteet, joiden tutkimuksia ei ole käsitelty yhdessäkään oppaassa. Hankkeen pohjalta tuotettiin opas by 75 Muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkimus 2021.

Pätevyydelle tarve

Oppaan kirjoituksen myötä huomattiin tarve erillisille rapattujen ja muurattujen rakenteiden kuntotutkijan pätevyydelle betonirakenteiden kuntotutkijan pätevyyden rinnalle. Muurattujen ja rapattujen julkisivujen tekotapojen ja materiaalien kirjo on ollut vuosikymmenten saatossa laaja, mikä edellyttää kuntotutkijalta erityisosaamista vaurioitumisen mekanismeista, vaurioista sekä mahdollisista korjaustavoista.

Koulutuksella ja pätevyydellä parannetaan korjausrakentamisen laatua ja saadaan lisää päteviä ammattilaisia korjausrakentamiseen. Pätevyyden myötä tilaajat saavat tukea ja turvaa mittaviinkin julkisivukorjaamisen urakoihin. Erityisesti rappausten osalta tarvitaan osaavia asiantuntijoita määrittämään oikeat korjaustarpeet.

JSY:n Foreconilta tilaaman vuosittaisen Julkisivujen markkinat Suomessa -tutkimuksen perusteella rappausten osalta korjausmäärän tulisi kasvaa merkittävästi korjausvelan taittamiseksi.

Tahot koulutuksen ja pätevyyden taustalla

Perustetun uuden FISE-pätevyyden ja koulutuksen tärkeänä yhteystyökumppanina on toiminut Suomen Betoniyhdistys ry. Pätevyys kuuluu FISEn henkilöpätevyyspalvelun piiriin. Uusi koulutus tukee sekä FISEn, BYn, että JSYn tavoitteita edistää hyvää julkisivurakentamista.

Kouluttajina toimivat tekniikan tohtorit Jukka Lahdensivu ja Toni Pakkala Tampereen yliopistosta. He ovat olleet pääkirjoittajina julkaistussa kuntotutkimus-ohjeessa ja heidän kokemuksensa erilaisten rapattujen julkisivujen tutkimisessa on erityisen monipuolista ja näkemyksellistä.

Muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkijoille ja korjaussuunnittelijoille

Muurattujen ja rapattujen rakenteiden koulutuksella hankit itsellesi perustietoa muuratuista ja rapatuista rakenteista, niiden vaurioitumisesta, tutkimisesta ja korjaamisesta. Kurssilla saat perustiedot muuratun ja rapatun rakenteen kuntotutkimuksen suoritukseen.

Kurssi keskittyy by 75 oppaan tietojen syventämiseen, lähtötietoina osallistujalla olisi suositeltavaa olla perustietoa käsiteltävistä rakenteista ja materiaaleista.

Kurssi on tarkoitettu muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkimuksia tekeville sekä niiden korjauksia suunnitteleville. Koulutuksesta saat hyvän perehdytyksen kyseisten rakenteiden vauriomekanismeihin sekä kunnon tutkimiseen ja lisäksi hyvät tiedot pätevyystenttiä varten, jonka hyväksytty suoritus on yhtenä pätevyyden myöntämisen vaatimuksena. Koulutukseen voi myös osallistua ilman pätevyyden hakemista.

 

Koulutus 8.11.2023 klo 9–16

1. Koulutuspäivä: Johdanto sekä muuratut ja kovalle alustalle rapatut rakenteet

Johdanto, Toni Pakkala
– korjausprosessi
– kuntotutkimuksen merkitys
– muurattujen ja rapattujen rakenteiden rasitustekijät

Muuratut rakenteet ja kovalle alustalle toteutetut rappaukset, Jukka Lahdensivu
– historiaa ja perustietoa rakenteista
– vauriomekanismit ja tutkimusmenetelmät
– korjaaminen ja korjaustavan valinta

Koulutus 9.11.2023 klo 8.30–16

2. Koulutuspäivä: Kuntotutkimuksen sisältö sekä eriste- ja levyrappaukset

Eriste- ja levyrappausjärjestelmät, Jukka Lahdensivu
– historiaa ja perustietoa rakenteista
– vauriomekanismit ja tutkimusmenetelmät
– korjaaminen ja korjaustavan valinta

Muurattujen ja rapattujen julkisivujen kuntotutkimus, Toni Pakkala
– vaiheet ja suunnittelu
– tutkimustulosten analyysi ja johtopäätösten tekeminen

 

ILMOITTAUTUMINEN koulutukseen: https://www.lyyti.in/Muurattujen_ja_rapattujen_rakenteiden_kuntotutkijan_patevyyskoulutus_8102

Järjestäjät: Julkisivuyhdistys – JSY ry; Betoniyhdistys ry; FISE Oy – Esittely