Julkisivuyhdistykselle haetaan toiminnanjohtajaa

Toiminnanjohtajan tehtävä on edistää teknisesti laadukasta ja esteettisesti korkeatasoista julkisivurakentamista. Toiminnanjohtaja vastaa yhdessä yhdistyssihteerin kanssa yhdistystä koskevien asioiden hoidosta hallituksen ohjauksessa.
Nykyisen vastuujaon mukaisesti toiminnanjohtaja vastaa taloudenpidosta sekä tähän liittyvistä tehtävistä ja toimii julkisivuja koskevissa teknisissä kysymyksissä jäsenyritysten ja median tukena.

Tehtävään valittavalta toivotaan seuraavia ominaisuuksia:
* Innokas asenne ja halu laajentaa kontaktiverkostoja julkisivurakentamisen parissa työskenteleviin yrityksiin ja toimijoihin. Olemassa olevat verkostot katsotaan eduksi.
* Monipuolista teknistä osaamista julkisivurakentamisesta. Tuotekehityksen ja tutkimustoiminnan tunteminen lasketaan eduksi.

Tehtävä on osa-aikainen. Yhdistyksen hallitus kokoontuu viidesti vuodessa ja tehtävä ryhmittyy paljolti näiden kokousten ympärille. Tehtävästä on tähän asti tehty ostopalvelusopimus toiminnanjohtajan edustaman yrityksen ja julkisivuyhdistyksen välille. Tehtävä täytetään kevään 2021 aikana.

Vapaamuotoiset hakemukset ja tiedustelut pyydämme ohjaamaan 28.2.2021 mennessä ensisijaisesti nykyiselle toiminnanjohtajalle Petri Annilalle (toiminnanjohtaja@julkisivuyhdistys.fi, 0400 934 893).

Yhdistyksen hallitus kokoontuu 19.3.2021 ja ehdokkaiden haastattelut pyritään suorittamaan ennen tätä, jotta hallitus voisi kyseisessä kokouksessa tehdä valinnan ja tehtävä päästäisiin aloittamaan erikseen sovittuna ajankohta keväällä tai alkukesästä 2021.

Julkisivuyhdistyksen puolesta
Toni Pakkala
Hallituksen puheenjohtaja
toni.pakkala@tuni.fi; 040 198 1962