Näkökulmia: Julkisivumarkkinat muutoksessa

Julkisivuyhdistys julkaisee vuosittain Julkisivujen markkinat ja seuranta Suomessa –tutkimuksen. Tutkimus on suunnattu kaikille julkisivurakentamisen osapuolille: teollisuudelle, suunnittelijoille, arkkitehdeille, kiinteistönomistajille, rakennuttajille, tutkimuslaitoksille sekä urakoitsijoille.
Tutkimus antaa ajantasaisen kuvan julkisivujen markkinoiden kehittymisestä ja viime vuosien trendeistä sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

Markkinoiden kehitys

Talonrakentaminen kääntyi kovaan kasvuun vuoden 2015 jälkeen. Huippuvuosien jälkeen on oletettua, että rakentamisen määrä taittuu laskuun tulevina vuosina.
Korjaamisen uskotaan jatkavan nousutrendillä asuntojen osalta. Korjaamisen osalta kasvu on ammattimaisessa korjaamisessa, mutta kuluttajakorjaamisenkin uskotaan hieman piristyvän.
Toimitilojen osalta korjaustarve tulee hieman asuntoja myöhemmin, joten niiden osalta kasvu voi vielä jatkua tulevina vuosina.

Kuva Talonrakentamisen kehitys 2000-luvulla.

Julkisivuvalinnoista

Suomen rakennuskannassa ylivoimaisesti yleisin käytetty materiaali on puuverhous, jonka markkinaosuus on 34 %. Tätä selittää puun laaja käyttö pientalorakentamisessa.
Seuraavaksi yleisimmät materiaalit ovat tiiliverhoukset (26 %) sekä betoni (13 %). Mainitut luvut sisältävät koko rakennuskannan tiedot.
Uudisrakentamisessa 2010-luvulla puun ja tiilen määrä on ollut laskussa, vaikka vuosittaista vaihtelua toki ilmaantuu. Pientalorakentamisen määrä on laskenut, mikä selittää osittain myös puuverhousten määrän laskua julkisivumateriaalina.
Kerrostalojen suuret rakennusmäärät ovat taas lisänneet betonin ja rapattujen julkisivujen määrää. Muita suosiotaan kasvattaneita materiaaleja ovat erilaiset tuulettuvat julkisivut.

Kuva Eri julkisivumateriaalien osuus 2000-luvulla.

2000-luvulla asuinkerrostalojen rakentamisessa tiili, betoni ja rappaus ovat olleet hallitsevia materiaalivalintoja. Viime vuosina näiden yhteenlaskettu markkinaosuus on ollut noin 80 %.
Liike- ja toimistorakennuksissa hallitseva julkisivumateriaali on ollut metalli, jonka markkinaosuus on 2000-luvulla vaihdellut 30–55 % välillä.
Betoni on ollut toiseksi yleisin materiaali noin 20 % markkinaosuudella.

Kuva Eri julkisivumateriaalien osuus asuinkerrostalojen julkisivuissa 2000-luvulla.

 

Petri Annila
toiminnanjohtaja
Julkisivuyhdistys r.y.

Artikkeli on julkaistu lokakuussa ilmestyneessä Betoni-lehdessä 3/2019.

***

Julkisivujen markkinat ja seuranta Suomessa 2019 –tutkimuksen sisällysluetteloon pääset tästä.