Onnitelkaamme 25-vuotiasta Julkisivuyhdistystä

 

Pääkirjoitus Juhlalehdessä Riina Takala-Karppanen

Minulla on ollut mahdollisuus ja kunnia seurata Julkisivuyhdistyksen taivalta sihteerinä vuodesta 1997 alkaen. Tätä 25-vuotisjuhlajulkaisua toteuttaessani olen tuntenut yhteistä ylpeyttä siitä, miten paljon yhdistys on vuosien aikana saanut aikaan. Yhdistys on toiminut puolueettomasti ja riippumattomasti ja kyennyt alusta alkaen yhdistämään alan toimijoita. Kilpailevatkin yritykset ovat mahtuneet samoihin pöytiin, koska päämäärä on ollut yhteinen – miten kehittää kokonaisvaltaisesti julkisivualaa.

Toimintaan on kohdistunut käytännön haasteita, sillä monipuolisuus on edellyttänyt erilaisten kohderyhmien tavoittamista ja puhuttelemista. Korjaamista suunnittelevien taloyhtiöiden tiedon ja taidon tarpeet ovat erilaisia kuin hankkeita toteuttavien ammattilaisten. Tarpeisiin on kyetty vastaamaan, jos sitä tarkastelee esimerkiksi taloyhtiöiden kiinnostuksella Julkisivuremonttikilpailua kohtaan tai yhdistyksen jäsenmäärällä tai erilaisten sidosryhmien yhteistyöllä. Toiminnan kannalta merkityksellistä on ollut sekin, että niin monet jäsenyrityksemme ovat osallistuneet vuosien aikana erilaisiin tutkimushankkeisiin sekä oppaiden ja ohjeiden laatimiseen. Niillä on kyetty parantamaan merkittävästi julkisivurakentamisen laatutasoa.

Juhlajulkaisun tarkoituksena on esitellä Julkisivuyhdistyksen toimintaa ja muistuttaa siitä, miten tärkeää on viedä taloyhtiön elinkaaressa suurimpiin remontteihin kuuluva julkisivuremontti hallitusti ja laadukkaasti läpi. Julkisivujen korjaamiseen kehittyi jo 90-luvulla selkeä toimintamalli, jonka mukaan suunnittelun lähtökohtana on laadukkaasti tehty kuntotutkimus. Sen perusteella taloyhtiöiden osakkaat tarkastelevat korjausvaihtoehtoja ja tekevät päätöksiä.

Korjaushanke vaatii aina taloudellista suunnittelua ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien osakkaiden huomioimista. Siksi on tärkeää, että hankkeet valmistellaan perusteellisesti ja riittävän aikaisessa vaiheessa niin, että osakkailla on mahdollisuus myös taloudellisesti valmistautua tulevaan. Murheellista on se, että taloyhtiöt eivät ole korjaamisen toteuttamisessa tasapuolisessa asemassa. Valitettavan monta uutista on saatu siitä, miten joillakin taloyhtiöillä on vaikea saada rahoitusta tarpeellisten korjaustensa toteuttamiseen. Tärkeintä kuitenkin on, että taloyhtiössä on riittävästi tietoa siitä, missä kunnossa niin julkisivut kuin vesi- ja viemärijärjestelmä ovat, jotta niiden korjaaminen tapahtuisi harkitusti ja oikea-aikaisesti.

Julkisivuyhdistyksen vuonna 1997 ilmestyneessä Julkisivujen korjausoppaassa päätoimittaja, arkkitehti Eero Jukkola totesi: ”Julkisivu on se rakennusosa, jolla on tärkein merkitys rakennuksen ulkoisen kuvan antajana ja ympäristön viihtyisyyden luojana.”

”Julkisivut – aina esillä”. Onnitelkaamme yhdessä 25-vuotiasta Julkisivuyhdistystä ja toivottakaamme sille hyviä tulevaisuuden vuosia ja vuosikymmeniä.

Riina Takala-Karppanen

sihteeri

Julkisivuyhdistys r.y.

Julkisivuyhdistyksen 25-vuotisjuhlalehti – pääset näköislehteen tästä.