Miten rakennukset pysyvät kunnossa ilmastonmuutoksessa?

Ilmaston lämpeneminen ja talvien muuttuminen Suomessakin
sateisemmiksi vaikuttaa suuresti siihen, miten rakennukset
pysyvät kunnossa. Julkisivujen ja parvekkeiden pinnoille tulee
tulevaisuudessa selvästi enemmän viistosadetta kuin nykyisin.

Toni Pakkala selvitti väitöstutkimuksessaan ilmastonmuutoksen
vaikutuksia olemassa olevaan betonirakennuskantaan, vauriomekanismeihin
ja vaurioitumisen nopeuteen. Tulevaisuudessa
on tärkeää pitää nykyisistä rakennuksista huolta järkevästi ajoitetuilla
kunnossapitotoimenpiteillä.

Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja Toni Pakkalan artikkeli Betoni-lehdessä 2/2020.
Lue artikkeli tästä.