Jäsenistö

Arkkitehtipalvelut
Julkaisu-, koulutus- ja messutoiminta
Julkisivu-urakoitsija
Korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja muut asiantuntijapalvelut
Kuntotutkimus- ja korjaussuunnittelupalvelut
Materiaalitoimittajat

Arkkitehtipalvelut

ARK:sto Ky
Tomi Hautakangas
www.arksto.com
Arkkitehtipalvelut
Arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehti Oy Reijo Lahtinen
Reijo Lahtinen
Arkkitehtipalvelut
Arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehtitoimisto Eero Korhonen Oy
Eero Korhonen
www.arkkitehtikorhonen.fi
Arkkitehtipalvelut

Arkkitehtitoimisto Harri Hagan
Harri Hagan
Arkkitehtipalvelut

Arkkitehtitoimisto Studio Suonto Oy
Yrjö Suonto
Arkkitehtipalvelut
Arkkitehtisuunnittelu

JTO ARK-LAS Oy
Jorma TalviOja
Arkkitehtipalvelut

Parviainen Arkkitehdit Oy
Mikko Lahikainen
Stevan Pešić
www.parviainenark.fi
Arkkitehtipalvelut
Arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehdit Osara Oy
Tiina Havumäki
Eero Jukkola
Erkki Pitkäranta
www.osara-ark.fi
Arkkitehtipalvelut
Arkkitehtisuunnittelu ja rakennuttaminen

Porin Kaupunkisuunnitteluvirasto
Mikko Nurminen
Arkkitehtipalvelut
Kaavoitus ja rakennusvalvonta

Rakennusten värisuunnittelu Petapi
Pentti Pietarila
Arkkitehtipalvelut

Julkaisu-, koulutus- ja messutoiminta

Betoni / Betoniteollisuus ry
Maritta Koivisto
www.betoni.com
Julkaisu- ja messutoiminta
Betoni-lehti ja Betoniteollisuus ry, Julkaisu- ja koulutustoiminta

Suomen Betoniyhdistys ry.
Tarja Merikallio
www.betoniyhdistys.fi
Julkaisu- ja messutoiminta
Julkaisuja ja koulutusta

Julkisivu-urakoitsija

Concrete Urakointi Oy
Kimmo Kanerva
www.concrete.fi
Julkisivu-urakoitsija
Julkisivu-urakointi ja muu korjausrakentaminen

Consti Julkisivut
Petri Silvennoinen
Jan Viitala
www.consti.fi
Julkisivu-urakoitsija
Julkisivu-urakointi

Consti Julkisivut Oy / Oulu
Pauli Riikola
www.consti.fi
Julkisivu-urakoitsija
Julkisivu-urakointi

Dry Ice Finland (Kouvolan kuivajää)
Jaakko Soratie
Jukka-Pekka Wollsten
www.dryice.fi
Julkisivu-urakoitsija
Kuivajääpalvelut

Exoteriko Oy
Jorma Salminen
www.exoteriko.fi
Julkisivu-urakoitsija
Julkisivu-urakointi

Jatke Oy
Mikko Poitsalo
www.jatke.fi
Julkisivu-urakoitsija

Oma Rakennus Oy
Janne Sievänen
www.omarakennus.fi
Julkisivu-urakoitsija
Julkisivukorjaaminen ja -rakentaminen

Saumalaakso Oy
Anton Panschin
www.saumalaakso.fi
Julkisivu-urakoitsija
Julkisivusaumausurakointi

Suomen Rakennussaumausyhdistys ry.
Heikki Kivijärvi
www.saumausyhdistys.net
Julkisivu-urakoitsija
Julkisivusaumausurakointia

TEH Yhtiöt Oy
Mika Kaukonen
www.tehsaneeraus.fi
Julkisivu-urakointi

Korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja muut asiantuntijapalvelut

Amiedu
Pasi Ollikainen
Korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja muut asiantuntijapalvelut
Koulutus Rakentamispalvelut

Hämeen Ammattikorkeakoulu
Jari Komsi
www.hamk.fi
Korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja muut asiantuntijapalvelut
Koulutus- ja tutkimuspalvelut

Isännöitsijä Esko Löppönen
Esko Löppönen
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat
Isännöintiä

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Sirpa Laakso
Matti Havuaho
www.xamk.fi
Korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja muut asiantuntijapalvelut
Koulutuspalvelut

Koestus T & T Oy
Jenny Karjalainen
www.koestus.fi
Betoni- ja haitta-ainelaboratorio

Oulun Yliopiston Arkkitehtuurin yksikkö
Anu Soikkeli
https://www.oulu.fi/arkkitehtuuri/
Korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja muut asiantuntijapalvelut
Koulutus- ja tutkimuspalvelut

Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy
Eero Oja
www.pbm.fi
Testaus- ja tarkastuspalvelut

Tampereen Ammattikorkeakoulu
Pekka Väisälä
www.tamk.fi
Korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja muut asiantuntijapalvelut
Koulutuspalvelut: Rakennustekniikka

Tampereen yliopisto, arkkitehtuurin yksikkö
Satu Huuhka
Markku Karjalainen
www.tuni.fi
Korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja muut asiantuntijapalvelut
Tutkimustoiminta

Tampereen yliopisto, Rakenteiden korjaamisen ja elinkaaritekniikan tutkimusryhmä
Matti Pentti
Toni Pakkala
www.tuni.fi
Korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja muut asiantuntijapalvelut
Tutkimus- ja koulutus- ja asiantuntijapalvelut

Viestintäpalvelu Kahvimaa Oy
Riina Takala-Karppanen
www.julkisivuyhdistys.fi
Julkisivuyhdistyksen viestintä, sihteeripalvelut ja jäsenrekisterin ylläpito

Kuntotutkimus- ja korjaussuunnittelupalvelut

A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Mikko Tarri
Matti Juntunen
Saija Varjonen
www.ains.fi
Kuntotutkimus- ja korjaussuunnittelupalvelut
Korjaussuunnittelu ja julkisivujen kuntotutkimukset

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Juhani Karhu
Anssi Ticklen
www.ains.fi
Rakennuttamispalvelut

Betonialan Ohuthiekeskus FCM Oy
Kari Peippo
www.ohuthiekeskus.com
Kuntotutkimus- ja korjaussuunnittelupalvelut
Kuntotutkimus- ja testauspalvelut

Clavis Oy Consulting
Kari Immonen
Kuntotutkimus- ja korjaussuunnittelupalvelut
Konsultointipalvelut

Contesta Oy
Juha Komonen
www.contesta.fi
Kuntotutkimus- ja korjaussuunnittelupalvelut
Asiantuntijapalvelut ja kuntotutkimukset

Frontago Oy
Juha Hartikka
Tuomo Karjalainen
Hannu Sippola
Kaisa Mäkeläinen
www.frontago.fi
Kuntotutkimus- ja korjaussuunnittelupalvelut sekä arkkitehtipalvelut

Helsingin Seudun Suunnittelu- ja Rakennuttajapalvelu HSSR Oy
Jari Kauppinen
www.hssr.fi
Arkkitehtipalvelut, Kuntotutkimus- ja korjaussuunnittelupalvelut
Suunnittelupalvelut

Insinööriavain Oy
Hannu Kiukkonen
www.insinooriavain.fi
Rakennesuunnittelu

Insinööritoimisto Conditio Oy
Alpo Eskola
www.conditio.fi
Kuntotutkimus- ja korjaussuunnittelupalvelut
Korjaussuunnittelu, rakennuttaminen, valvonta sekä kuntoarviot ja -tutkimukset

Insinööritoimisto Konstru Oy
Mika Laitala
Joni Sundström
Jari Mononen
www.konstru.fi
Kuntotutkimus- ja korjaussuunnittelupalvelut
Uudis- ja korjausrakentamisen rakennesuunnittelu ja tutkimukset

Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy
Simo-Pekka Valtonen
Ari Mäki-Ruuti
www.laurimehto.fi
Kuntotutkimus- ja korjaussuunnittelupalvelut
Rakenne- ja korjaussuunnittelu sekä kuntotutkimukset

Insinööritoimisto Renovatek Oy
Arto Köliö
Jaakko Koskinen
www.renovatek.fi
Kuntotutkimus- ja korjaussuunnittelupalvelut
Korjaussuunnittelu, julkisivujen kuntotutkimukset, korjausrakentamisen rakennesuunnittelu, konsultointi sekä rakennusfysiikan asiantuntijapalvelut

Julkisivukonsultointi JK Oy
Jouni Kourula
www.julkisivukonsultointi.fi
Kuntotutkimus- ja korjaussuunnittelupalvelut
Korjaussuunnittelu, julkisivujen kuntoarviot ja ñtutkimukset sekä valvonta

Kiwa Inspecta
Jyrki Pulkki
Timo Lauri
www.inspecta.fi
Kuntotutkimus- ja korjaussuunnittelupalvelut
Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset, suunnittelu ja rakennuttaminen sekä laboratoriopalvelut
Tarkastus-, konsulointi-, testaus- ja sertifiointipalvelut.

Labroc Oy
Tomi Tolppi
www.labroc.fi
Kuntotutkimus- ja korjaussuunnittelupalvelut
Tutkimus- ja testauspalvelut

Ramboll Finland Oy
Jukka Lahdensivu
Heidi-Johanna Jokelainen
Inari Weijo
Timo Turunen
www.ramboll.fi
Kuntotutkimus- ja korjaussuunnittelupalvelut
Asiantuntijapalvelut, korjaussuunnittelu ja julkisivujen kuntotutkimukset

Raksystems Insinööritoimisto Oy
Jari Marttinen
www.raksystems.fi
Arkkitehtipalvelut, Kuntotutkimus- ja korjaussuunnittelupalvelut
Kuntotutkimukset, arkkitehti- ja rakennesuunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta

RTC Vahanen Turku Oy
Jyrki Alonen
www.vahanen.com
Arkkitehtipalvelut, Kuntotutkimus- ja korjaussuunnittelupalvelut
Arkkitehti- ja korjaussuunnittelu, projektinjohto-, rakennuttamis- ja valvontapalvelut, kuntotutkimukset ja -arviot, kunto- ja energiatodistukset, ylläpitopalvelut, sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset ja asiantuntijapalvelut.

Vahanen Suunnittelupalvelut Oy
Marko Latvala
www.vahanen.com
Arkkitehtipalvelut, Kuntotutkimus- ja korjaussuunnittelupalvelut
Korjausrakentamisen arkkitehti- ja rakennesuunnittelu, rakennuttaminen, valvonta, kuntotutkimukset ja kuntoarviot.

Sitowise Oy
Jimmy Sobott
Jussi Pöllönen
Tommi Pilli
Jouni Huura
www.sitowise.com
Kuntotutkimus- ja korjaussuunnittelupalvelut sekä arkkitehtipalvelut
Kuntoarviot ja ñtutkimukset, rakennuttaminen

Suomen Rakennuttajatoimisto SRT Oy
Timo Repo
www.srtoy.fi
Kuntotutkimus- ja korjaussuunnittelupalvelut
Korjaus- ja rakennussuunnittelu, rakennuttaminen, valvonta, kuntoarviot

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy
Aimo Heimala
Jaakko Yli-Säntti
www.sweco.fi
Kuntotutkimus- ja korjaussuunnittelupalvelut
Uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelu- ja konsultointi

Sweco Rakennetekniikka Oy
Anne-Mari Kaukola
Henrik Svartström
Jukka Sammi
Mikko Sirén
www.sweco.fi
Kuntotutkimus- ja korjaussuunnittelupalvelut
Uudis- ja korjausrakentamisen rakennesuunnittelu, kuntoarviot ja -tutkimukset

Talokeskus Oy
Pasi Jääskä
Susanna Kinnunen
Nina Vallius
www.talokeskus.fi
Kuntotutkimus- ja korjaussuunnittelupalvelut
Kuntotutkimukset. rakennesuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta

WSP Finland Oy
Simo Kettunen
Mika Matikka
www.wsp.fi
Kuntotutkimus- ja suunnittelupalvelut

Materiaalitoimittajat

Ruukki Construction Oy
Anssi Lehmonen
www.ruukki.fi
Materiaalitoimittaja
Teräsjulkisivujärjestelmät, elementtiteollisuus (pelti-villa-pelti)

ABL Finland Oy
Matti Halvari
Kari Niilivuo
www.abl.fi
Materiaalitoimittaja
Julkisivulaatat, -järjestelmät ja pinnoitteet

Arcmeco Oy
Virpi Monto
www.arcmeco.fi
Materiaalitoimittaja
Metallirakenteiset ikkunat, ovet ja lasiseinät

Aurubis Finland Oy
Juha-Pekka Susi
www.aurubis.com
Materiaalitoimittaja
Julkisivumateriaali

Cembrit Oy
Juho Ala-Uotila
Marko Vikki
Jari Paukkonen
www.cembrit.fi
Materiaalitoimittaja
Rakennusmateriaaliteollisuus: Kuitusementtijulkisivulevyt, julkisivutiililaatat, rappauslevyt
Kuitusementtiset julkisivu- ja rakennuslevyt.

Fescon Oy
Keijo Neffling
www.fescon.fi
Materiaalitoimittaja
Rakennusmateriaaliteollisuus

Formica IKI Oy
Timo Lassinen
Janne Viinikainen
Materiaalitoimittaja
Julkisivulaminaattien valmistus

Hilti (Suomi) Oy
Elias Hartikka
Tomi Nyman
www.hilti.fi
Materiaalitoimittaja
Julkisivukiinnitysjärjestelmät

Soudal Oy
Leo Reinikainen
www.jointslr.fi
Materiaalitoimittaja
Rakennus- ja teollisuuskemikaalit

Kingspan Insulation Oy
Jussi Kurikka
Kati Alakoski
www.kingspan.com
Materiaalitoimittaja
Eriste- ja elementtiteollisuus

Knauf Oy
Janne Salmi
Matti Kumpulainen
www.knauf.fi
Materiaalitoimittaja
Levyverhoukset / Levyrappaukset

LO Rakenne Oy
Juha Heinämäki
www.lorakenne.fi
Materiaalitoimittaja
Rakennusalan teräsrakenteet

LO Rakenne Oy
Martti Karimies
www.lorakenne.fi
Materiaalitoimittaja
Rakennusalan teräsrakenteet

Lumon Oy
Kimmo Hilliaho
www.lumon.fi
Materiaalitoimittaja
Julkisivuremontit ja parvekelasijulkisivut

Mapei Oy
Soile Kontu-Valkonen
Mika Liikonen
www.mapei.fi
Materiaalitoimittaja
Kiinnitysaineet, tiivistysmassa ja rakennuskemian tuotteet

Muotolevy Oy Rakennustuotteet
Jari Rantamäki
Kai Vanha-aho
www.muotolevy.fi
Materiaalitoimittaja

Oy Sika Finland
Kaisa Thodén
Kai Salo
www.sika.fi
Materiaalitoimittaja

Paroc Oy Ab
Tero Virrantuomi
www.paroc.fi
Materiaalitoimittaja
Eristeteollisuus

Rockwool A/S
Reino Hömmö
www.rockwool.fi
Materiaalitoimittaja
Rakennus-, katto-, julkisivu- ja elementtieristeet

Saint-Gobain Weber Oy Ab
Timo Rautanen
Antti Saajalanlehto
www.saint-gobain.fi
Materiaalitoimittaja
Rakennusmateriaali

Seroc Oy
Petri Ahonen
www.seroc.fi
Materiaalitoimittaja
Julkisivuratkaisut ja Allface kiinnitysjärjestelmä & suunnittelupalvelu

SFS intec Oy
Kari Rintamäki
www.sfsintec.fi
Materiaalitoimittaja
Tekninen tukkukauppa

Skanfas Oy
Mika Lahikainen
www.skanfas.com/
Materiaalitoimittaja
Julkisivulevyjen valmistus

Sormat Oy
Mikko Mäki
Janne Savolainen
www.sormat.com
Materiaalitoimittaja
Kiinnitystarvikkeet

Steni Finland Oy
Antti Pyykkö
Peter Lind
www.steni.fi
Materiaalitoimittaja
Julkisivulevyt ja -asennusjärjestelmät

Sto Finexter Oy
Ismo Nieminen
Pekka Rajaniemi
www.sto.fi
Materiaalitoimittaja
Julkisivujärjestelmät ja -pinnoitteet

Tikkurila Oy
Jyrki Tienhaara
www.tikkurila.com
Materiaalitoimittaja

Tremco illbruck Oy
Petri Koivuniemi
www.tremco-illbruck.fi
Materiaalitoimittaja
Julkisivupinnoitteet

Würth Oy
Tomi Leinonen
www.wurth.fi
Materiaalitoimittaja
Tekninen kauppa

Liity jäseneksi

Liity jäseneksi