Valtion tuettava taloudellisesti korjausrakentamista

Julkisivuyhdistys – JSY ry:n kannanotto

28.11.2023

Julkisivuyhdistys – JSY ry on huolissaan siitä, että rakennusalan synkät näkymät ja alan yritysten konkurssit johtavat Suomen talouden vakavaan taantumaan jo ensi vuoden aikana. Lisäksi taloyhtiöt eivät uskalla ottaa tai pahimmillaan saa lainaa välttämättömiin korjauksiin.

Tästä syystä Julkisivuyhdistyksen mielestä on välttämätöntä, että valtio tukee korjausrakentamista ja myöntää esimerkiksi avustusta julkisivujen energiakorjauksiin ja lisä- ja täydennysrakentamiseen sekä halpakorkoista lainaa taloyhtiöille.

Rakennetun omaisuuden tila 2023 -raportin mukaan rakennettu ympäristö kokonaisuudessaan kattaa kansallisvarallisuudestamme 83 %, bruttokansantuotteestamme 17 % ja työllistää viidesosan työikäisistä suomalaisista. Näiden lisäksi jokainen rakennettuun ympäristöön satsattu euro tuottaa itsensä kaksinkertaisena takaisin.

Pelkästään olemassa oleviin rakennuksiin on sidottu 45 % kansallisvarallisuudestamme, 465 miljardia €, mistä asuinkerrostalojen osuus on lähes kolmannes. Onkin luonnollista, että rakennusalan tila on hyvin voimakkaasti kytköksissä koko maamme talouden tilaan. Usein on kuultu mainittavan, että niin taantumaan kuin nousukauteenkin käännyttäessä rakennusalan tilanne näyttää ensimmäisenä suuntaa.

Rakennusalan näkymät ovat synkentyneet ja konkurssien määrä on kasvanut syksyn aikana. Erittäin suurena työllistäjänä rakennusala on suurten tukitoimien tarpeessa. Kriisi ei kuitenkaan uhkaa pelkästään työpaikkoja, vaan myös ihmisten asuinympäristöä ja nimenomaan olemassa olevaa rakennuskantaa.

Vastaava tilanne on kuntien palvelurakennuksissa: kouluissa, päiväkodeissa ja terveyskeskuksissa. Esimerkiksi julkisivuja korjattiin vuonna 2022 vain noin puolet laskennallisesta tarpeesta Julkisivuyhdistyksen vuosittain teettämän Julkisivumarkkinat 2023-tutkimuksen mukaan.

Lama on aiemminkin toiminut korjausrakentamisen moottorina, kun uudishankkeiden toteutuksen riskit ovat kasvaneet liian suuriksi. Olemassa olevasta rakennuskannasta on kannustettu pitämään huolta erilaisten avustusten avulla, jotta rakennukset saadaan pidettyä turvallisina ja toimivina sekä kehitettyä energiaa säästäviksi. Samalla on autettu niin epävarmuudessa eläviä taloyhtiöitä ja kiinteistönomistajia kuin edistetty työllisyyttäkin.

Vallitsevan suhdannetilanteen aikana on jälleen riskinä, että taloyhtiöt eivät uskalla ottaa tai pahimmillaan saa lainaa välttämättömiinkään korjauksiin, jos siihen ei saada avuksi valtiolta tukijärjestelyjä, kuten suoraa avustusta korjauksiin ja lisä- ja täydennysrakentamiseen ja halpakorkoista lainaa. Energiatehokasta korjausrakentamista tukemalla voidaan lyhentää jo muutenkin liian suureksi kasvanutta korjausvelkaa, parantaa lähiöiden arkkitehtuuria sekä viihtyisyyttä ja varmistaa, että korjaukset tehdään laadukkaasti ja siten kestämään tulevaisuuden kasvava kosteusrasitus.

Samalla välillisesti parannetaan asukkaiden hyvinvointia, työllistetään kotimaisia pienyrityksiä sekä teollisuutta ja yksityisten sekä yritysten veronmaksukyvyn avulla mahdollistetaan edelleen palvelurakenteiden ylläpitäminen. Jokainen korjausrakentamiseen satsattu euro on nyt sijoitus parhaimmillaan ja paikkaa uudisrakentamisesta syntyvää verotulovajetta.

Stina Hyyrynen,
Julkisivuyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

Petri Ahonen,
Julkisivuyhdistyksen hallituksen jäsen

Julkisivuja Julkisivuremontti-kilpailuista.

Julkisivuyhdistys pyrkii edistämään julkisivukorjaamista tuomalla esiin hyviä esimerkkejä joka toinen vuosi järjestettävällä Julkisivuremonttikilpailulla. (Kuvassa vuoden 2023 kilpailussa voittaneen Asunto Oy Euran sisäpihan julkisivuja).